Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Авторски права / Copyright

Лиценз

Creative Commons License
Съдържанието в този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.


Обши условия за ползване на portal.bg

Portal.bg публикува статии за развитието на Информационното общество. Голяма част от тях са авторски, дело на екип от хора, занимаващи се професионално с писане. Ако се публикува статия, чийто източник не са тези хора, това се упоменава изрично в бележка в края на статията.

Освен това, Portal.BG е място за търсене на информация в българското уеб пространство (уеб страници, намиращи се физически в България и подбрани страници на сървъри, намиращи се извън територията на страната) Резултатите, които се появяват след проведено търсене са дело не на portal.bg, а на уважаваните собственици на съответните страници. Следователно portal.bg няма право на по-голям редакторски контрол върху тези страници, отколкото има публична библиотека, книжарница или павилион за вестници върху книгите, вестниците или списанията, които се намират по рафтовете им. Всякакви мнения, съвети, изявления, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или публикувано от трети лица, включително доставчици на информация, Интернет доставчици, уеб дизайнери или други потребители на Интернет, са на техните уважавани автори, а не на portal.bg. Нито portal.bg, нито трети лица, доставящи информация, гарантират точността, пълнотата или полезността на съдържанието на страниците, нито тяхната полза за каквато и да е цел.

В много случаи, съдържанието, което е достъпно чрез portal.bg, представлява мнението или преценките на уважаваните доставчици на информация, Интернет доставчици, уеб дизайнери или други потребители, които не са на работа в portal.bg. Никой не е отговорен за точността или надеждността на мненията, съветите или изявленията направени на сървърите на portal.bg от друг, освен от собствениците на portal.bg. При никакви условия ние не сме отговорни за каквито и да е загуби или повреди, причинени от информация, получена чрез сървърите на portal.bg. Задължение на потребителите е да оценяват точността, пълнотата или полезността на информацията, мненията, съветите или други данни, получени чрез сървърите на portal.bg

Право за цитиране на информация
Всеки има право да цитира информация, която е намерил чрез адрес http://portal.bg, като носи отговорноста за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене уеб адресът http://portal.bg, а ако публикацията е в Интернет той да бъде придружен с хипер-връзка към него. portal.bg или негови служители не носят отговорност за отчасти или изцяло неточна, непълна, невярна или изопачена информация, публикувана в сайта. portal.bg запазва правото си да откаже да публикува връзки към неподходящи страници.


вижте и Disclaimer


portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com