Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Обеден осведомителен бюлетин - 22 март (22-3-2001)

Обеден осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 22 март 2001 година. Бюлетинът е подготвен от екип на новинарския център на БНР - Наташа Димитрова, Маргарита Шапкарова, Росица Байрямова и Николай Петров.

Конституционният съд реши, че 4-годишният срок на мандата на Народното събрание започва да тече от датата на парламентарните избори. Това съобщи нашият репортер Ангел Шойлев. Изборите за 38-мо НС бяха проведени на 19 април 1997 година, което означава, че парламентарните избори през тази година могат да бъдат насрочени в двумесечен срок след датата 19 април. Възможните дати според наблюдатели са 23 и 24 юни. Делото пред Конституционния съд бе образувано на 1 април по искане на 70 народни представители от 38-то Народно събрание. Искането беше за тълкуване кога едно Народно събрание започва да упражнява своите правомощия, респективно от кой момент започва да тече четиригодишният срок за неговото избиране. Решението на КС е подписано с особено мнение от председателя му Христо Данов, който смята, че четиригодишният срок започва да тече едва след като народните представители се закълнат в Конституцията.

Министерският съвет прие доклад на министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов за мерките по разкриване на убийството на тригодишния Пепи в края на миналата седмица. В доклада са проследени събитията от подаването на неверния сигнал от страна на майката до разкриването на престъплението. Правителството е набелязало и серия конкретни действия за защита на децата, като по-важните от тях са свързани с регулярен контрол заедно с ръководствата на учебните заведения с цел предотвратяване на престъпления срещу деца. Предвижда се засилена охрана на детските градини и училищата и подобряване на взаимодействието между всички институции и ведомства, отговорни за закрилата на децата. Заместник-министърът на вътрешните работи Здравко Зафиров съобщи, че ще продължат контактите с таксиметровите фирми с цел подобряване на сътрудничеството и обменът на информация между тях и МВР, като държавата е готова от своя страна да приложи схема за облекчени плащания на осигурителни вноски и данъци от страна на таксиметровите шофьори. Преди заседанието на правителството, министърът на правосъдието Теодосий Симеонов заяви, че крупните дела, свързани с наркотрафик, не са били предадени в Инспектората на министерството и вината за това е на главния секретар на Висшия съдебен съвет Валентина Карагонева. Припомням ви, че вчера главният прокурор Никола Филчев поиска от Инспектората на Министерството да отговори извършил проверка по над 100 дела с особено значение, която бе поискана повече от месец от Висшия съдебен съвет . Теодосий Симеонов потвърди, че 80 дела са предадени, но делата за наркотрафика не са сред тях. Информациите от Министерския съвет са на Диана Чепишева.

Вече са започнали психотестовете на висши началници от МВР. Това съобщи пред журналисти министърът на вътрешните работи Емануил Йорданов, но без да даде подробности. Наредбата беше приета преди около месец, когато бе решено да бъдат въведени промени в начина, по който се осъществява повторен подбор на служителите под пагон. Решено бе още на проверка в Института по психология да преминат и директорите на национални служби и шефовете на регионалните дирекции на вътрешните работи. Министър Йорданов откри международната конференция, посветена на 30-годишнината на Института по психология на МВР. С грамоти и парични премии бяха наградени служителите, показали висок професионализъм в работата си. Сред тях беше и Росен Йорданов, който има съществен личен принос за разкриването на убийството на тригодишния Петър Терзийски. Поздравителен адрес до Института по психология изпрати и министър-председателят Иван Костов. "Въпреки че вашата работа често остава встрани от общото внимание, вие откривате на пръв поглед невидими детайли, които се оказват ключови за разкриването на най-тежките престъпления", пише премиерът. Министър Емануил Йорданов призна, че министерството все още не използва пълноценно всички възможности на института и препоръча работата му да се развие още по-широко за напред. Информацията е на Таня Величкова.

