Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Отговорности и начини на ползване

Споразумение за ползване на информацията от portal.bg

С прочитането на този документ и продължаването на разглеждане на уеб сървърите на portal.bg, вие, потребителят се съгласявате със следните условия:

Ограничения при ползването
Този сървър съдържа материали, които са изцяло или отчасти осигурени и от други източници и са защитени от законите за авторските права и за търговските марки. Вие нямате право да променяте, копирате, възпроизвеждате, публикувате, прехвърляте в друг сървър (upload), изпращате като поща, предавате или разпространявате по какъвто и да е начин какъвто и да е материал от този сървър, включително програмен код и софтуер (Материал). Разрешение за подобна дейност се дава само при спазване на условията, описани в авторските права. Можете да запишете на вашия диск Материал от този сървър само за ваши лични, нетърговски цели и то само при положение, че запазите всички бележки и знаци за авторски права и собственост.

Лиценз за авторство
Като бъде индексирана една страница, тя си остава притежание на нейния уважаван собственик.

ОТГОВОРНОСТ
portal.bg предоставя хипервръзки към Интернет сайтове, поддържани от трети лица (Сайтове) и може от време на време да предоставя материал на трети лица. Нито portal.bg, неговите дъщерни или свързани фирми или собственици имат контрол по какъвто и да е начин върху информацията, стоките или услугите на Сайтовете на тези трети лица. Материалите в този сървър и на Сайтовете са представени такива каквито са и без каквито и да е гаранции. Portal.bg не носи отговорност за съдържанието на страниците в сървърите. В пълна степен, приложима съгласно закона, portal.bg отказва всякакви гаранции, включително (но не ограничено до) гаранции на търговски стоки или пригодност за дадена цел. Portal.bg не гарантира, че функциите, съдържащи се в Материалите и стоките ще бъдат непрекъснати илие без грешки, че техните дефекти ще бъдат отстранени или че този уеб сървър, вкл. специалните услуги или сървърът, който ги осигурява са без вируси или други вредни компоненти. Portal.bg не гарантира каквото и да е представяне относно използването на резултати от използването на тези Материали в сървъра или на сървърите на трети лица по отношение на тяхната коректност, точност, времетрайност, отговорност или по друг начин. Вие (а не portal.bg) приемате за ваша сметка цялата стойност по нужната поддръжка, поправка или ремонт при вас (напр. техника, но и др.) в случай на нужда.

Ограничаване на отговорността
При никакви условия, включително (но не само) небрежност, portal.bg, неговите подразделения и свързани хора и дружества или партньори не могат да бъдат отговорни за каквито и да е директни, непряки, случайни, специални или последващи вреди, които са резултат от използването или невъзможността да се използва материал от portal.bg. Вие изрично разбирате и се съгласявате, че portal.bg не е отговорен за невъзпитаното, досадното, дразнещото или незаконното поведение на кой и да е потребител. Ако не сте доволен от материал, предоставен от portal.bg или с някое от условията на portal.bg, вие имате правото да прекъснете ползването на сървърите на portal.bg. Вие изрично разбирате и се съгласявате, че portal.bg не е отговорен за невъзпитаното, досадното, дразнещото или незаконното поведение на кой и да е потребител. Същото се отнася и до материал, който се намира в безплатните или платените уеб страници на portal.bg. Portal.bg може да прекрати предоставянето на услуга, ако за това е издадено съответното съдебно решение или е налице правомерно разпореждане на правораздавателните органи. portal.bg не обръща внимание на сигнали на граждани, нито ще ги препраща по компетентност.

вижте и авторските права

Всички статии в Portal.bg, които са дело на авторите на portal.bg (т.е. няма упоменат източник) могат да се използват при условията на Криейтив Комънс


portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com