Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Предложенията на “великденци” за развитието на телекомуникациите и високите технологии (18-4-2001)

На 16-и април 2001 година се проведе дискусия по тема "Телекомуникации и високи технологии" по време на инициативата "Български Великден 2001". В зала 7 на НДК в София присъстваха над 60 участници от страната и чужбина – студенти, учени, предприемачи, представители на държавната администрация, журналисти, и др.

Дискусиите се съсредоточиха в следните подобласти:

- Политика на държавата в ИТ бизнеса – модерирана от Вени Марковски, председател на Интернет общество България; Антони Славински, министър на транспорта и съобщенията; Гроздан Караджов, главен секретар на Министерството на транспорта и съобщенията; Саша Безуханова, представител на Hewlett-Packard за България.

- Интернет и образование – модерирана от Вени Марковски, председател на Интернет общество България; проф. Христо Баларев, заместник министър на образованието; Гроздан Караджов, главен секретар на Министерството на транспорта и съобщенията;

- Високотехнологични паркове – модерирана от Васил Христович, председател на Българската Асоциация за Информационни Технологии; Лили Витошка – държавен експерт в Министерството на икономиката;

- Защита на интелектуалната собственост – модерирана от Велислав Христозов, консултант на свободна практика; Емил Лозев – директор “Авторски и сродни права” в Министерството на културата.

По темата “Политика на държавата в ИТ бизнеса” се оформиха следните по-важни идеи:

- Държавата да изработи и предложи за публично обсъждане “Стратегия за Българска Телекомуникационна Компания”;

- Стратегията за развитие на високите технологии да бъде бъде актуализирана и след публично обсъждане да бъде внесена от МС в Народното Събрание;

- Държавата да организира в подходяща форма представянето на български ИТ фирми (вкл. и маркетинг) на международните капиталови, софтуерни и Интернет пазари (вкл и чрез т.нар. road show);

- Координационният Съвет за Информационно Общество да обсъди внедряването в държавната администрация на възможностите на Open Source Software;

- Държавата да добави към стратегията и програмата за развитие на информационното общество финансови инструменти, данъчни облекчения и други за ускорено внедряване на ИТ в администрацията, фирмите и ежедневието на гражданите;

- Да се разработи план за действие за е-Правителство;

- Да се създаде министерство за развитие на информационните технологии;

- Насърчаване ползването на Интернет чрез премахване на ДДС и данък печалба върху продажбите на дребно чрез Интернет;

- Задължаване на органите на държавната администрация да внедрят он-лайн разплащания за всички свои услуги (данъци, такси, мита и др.)

- Преодоляване на проблемите по българските митници, свързани с кражби на компютърни компоненти и възможностите за безданъчен внос;

- Държавна политика за осигуряване на достъп до Интернет за инвалидите;

- Промени в Закона за обществените поръчки за улесняване на ИТ.

По темата “Интернет и образование” се оформиха следните по-важни идеи:

- Осигуряване на компютри и 24-часов Интернет достъп за всяко средно училище, университет, библиотека и читалище;

- Реформа на педагогическата система за въвеждане на е-Образование и обучение през целия живот;

- Обучение и преквалификация на държавните служители за работа и използване на ИТ в администрацията;

- Обучение и преквалификация на безработни, с цел повишаване на трудовата им адаптация;

- Въвеждане на нови форми на обучение за преодоляване на пропастта между по-развитите и по-изостаналите населени места (например дистанционно обучение, и др.);

- Да се приспадат като необходимо присъщи разходи - разходите на физическите лица за компютърна грамотност;

- Да се освободи от данъци дарението на компютри в полза на физически лица или за идеална цел;

По темата “Високотехнологични паркове” се оформиха следните по-важни идеи:

- Народното събрание да приеме Закона за високотехнологичните (ВТ) дейности и ВТ паркове;

- Държавата да привлече големи международни ИТ и други ВТ фирми за участие в първите ВТПаркове;

- Закупуването на компютърна техника да се признава за разход, като амортизацията от 40 месеца се сведе до 0 месеца;

- Софтуерът да се приравни по митническо третиране към стоките и при износ да се възстановява ДДС;

- Да се стимулира привличането на академичните структури (университети, БАН и др.) от ВТП и реалното инвестиране на средства в научна и изследователска дейност;

- Да се поощри създаването във ВТП на бизнес инкубатори за стартиращи фирми и инвестиции “на зелено”;

По темата “Защита на интелектуалната собственост” се оформиха следните по-важни идеи:

- Приемане на глава "компютърни престъпления" в Наказателния кодекс;

- Нормативно да се уреди въпроса с “локализацията” на софтуерни продукти – превод на български език, осигуряване на достъпност до незрящи, и др.;

- Приемане на процедура за установяване на софтуерно пиратство;

- Приемане на програма за обучение на съдии и прокурори по проблемите на софтуерно пиратство и компютърните престъпления;
(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com