Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Правителството пусна “Бялата книга” онлайн (5-12-2001)

Пълният текст на “Бялата книга” за дейността на ОДС бе публикуван в Мрежата. Може да се изтегли и прочете от адрес www.portal.government.bg. Главните упреци по отношение на информационните технологии и интернет са отправени към Министерството на транспорта и съобщенията. Според сегашните управляващи, предишното правителство не е развило допълнителните услуги в областта на Интернет, преноса на глас (VoIP)и мобилния бизнес. В “Бялата книга” се споменава още, че невъзможността на БТК бързо да намали цените на международните разговори дава допълнителен пазарен дял на интернет доставчиците, предоставящи VoIP услуги.

Докладът на новото правителство за завареното от предишното управление през тази година е с обем от 60 страници. Предлагаме ви частта за “Информационни технологии и програмни продукти” (стр.39 от документа)в пълния и вид. Тя почти изцяло е заета от наболелия проблем с обещаните от държавата пари за оборудване на 440 гимназии в страната с компютри и интернет-достъп. По-късно се оказа, че такива пари въобще няма. Ако отчитането на факта означава, че има готовност за оправянето на положението, то управляващите от НДСВ поне знаят откъде да започнат.

“….През 1998 г. се разработва Национална образователна стратегия по информационни и комуникационни технологии, за удовлетворяване на потребностите на образователната система от компютри, предвидена за четири години. Във връзка с това в края на 1998 г. е създадено звено под името “Национална образователна и научна информационна мрежа” (НОНИМ) – УНИКОМ Б. През 1999 г. е създадена инфраструктура, която включва 6 регионални възли, а международната свързаност, благодарение на GRNET e 6 Mbps, с което дейността се изчерпва. По този начин програмата не е стартирала през 1999 и 2000 година. В същото време работата на дирекция “Информационно осигуряване” към МОН през същия период е трудно установима или такава просто не съществува.

Предизборното решение на МС от 7 май 2001 г. за отпускане на допълнителни капиталови разходи от държавния бюджет за оборудване на 440 компютърни кабинета в размер на 6 728 000 лв. не беше реализирано поради посочения по-горе скрит дефицит в бюджета. Със заповед на министъра на финансите през м. юни 2001 г. бюджетът на МОН е завишен с 17 375 000 лв., от които 10 000 000 лв. не са преведени по силата на нова заповед от 29 юни 2001 г. По такъв начин е постигнат известен политически ефект, но работата на системата на образованието във връзка с въвеждането на ITS системи е силно затруднена. В резултат изграждането на Интернет мрежа е осуетено….”(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com