Главният прокурор Никола Филчев разговаря в Народното събрание с председателя на Парламента Йордан Соколов и с депутата от СДС Юрий Юнишев, който е член на правната комисия. На срещата е станало дума за преструктурирането на специализираната следствена служба, стана ясно в кулоарите на Парламента. Юрий Юнишев заяви след разговора, че не става дума за ликвидиране или унищожаване на следствената служба, а за преминаването й съответно към окръжните прокуратури, към Софийския градски съд и прокуратура, към Върховния касационен съд. По думите на Юнишев, мотивите на мнозинството са, че в момента следствието е мудно, от което става тромава и съдебната система. Той добави, че голяма част от следователите са с високи професионални качества и нямат вина, че не са създадени законови механизми, които да ускорят работата на следствието. Заместник-председателят на Парламента от Народен съюз Александър Джеров, който успя да размени няколко реплики в кулоарите с главния прокурор Филчев каза, че не е запознат с подробностите около предложението за закриване на Специализираната следствена служба, но докато няма сериозни мотиви, не би подкрепил това предложение. Джеров заяви, че трябва промяна в Конституцията, според която прокуратурата да премине към изпълнителната власт, а следствието да бъде подчинено на прокуратурата. По думите му, "целта е, когато прокуратурата бездейства, както в момента е в България, някой да носи отговорност и да предприема мерки". Информация на Марина Цекова.

Сдруженията за напояване ще имат право на финансово подпомагане от държавата и от международните финансови институции за проектиране, основен ремонт и реконструкция на хидромелиоративната структура. Това предвижда Законът за сдруженията за напоявяне, който бе приет окончателно от Народното събрание. Сдруженията за напояване ще се освобождават от всякакви такси във връзка с тяхното учредяване, преобразуване или ликвидация. Не бе прието предложението на депутата от Евролевицата проф. Христо Стоянов, собствеността върху съоръженията за напояване да бъде дадена не на сдруженията, които са юридически лица, а на собствениците на земеделски земи, които са членове на сдруженията. Новият закон предвижда още всяка година до 30 ептември министърът на земеделието и горите да определя със заповед цената на услугата "водоползване" за следващата година. Прието бе, цената на напояването да се определя в зависимост от размера на поливните площи и тяхното местоположение, количеството на доставяната вода и от това дали напояването е гравитачно или помпено. Когато общите загуби на вода са над 25 на сто, те няма да се калкулират в цената на водата за напояване, гласуваха народните представители. Министърът на земеделието Венцислав Върбанов коментира, че промените в закона са важни от гледна точка плановете на стопаните за това какви култури и на какви площи да засаждат и средствата, които да влагат. Информацията е на Диана Янкулова.

Под мотото "България трябва да работи" в столицата започна националната демонстрация, организирана от КНСБ . Синдикатът се обявява в защита на конституционните права на наемните работници - правото на труд и на стачка в отраслите телекомуникации, здравеопазване и енергетика и правото на достойно заплащане. Синдиката категорично възразява срещу замразяването на заплатите в печелившите дружества, принудата да се съкращава персонала и практическата невъзможност за колективно трудово договаряне в условията на рестриктивни регулиращи правила. Синдикатът настоява още държавата да се откаже от намесата при определяне на разходите за труд, както и да се изгради национална политика по сигурността, чрез която да се осигурят тесни инвестиции за нови работни места още през следващите месеци и то в регионите с най-ниска заетост. От синдиката припомнят, че правителството не спази поетия ангажимент да разкрие 250 хиляди нови работни места, вместо договорената със синдикатите 15% безработица в края на миналата година тя достигна 18.14%, а в края на февруари безработните вече са 713 761 души. Пред държавните институции - Министерски съвет, президентство и Народно събрание синдикатът ще отправи ясни послания, в които се съдържат данъчни, социални, икономически предложения за справяне със ситуацията на пазара на труда.Шествието ще спре и пред Нацинолния съвет за радио и телевизия, където ще се протестира срещу уволненията на журналисти от Българското национално радио и потъпкването на правото на труд на работещите в националната медия. Информация на Цветелина Стоянова.

