Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Законът на ЕС за е-търговия е в полза на потребителите от Европа (8-3-2002)

Потребителите ще бъдат най-облагодетелствани от влизането в сила на Закона за регулиране на международната интернет търговия на Европейския съюз europa.eu.int/.

Този текст урежда проблема с отговорността при осъществяването на сделки онлайн, между търговски субекти от различни държави.

Всички разногласия между компаниите продавачи и европейските потребители ще се решават по силата на законодателството в страната, където живее клиентът.

Законът е допълнение към Брюкселската конвенция. Чрез този документ се защитават интересите на потребителя, който до момента не разполагаше с легални средста за защита на правата си при покупка на онлайн стока от компания. Става дума за случай, в който седалището и е в чужда държава.

С този закон клиентът ще може да подведе под отговорност продавач, който му е предоставил лоша стока или услуга. В обратния случай, съдебното дирене отново ще стане по законите на страната, в която живее купувачът. Чрез тази формулировка до известна степен се решава въпроса с юридическите взаимотношения при е–търговията.

Според експертите в онлайн законодателството, под силата на този закон, ще попаднат само тези компании, които си позволяват да осъществяват нелоялна политика към клиентите си в отделните европейски страни.

Законът е приложим за всички страни-членки на ЕС, с изключение на Дания. В същото време под неговата юрисдикция попадат и държави извън Съюза – Исландия, Норвегия, Полша, Лихтенштайн и Швейцария.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com