Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Висш служител в Министерски съвет е консултирал държавата за незаконни сделки с Microsoft (8-7-2002)

Интервю с Никола Костов, зам.-председател на Надзорния съвет на Информационно обслужване АД. www.is-bg.net Дружеството е член на Българската асоциация за информационни технологии - БАИТГ-н Костов, в публичното пространство вече се спомена за закупените чрез Информационно обслужване софтуерни лицензи от Microsoft през 2001г. Бихте ли разказали по подробно за тази сделка?

През 2001 г. има постановление на Министерски съвет (по памет № 16х ), с което се взима решение да се закупят лицензи от Майкрософт за нуждите на държавната администрация. Възлага се на Министерството на финансите да финансира сделката и тогавашния IT шеф на МФ, началник дирекция Информационни тефнологии Христо Трайков,който същевременно по това време е и председател на надзорния съвет на Информационно обслужване АД разпорежда Информационно обслужване да закупи съответните лицензи. Става дума за 9 хил. лиценза, от които 8 хил. за Office и 1 000 за Windows. Лицензите са купени и все още отлежават в склада на Информационно обслужване. Те са поименно закупени за нуждите на държавната администрация, така че не могат да бъдат използвани от Информационно обслужване и оттогава държавната администрация в лицето на МС отказва да ги плати на дружеството с различни мотиви. Аз не мога да коментирам, доколко тези мотиви са убедителни, но най-вече с аргумента – няма предвидени пари. Знаете, междувременно се смени парвителството. Г-н Трайков вече не е нито в Министерството на финансите , нито в дружеството. От страна на дружеството и от страна на Министерството на финансите са отправени многократно (поне 5-6 пъти) писма до МС и до министър Калчев от различни нива, включително и от министър Ммилен Велчев, с които той е информиран за наличието на тези лицензи и му е било предлагано тази сделка да се реши. Тази сделка не беше сключена. Както всички знаят беше сключена друга сделка, по друг начин за други лицензи и с други ползи. Софтуерните лицензи, закупени миналата година са собственост, докато тази година те са така да се каже “под наем”. Има една подробност, която трябва да се знае, че междувременно по непонятни за много хора причини, г-н Христо Трайков отново заема някакъв висок пост като съветник по IT въпросите в Министерски съвет и около министър Калчев, така че реално той стои и зад тази сделка. Доказателство за това е фактът, че при сключване на сделката с Майкрософт министър Калчев и Христо Трайков пътуват за Сиатъл, централата на Майкрософт. Министър Калчев пътува в компанията на Христо Трайков като негов IT съветник. Тъй като безспорно министър Калчев не е компетентен (и никой не очаква министър Калчев да е компетентен по IT въпросите, както и бившият министър Муравей Радев), може да се очаква, че човекът, който е направил двете сделки е Христо Трайков , което разбира се най-малкото би трябвало да постави въпросите защо лицензите, които са били купени през 2001г. са средно по около 100 долара а сега са доста по –скъпи.

Става дума за цена от 100 долара на пакет?

Да. 100 долара на пакет. За 9 хил. лиценза са платени около 1 млн. долара. По 110 долара средна цена на пакет. Цената на Office пакета е 103 долара, цената на Windows-а е малко по-висока. Сега пакетите се купуват на два и повече пъти по-висока цена. Мисля, че след като вече е постигната цена от 100-ина долара за пакет, би могло този удачен модел на договаряне да бъде повторен.

През 2001г. беше ли обявен търг по Закона за обществените поръчки?

Не. Не беше обявен търг.

Защо не е бил обявен?

Не мога да кажа, аз тогава не съм бил в ръководството на дружеството и не съм бил в самата същност на нещата, но би трябвало да има обявен търг тъй като има условие в ЗОП, че след като се изпълнява обществена поръчка с пари на държавата, трябва да се следват изискванията. Това не е покупка за нуждите на дружеството. Дружеството играе ролята на посредник.

Защо БАИТ като асоциация на компютърните фирми през 2001г. е протестирала тогава, а сега за същата сделка мълчи?

Имаше протести от страна на БАИТ в публичното пространство, но те останаха без резултат; без каквато и да било реакция или действие от страна на Министерството на финансите. На последното Общо събрание на БАИТ, което беше преди около месец този въпрос беше повдигнат. Председателстващият събранието г-н Милчо Боров излезе със становището, че УС на БАИТ е решил, че това е въпрос на сделка; това са търговски отношения и затова БАИТ няма защо да взема отношение. Според мен, това е крайно несъстоятелна теза тъй като търговските сделки с държавни пари не са какви да е, а са обект на Закона за обществената поръчка. Той и затова съществува. Нито министерствата нито МС могат да сключват сделки просто така. Тази позиция на УС на БАИТ е крайно неубедителна. Беше повдигнат този въпрос, имаше дискусия и беше взето решение да се образува някакво комисия, която нещо да разгледа по въпроса, но оттам нататък никакви действия няма тъй като членовете трябваше да бъдат уведомени за тази комисия и да си дадат мненията. Не ми е известно членовете да са уведомени. Поне до нас като членове на БАИТ не е достигнала каквато и да било покана да дадем становище. А би трябвало нашето (на Информационно обслужване) мнение като основни участници да се чуе.

Според Вас сделката с Microsoft от 2001г. изгодна ли бе за България след като става дума за придобиване на собственост върху софтуера , а не договор за абонамент, независимо , че и тогава не е спазен ЗОП?

Това е много спорно тъй като има становище, че не трябва да се купуват лицензи от Microsoft, а да се използва open source софтуер. Така че аз не бих се ангажирал с категорична позиция , че е изгодна, но това е по-изгодна сделка от сделката , която е сключена тази година. В такъв смисъл да, тя е по-изгодна, но дали е абсолютно изгодна, това е нещо, което е много трудно да се каже, сравнявайки с open source алтернативата.