Контактна група от медийни експерти днес ще се срещне последователно с всички страни в конфликта в БНР. Решението за изпращане на контактна група бе взето от Националният съвет за радио и телевизия който в официално становище заяви, че поема своята част от отговорността за кризата в БНР. Според Медийния съвет, ситуацията в Българското национално радио през последните дни води до непознат досега в най-новата история на българските медии срив на професионални и демократични стандарти. Още петима журналисти от Българското национално радио бяха уволнени вчера следобед. Това са колегите от програма "Христо Ботев" Ирен Филева, Антоанета Райчева, Савелина Савова, Антон Митов и Станислав Цонев, част от които са членове на Щаба на протеста в БНР. Уволненията станаха същия ден, в който КНСБ предложи провеждането на кръгла маса с участието на протестиращите журналисти, Управителният съвет на БНР, НСРТ. По повод поредните уволнения в БНР, от Щаба на протеста заявиха, че решението на Александър Бръзицов е целенасочен опит да бъде саботирана всяка форма на диалог за решаване на конфликта в БНР. На пресконференцията си вчера, протестиращите в радиото заявиха, че качеството на предаванията и на новините по програма "Хоризонт" от понеделник насам се е сринало след подмяната на водещи и новинари и че бездарието отново потъпква таланта. Те възнамеряват да съдят и.д. генерален директор на БНР Александър Бразицов за отправените от него в Сутрешния блок на БНТ обвинения, че "щабът на протеста се занимава с криминални действия", както и за изразеното от него мнение, че "проявите на протестиращите са прояви или на неуравновесени хора или на добре платени политически клакьори, които се опитват да саботират работата на Националното радио". Българската медийна коалиция разпространи Открито писмо до президента Петър Стоянов, в което изразява тревогата си, че случващото се в БНР реално заплашва да доведе до окончателно и непоправимо унищожаване на националната институция. Според БМК, посредничеството на държавния глава може би представлява последен шанс за спасяване на БНР. Съюзът на българските журналисти организира днес среща с прессекретарите на посолствата на страните от Европейския съюз, за да ги запознае със ситуацията в БНР.

Новините от чужбина:

Македонските войски започнаха да обстрелват позиции на албанските бунтовници по хълмовете над Тетово, въпреки предложението на албанците за едностранно прекратяване на огъня, предаде Ройтерс. Около десет часа местно време се чува постоянен тътен от детонации. По всичко личи, че тежки оръдия обстрелват най-задните позиции на бунтовниците в Шар планина, където партизаните държаха под контрол няколко села в продължение на повече от седмица. Един снаряд е паднал на хълма точно над Тетово. Малко по-рано Гита Минкова съобщи за БНР от Скопие, че големи части от албанските бунтовници са се изтеглили от позициите си по хълмовете край Тетово.

Припомням ви, че в полунощ изтече ултиматумът на македонското правителство към албанските бунтовници да напуснат своите позиции. След като се срещна с лидерите на основните политически партии, македонският президент Борис Трайковски заяви, че властите в Скопие са се споразумели да не коментират декларацията, с която Армията за национално освобождение обяви едностранно и неограничено прекратяване на огъня с цел започване на политически преговори. Трайковски каза, че е необходимо македонската армия да заеме позиции по границата с Косово и прикани силите на КЕЙФОР да засилят контрола си по границата. Македонският президент допълни, че след като екстремистите бъдат неутрализирани, ще се пристъпи към политически диалог за намиране на решение. Изявлението му показва, че правителството отхвърля предложеното от бунтовниците примирие, което според тях ще доведе до мирни преговори, коментира Би Би Си. В същото време представители на албанската общност отново обвиниха правителството, че игнорира настояванията им. "За съжаление исканията ни са отправени към глухи", казва Юсуф Мусафа, лектор в Албанския университет в Тетово. Според него, македонското правителство не е приело да разговаря с албанците, които са настоявали за постигнето на споразумение по законен път. Междувременно Съветът за сигурност на ООН единодушно осъди насилието в Македония. Съветът апелира към лидерите на албанската общност на Балканите да отхвърлят насилието и да използват влиянието си за осигуряване на мир в района. Резолюцията на ООН призовава водените от НАТО мироопазващи сили в Косово да предприемат допълнителни действия за спиране притока на оръжие за албанските бунтовници от Косово в Македония.

