Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

2001г. свършва без обещания интернет за инвалидите (5-12-2001)

По идея на “Интернет общество - България” бе подета инициатива за осигуряване на достъпа на инвалидите до Мрежата. Вече има заложена правителствена стратегия за това, като част от общата програма за IT-развитието на страната. Главен реализатор е Министерството на труда и социалната политика. Крайният срок за реализирането и бе тази година. Както вече Portal.bg съобщи, проектът е в задънена улица.

Отговорните държавни структури не са задействали нито финансирането, нито технологичното обезпечение на проекта за достъп на инвалидите до интернет. Както се очертава, това ще е поредното правителствено обещание с неспазен срок.

Инициативата първоначално си спечели подкрепа в лицето на Майкъл Бъркс от “Международния център за осигуряване на интернет ресурси на хората в неравностойно положение " (The International Center for Disability Resources on the Internet"), г-жа Шарън Майлс, съпругата на посланика на САЩ в България Ричард Майлс и членове на “Интернет общество”. Самата идея за достъп до интернет за инвалиди е възникнала в резултат от обменена поща между шефа на “Интернет общество” у нас Вени Марковски и на губернатора на Флорида - Буш (брат на Президента Джордж Буш).

Инициативата е в съзвучие и с действащата държавна политика – “Националната програма за развитие на Информационното общество” (ИО) предвижда създаване на програми за приобщаване на инвалидите към информационните и комуникационните технологии (т.3.4.2 от програмата).

Програмите трябва да са изпълнени и работещи до края на 2001 г., според този държавен документ.

Задачата на Министерството на труда и социалната политика е да се проучат възможностите за финансиране и действащите европейски програми за инвалиди. В проекта участва и Министерството на транспорта. Негово задължение е да осигури главната инфраструктура.

Какво са направили от МТС

Към министерството има специален отдел “Информационното общество”. Техните усилия са показали, че с финансирането на такива проекти на ниво Европейски съюз се осигурява предимно от религиозни организации. Отделът към министерството изготвя конкретни предложения за осигуряването на възможности за компютърно обучение и интернет достъп на хората с увреждания. Предлагаме ви две от ключовите предложения на отдела “Информационното общество” към МТС за въвеждането на интернет за децата инвалиди:

1.Министерството на транспорта и съобщенията да потърси възможност за финансиране изграждането на едно работно място в Центъра за популяризиране на информационното общество в сградата на Централна поща. Работното място трябва да бъде оборудвано с необходимите технически и програмни средства за обучение на инвалиди с различен тип и степен на инвалидност. С това може да се постави началото на създаването на достъпни центрове за обучение и достъп до Интернет за инвалиди, с цел интегрирането им към информационното общество.

2. За хората с увредено зрение, които в България са около 0,5% от населението, е необходимо да се финансира разработването и поддържането на специализиран уеб портал. Определянето на конкретните необходими суми изисква предварително проучване, след което биха могли да се посочат и възможните източници за финансиране. В случай че се приемат тези предложения, предстои да се проучи какъв специализиран софтуер и софтуер за центъра и разходите.


Както съобщават от “Информационно общество”, центърът същестува и се поддържа в момента от Фондацията за приложни изследвания и комуникации. Допълнително се търси финансиране за изработката и поддръжката на специален уеб-портал за хора с увреждания. Междувременно и транспортното министерството и “Интернет общество” изисква отговор от Министерството на труда и социалната политика, за това което се върши там. Информация обаче няма.

От Министерството на транспорта заявиха , че в момента липсва интерес от всички страни към реализирането на този проект. Все още не се е събрал Координационният съвет за информационни общество, който основно трябва да придвижи проекта. В съвета би трябвало да участва и Министерството на труда и социалната политика.

Комуникация между двете ведомства по въпроса с този проект няма. “Нещата са замрели”, бе коментарът на отдела “Информационно общество” към МТС. От МТС имат намерение догодина да предложат създаването на специален държавен фонд за информационни технологии, от където да се финансират всички подобни инициативи.

В Държавната комисия по далексъобщения и Министерството по транспорта чакат гласуването на Закона за далекосъобщенията. За тази седмица е насрочено обсъждането на законопроект за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията, в комисията по транспорта и комуникациите. Законопроектът е внесен в НС от Министерски съвет на 5.11.2001 г. за второ гласуване.

Свършеното до момента

От близо четири години интернет-провайдерът Bol.bg доставя безплатно интернет достъп за двама слепи младежи. Те използват Net-а чрез технология за преобразуване на текстовата информация в говор.

В “Интернет общество” са получили официално писмо от зам.-министъра на труда и социалната политика Христина Христова. Уверява се, че предстои да се защити проект ”Интеграция” пред Европейския съюз, в който ще бъде заложено осигуряване на центрове за интернет за хора с увреждания. Кога ще стане това, не е ясно.