Това решение на МС имате ли представа с какви нужди е било мотивирано, софтуерът за какви нужди е бил купен – за министерства, общини или други държавни учреждения?

За цялата администрация. За министерства. Зная, че преди това бяха събирани различни справки от министерства и свързани с тях държавни организации за това колко компютри има и колко трябва да се лицензират. Това е част от излизане така да се каже “на бял свят” на комюптърната техника на държавната администрация. Всички знаем, че преди години държавната администрация ползваше основно нелицензиран софтуер.

Има ли в страната някаква организация или служба, която да събира цялостна информация, колко компютри ( какви точно) има в държавните ни учереждения, с какво работят те, лицензиран ли е софтуерът, каква част и какви са софтуерните и хардуерни нужди на ведомствата?

Не ми е известно да има такова нещо. По принцип това би трябвало да се извършва от IT отдела на Министерски съвет. Доколко обаче се извършва… Не зная да има механизъм. Правят се запитвания, попълват се формуляри, но аз не мисля, че има някаква стройна система. Естествено е IT екипът към МС, в който за съжаление място заема и Христо Трайков, да се занимава с тази работа. Казвам за съжаление, защото това, което той направи за информационната система на МФ , т.е. – това,което той попречи да бъде направено, е известно - България няма данъчна система, няма митническа система…

Означава ли, че след сделките с лицензите на Microsoft през 2001г. и 2002г. в страната в момента има компютри, чийто софтуер е платен два пъти от държавата?

Излиза, че част от тези лицензи са купени два пъти. Макар че Информационно обслужване е търговско дружество, то в крайна сметка е търговско дружество с 99 % държавна собственост. В момента щетата от тази първа покупка е за сметка на ИО. Ние сме държавна фирма, така че пряко или косвено плаща данъкоплатецът за това, че нашето дружество търпи загуба. Засега е отнесено като резерв, но ако не успеем да го покрием, така или иначе той ще бъде загуба. Второто нещо, на което трябва да се обърне внимание е че сравнявайки цените от 2001 и 2002г. не е възможно да се приеме тази сделка, която е направена. Миналата година сделката е била сключена чрез посредник. Софтуерът не е бил купен директно от Microsoft , а от посредник. Основният посредник за българия на MS - АктСофт са дали тези условия. Тази година в сделката е участвал някакъв посредник, който не е назован. Ние не знаем кой е този посредник. В Дарик радио имаше предаване с участието на Теодор Милев и той спомена, че е имало посредник. Наличието на посредници само по себе си обуславя възможността за провеждане на търг, тъй като всеки посредник получава някакво комисионна от MS. Най-малкото, което може да се постигне, е различните посредници да се състезават да отстъпят на държавата част от своите пари при такава сделка. Има място за състезание след като участват посредници, има възможности за различни търговски отстъпки.

Microsoft има оторизирани дилъри в цял свят. Възможно ли е този посредник да е външна фирма?

Възможно е, но аз просто нямам информация. Знам за посредника единствено от бегло споменатото от г-н Милев.

Оттук нататък ИО как ще си защити интереса при положение, че има пари, които вие още не сте си получили?

Задавате ми въпрос, на който не мога да отговоря, защото не се занимавам с въпроси от пряката оперативна работа на дружеството. УС се старае да предприеме действия, за да компенсира загубите. Преди време беше споменато, че има известни обещания, намеци, бих казал, от страна на Microsoft, че биха могли да изкупят тези лицензи, но за съжаление това обещание си остана само обещание. Търсят се схеми. Можеше да се направи приспадане и новите пакети да минат на цената на ъпгрейд. Винаги цената на ъпгрейда е значително по-ниска от цената на нова покупка. След като купуваме пакет за 100 долара, следващата версия трябва да е за по-малка сума.

Каква версия бе купена през 2001г.?

Windows 2000, но това не ги обезценява, тъй като MS ясно заявиха, че Windows XP не е принципно нова версия, каквато е версия 2000, а само корекции, отстраняване на грешки и др несъществени изменения.

Тук става дума за българска версия…

Българската версия не е в ядрото. Езиковата поддръжка винаги е представлявала някакъв пакет, който да се добави.

На кого трябва да се търси отговорност?

Сделката през 2001г. е извършена по указание на тогавашния председател на Надзорния съвет Христо Трайков, но реално е сключена от изпълнителният директор по това време Марио Манджуков. И на него вероятно ще му бъде потърсена отговорност за нанасяне на щети на дружеството, ако не успеем да реализираме софтуера. Все пак, става дума за проблеми, които ще бъдат решени от нашия принципал. Ние сме търговско дружество, но най-важните решения се вземат от принципала Министерство на финансите. Откакто се смени ръковоството на ИО са писани докладни записки до Министерството на финансите, действия е имало от нас към министър Калчев в Министерски съвет, имало е срещи на ръководството на ИО с министър Калчев и с Министерството на финансите. Водили сме разговори с Microsoft.

Какво ви отговори министър Калчев?

На нас министър Калчев ни каза, че ще прояви разбиране, че ще възложи да се направи проверка и ще се постарае да се вземат мерки, но за съжаление това останаха само обещания от страна на министър Калчев. Моето впечатление от тази среща бе, че министър Калчев не е запознат с всичките детайли и че се доверява на мнения, които му се подготвят (което е съвсем есествено за един министър, особено пък такъв миинистър на държавната администрация, който от всичко трябва да поназнайва). Отговорността във всеки случай трябва да се поеме от неговите съветници по въпросите на ИТ.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com