Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Инициатива на АРИТ (10-10-2002)

Отворено писмо относно проектозаконът за далекосъобщенията

До: Народното събрание на Република България

Копие: Президент на Република България
Уважаеми дами и господа народни представители, Долуподписаните организации и граждани сме загрижени от някои от предложените промени в Закона за далекосъобщенията (ЗД).

Независимо от факта, че ЗД има много положителни страни, ние насочваме вниманието ви към проблемите.

Новият ЗД въвежда лицензиране за Интернет доставчиците, което е голяма стъпка назад от решението от 1999 г., с което за тях се въведе свободен режим. Преминаването от лицензионен към свободен режим бе цитирано като достижение на България и в Годишния доклад по присъединяването към ЕС от ноември 2000 г.

Освен ограничаващата конкуренцията процедура по лицензиране, ЗД въвежда и годишна лицензионна такса, която може да достигне до 1.2 % от оборота на Интернет операторите. Тази санкция ще има огромен негативен ефект върху операорите, работещи с ниска или изобщо без печалба. Освен това тя ще доведе до повишаване на цените за Интернет достъпа, когато обявената правителствена цел е точно обратната – да увеличи използването на Интернет, за да направи бизнесът по ефективен и икономиката – действаща и пазарна.

Според новия ЗД полицията ще има правото да изисква от доставчиците на услуги да инсталират за собствена сметка оборудване, необходимо за полицейски контрол върху обмена на данни. Такъв подход е много близък да плана на руската Федерална служба за сигурност (наследниците на КГБ) СОРМ, който е критикуван от всички прогресивни организации по цял свят. Полицията следва да има достъп до подобна информация само в уредените от закона случаи и това не бива да става с изискването за инсталиране на специален софтуер и хардуер за сметка на операторите.

Новият ЗД дава на служителите на Комисията за регулиране на съобщенията правото да претърсват жилища и превозни средства – една типично полицейска функция и следователно тя трябва да се контролира от съдебната система, а не от административно ведомство.

Проектозаконът забавя навлизането на лоялна и ефективна конкуренция в телекомуникациите, чрез отлагането до 1-ви януари 2004 г. навлизането на някои услуги и до 1-ви януари 2005 г. на други. Това забавяне означава, че компаниите, които биха искали да навлязат на пазара още през януари 2003 г. ще бъдат в неравнопоставено положение спрямо монополиста БТК. Тъй като няма да се знае какви са разходо-ориентираните цени, БТК ще има възможност да субсидира дейностите си и да се “отърве” от конкуренцията, още преди последната да се установи на пазара.

С този проектозакон, правителството чрез КРС ще има контрол върху управлението на Интернет-имената, завършващи на .bg. Предложението е в противоречие с постигнатия консенсус в обществото, че тази дейност следва да се извършва от неправителствена организация с общественополезна цел. Освен това то ще даде правото на правителството да контролира съдържанието в Интернет чрез техническите средства по поддържане на домейните.

Всичките посочени мерки ще имат следните последствия:

- забавяне навлизането на конкуренцията в телекомуникациите;

- спиране развитието и използването на Интернет, постигнати чрез делото на “Интернет общество” срещу правителството от 1999 г. за отмяна на лицензирането на Интернет-операторите;

- въвеждане на цензура – формална, чрез наредбите на министъра на транспорта и съобщенията или автоцензура – осъществявана от самите Интернет-доставчици под страха от отнемане на лиценза им;

- създаване на потенциални сериозни пречки пред процеса по присъединяване на България към ЕС, тъй като забавянето на либерализацията на пазара може да доведе до повторното отваряне за преговори на глава 19 “Телекомуникации”.

Ние подготвяме и в кратко време ще ви предложим конкретни препоръки за промени в ЗД и изясняване на текстовете, така че да бъдат в унисон с Европейското право. Призоваваме депутатите да приемат ЗД в отворен диалог с неправителствения сектор и в интерес на обществото. Готови сме да участваме в работна група с представители на МТС и КРС, в която да се уточнят точните текстове, които създават такива проблеми на обществото.

Асоциация за развитие на информационните технологии

Подписи към писмото може да се добавят на адрес www.cilaw.org/index.php?page=vote


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com