В краткото писмо се споменава още, че в гр. Поморие вече има Център за професионално обучение и рехабилитация на млади хора с увреждания “Св.Георги”. “Там основното обучение е за работа с компютри, влкючително електронна поща и интернет. За в бъдеще възнамеряваме да закупим компютри за някои от заведенията за социални услуги, където живеят хора с увреждания.”, се казва още в писмото от МТСП. В него най-общо се изказва готовност за работа, но не и информация дали са намерили средства и до каква фаза е предвижена правителствената програма за интернет достъп за инвалиди.

Какво се прави по света

Хората в развитите държави отдавна полагат специални грижи за интегрирането на сънародниците си с увреждания в нормалния социален живот; от стъпалата за инвалидни колички в градския транспорт, до осигуряване на адекватна трудова заетост, забавления, обучение, пътуване, спорт и т.н. Не ги отделят от обществото на интернет-потребителите. Част от тази съобразена с технологичното развитие грижа е уеб проектът www.radiophony.com.

Предназначен е за хора с увреждания, които не могат по нормален начин да чуват и виждат съдържанието на web. Идеята му е предлаганото съдържание в интернет да бъде достъпно чрез алтернативни на клавиатурата и мишката методи – предимно чрез гласово генериране на съдържанието (Особено подходящо за хора без зрение.) Radiophony e open-source проект. Отделно от него съществуват множество други хардуерни и софтуерни решения, специално замислени в помощ на тези, които не могат да чуват, виждат и да се движат: релефни монитори за четене чрез Браиловата азбука, специални мишки и сензорни екрани или пък софтуер за автоматично преобразуване на реч в глас.

Ето и още няколко сайта само за тази категория хора:www.onarollradio.com/ - онлайн радио за хората с увреждания

www.stoppity.org/ - още една организация в защита на инвалидите

www.raggededgemagazine.com/- интернет издание за правата на неактивните хора

www.mouthmag.com/ -още един сайт за инвалидите

www.nfcacares.org/- сайт на “Асоциацията на хората, подпомагащи инвалидите в Америка”Малко статистика*

Общият брой на инвалидите сред населението е 266 хил. Или 3,3%. Три са групите инвалиди. Към първа група спадат лицата, имащи призната І група инвалидност, или над 90 % загубена работоспособност.

Към момента на преброяването 91 хил.лица (34,2%) са заявили, че имат документ за тази група. Най-голям е броят и делът на лицата с ІІ група инвалидност, или със загубена работоспособност между 71 и 90% (106 хил.души или 39,8%). Всеки четвърти инвалид се отнася към ІІІ група или от 50 до 70% загубена работоспособност.

Съгласно методологията на последното преброяване, проведено към 1.03.2001 г., инвалиди са лицата, които са освидетелствани от ТЕЛК /Трудово-експертна лекарска комисия/ или НЕЛК /Национална експертна лекарска комисия/, за което имат документ за определена група инвалидност или документ за процент на загубена работоспособност.

Делът на инвалидите сред двата пола е приблизително еднакъв, а делът им сред градското и селското население съответства на структурата на населението по признака местоживеене – 65,4% живеят в градовете, а останалите – в селата.

Но интензитетът на инвалидност е по-висок сред селското население. На всеки 1000 души селско население с една от трите групи инвалидност са 37 души срещу 32 сред градското население. Не се установяват съществени различия по степен на инвалидност в зависимост от местоживеенето и пола на инвалидите.

Май още сме в подлеза на информационното общество

Има един много упорит стереотип, според който социалната подкрепа за хората с увреждания са пътеки за инвалидни колички в подлезите и специални училища за слепи. В информационното време това вече е подразбиращ се анахронизъм. Социализацията за инвалидизираните хора вече достигна до ниво TCP/IP, докато държавниците ни още строят пътеките в подлезите.

Редовното оправдание на чиновниците е, че в бюджета няма пари. За такива нужди обаче си има европейски организации, фондации или отделни спонсори, дори и от чужбина. В случая, зад инициативата още в самото начало застават международна организация и авторитетна личност като съпругата на американския посланик, която най-вероятно поддържа или може да осигури връзки с благоторителни организации за инвалиди в САЩ.

Министерството на труда и социалната политика трябваше да организира нещата от позицията на държавата, която по презумпция винаги би трябвало да мисли по-социално, отколкото другите субекти в такъв проект.

В случая, не просто Министерството на труда и социалната политика не изпълнява възложени задачи, но и отказва контакти с колегите си от друго ведомство и с IT-експерти от неправителствена организация. Те с месеци искат и търсят съдействие.

От “Интернет общество – България” заявиха, че американското лоби все още не загубило интерес към инициативата. Вероятно търпеливо изчаква българското чиновничество да се задейства, ако ще и това да стане през 2002 г.

Какво може да е това, освен поредно доказателство, че държавата не може да организира управленския си ресурс, за да се погрижи за тези, които не могат сами да го сторят.

*Данните са част от документ на Националния статистически институт, изготвен след последното национално преброяване на населението през март 2001г.
(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com