В интервю в днешния брой на вестник "Фрактуртер алгемайне цайтунг", германският външен министър Йошка Фишер обещава на Македония подкрепата на международната общност и призовава албанците към въздържание. Това съобщи нашият кореспондент в Берлин Статул Карабашев.

Правителството на Съединените щати поиска от 50 руски дипломати, които работят във Вашингтон, да напуснат страната заради несъвместимост на дейността им с правомощията им на дипломатически служители, предаде Ройтерс. Шестима души от тази група са били обявени за персона нонграта заради открита шпионска дейност, а останалите са били помолени да напуснат. Си Ен Ен съобщи, че шестимата вече са напуснали Съдинените щати. Мерките на Вашингтон са в отговор на ареста на агента на ФБР Робърт Хансен, който бе обвинен, че 15 години е предавал секретна информация на Русия. Официални руски източници, цитирани от Ройтерс, нарекоха решението на Вашингтон да изгони руски дипломати "изключително неприятелска стъпка". Те обявиха, че Русия ще предприеме ответни действия, ако Вашингтон наистина стори това.

Съветникът на британското правителство Рой Андерсън заяви, че шапната епидемия във Великобритания е извън контрол. Той допълни, че въпреки масовото унищожаване на животни, може да минат два месеца, преди броят на случаите да започне да намалява. Андерсън предвижда, че пикът на заболяванията ще бъде през май. Досега във Великобритания са регистирани повече от 400 случая на шап, припомня Би Би Си. Холандското правителство съобщи, че ще унищожи 18 000 животни за една седмица. Холандия бе втората страна в континентална Европа, където бяха открити и потвърдени случаи на болестта шап. Европейският съюз вече забрани износа на живи животни от Холандия. Хонконг забрани вноса на живи прасета, говеда, овце и кози от Холандия след съобщенията за появата на шап в страната.

Руските космически специалисти започнаха последните приготовления за свалянето на земята на орбиталната космическа станция "Мир". Станцията трябва да навлезе в земната атмосфера утре. По-голямата част от нея се очаква да изгори там, но големи части могат да достигнат с висока скорост земната повърхност. Руските диспечери се опитват да насочат станцията към Тихия океан, за да избегнат населени места. Външният министър на Нова Зеландия Фил Гоф каза в парламента, че в района, където се очаква да паднат част от "Мир", има 20 рибарски съда и властите са в постоянен контакт с тях, за да ги предупредят за евентуалното приземяване на "Мир" в района.

Прогнозата за времето:

В 11 ч. температурата в София беше 14 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 934 хектопаскала. В 11 ч. 7 градуса беше в Силистра, 8 в Русе, 12 в Свищов и Добрич, 14 във Видин, Враца, Чирпан и Сливен, 15 в Монтана и Лом, 16 в Ловеч, Плевен, Пловдив и Пазарджик, 17 в Бургас, 18 във Велико Търново, Варна и Благоевград, 4 градуса беше на Мургаш, 1 на Черни връх, минус 2 на Мусала и нула на Ботев. След обяд над страната ще преобладава облачно време. На много места в Северна България, по-късно през деня и в останалите райони от страната ще завали дъжд. По високите части на планините ще превалява сняг. Вятърът от северозапад ще се усили и в Добруджа временно ще се преориентира от североизток. Температурите ще се понижат и в по-голямата част от страната ще са между 13 и 18 градуса, в София максимална температура около 14 градуса. Утре валежите ще спрат най-късно в източните райони. Облачността ще се разкъса и над много райони на Западна България ще намалее до слънчево време. Ще остане ветровито. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и планините и силен северозападен вятър. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 7, максималните температури в по-голямата част от страната между 11 и 16 градуса, в крайните югозападни райони до 18, в София максимална температура през утрешния ден около 13 градуса.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com