Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

МОН: Няма пари за интернет в училищата (25-9-2001)

Становище на Министерството на образованието и наукатаПрограмата на Министерството на образованието и науката за удовлетворяване потребностите на образователната система от компютри, за развитие на Националната образователна научна информационна мрежа /НОНИМ/ и за въвеждане на интернет в училищата е предвидена за четири години. Тя обаче не е стартирала през 1999 г. и 2000 г. поради липса на финансиране.

С Решение на Министерския съвет от 7 май 2001 г. бе разрешено отпускане на допълнителни кредити от държавния бюджет за капиталови разходи, в т. ч. – за оборудване на 440 компютърни кабинета - 8 862 хил. лв., за изграждане на интернет-мрежа - 8 728 хил. лв. и за текущи разходи по изграждането на мрежата - 1 785 хил. лв. като първи етап от Програмата за компютъризиране на средното образование.

В нея са включени 146 държавни училища, пряко финансово подчинени на МОН, 38 училища, подчинени на Министерството на земеделието и горите, и 256 общински училища. В периода юни - юли бяха проведени открити процедури за закупуване на компютри и оборудване на 440 компютърни кабинета. Всички участници в търговете заявиха, че това е била една от редките процедури от практиката в страната, при които не е имало скандали и оспорване на решения. С писмо от 29 юни МФ уведоми МОН, че намалява разчетените средства за капиталовите разходи на министерството с 10 млн. лв.

Поради тази причина МОН беше принудено да направи корекция в плана за капиталовите си разходи, като средствата за изграждане на Интернет-мрежата (8 862 хил. лв.) и за текущите разходи по изграждането й (1 785 хил. лв.) отпаднаха. На 27 август 2001 г. МОН изпрати писмо до МФ с молба да бъдат осигурени целеви средства в размер на 10 млн. лв. за финансиране на Програмата вобластта на информационните технологии.

Становището на Министерството на образованието и науката е, че при предоставяне на допълнителни средства по бюджета до края на годината може да бъде реализиран етапът от Програмата за компютъризация, свързан със закупуването на компютри от спечелилите търга доставчици. В съзвучие с успешната реализация на националните приоритети в областта на информационните технологии Министерството на образованието и науката предлага през бюджетните 2001 и 2002 г. да бъдат осигурени допълнително 10 млн. лв. като целеви средства за фининсиране на предложената от МОН Програма за компютъризиране на средното образованиеКоментарът на “Интернет общество”:

1. Не стана ясно къде са потънали 8,862,000 лв. , които са били отпуснати за осигуряване на 440 училища с компютърни класове.

2. Не стана ясно защо, когато на 29.06, Министерството на финансите е поискало от МОН да намали инвестиционната си програма с 10 млн.лв., това е станало за сметка на интернет инфраструктурните ппроекти.

3. Не стана ясно какъв е отговорът на финансовото министерство на писмото от МОН до тях от 27.08 (вече близо месец време).

4. Не стана ясно как са изчезнали тези пари след като те са от лиценза на 2-рия GSM оператор. Ако са били харчени по времето на Муравей Радев – да се каже.

Ако са биил изхарчени през последните 3 месеца – да се каже.

Ако са били изхарчени за нещо друго (8,862,000 лв.) – за какво? Кой го е решил? Кой носи отговорност за това, е децата остават без компютърни класове?

На фона на изказванията на министър Николай Василев на 24-ти септември в Пловдив, тези въпроси остават наприктика безсмислени, доколкото очевидно държавата няма пари за подобни дейности, а близо 300 млн. от лиценза са изчезнали яко дим.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com