Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Прокуратурата твърди: Решението на АП за избор на купувач на БТК противоречи на законите! (10-12-2002)

Съобщение на Върховната административна прокуратура

По повод извършваната от Прокуратурата на РБ проверка за законност на сделката за продажбата на БТК, Върховната административна прокуратура уведомява, че на 09.12.2002 г. получи от Агенцията за приватизация препис от Решение номер 2122-П от 23.10.2002 г., с което дружество "Вива Венчърс Холдинг" ООД е обявено за купувач на "БТК"-ЕАД. След запознаване с посоченото решение, както и с останалите материали, приложени по адм.д.номер 10057/02 г. по описа на ВАС се стигна до извода, че процедурата по приватизацията на телекомуникационната компания е съществено опорочена.

Допуснатите нарушения са в следните насоки:

- Съществено са нарушени административнопроизводствените правила за провеждането на приватизационната процедура. Конкретно - нарушени са условията, на които следва да отговарят кандидатите за купувачи на БТК, а тези условия са изведени като императивни изисквания в стратегията за приватизация на БТК, утвърдена с решение на Народното събрание от 21.03.02г

- С оглед изискванията, на които следва да отговарят кандидат купувачите на БТК са нарушени правилата, произтичащи от разпоредбите на чл.7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл.5 от Закона за чуждестранните инвестиции;

- Налице е явно несъответствие с целта на Закона за приватизация и следприватизационен контрол - прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите;

Високата тежест на посочените нарушения води до НИЩОЖНОСТ на решението на АП.

В изпълнение на конституционните си задължения, произтичащи от разпоредбата на чл.127, т.З от Основния закон, Bърховната административна прокуратура внесе във ВАС за съвместно разглеждане в насроченото за 12.12.2002 г. адм.дело номер 10057/02 г. ПРОТЕСТ с искане за прогласяване нищожността на решението на АП.Специално за portal.bg шефът на "Интернет общество - България" Вени Марковски заяви:

"Чудесно е, че прокуратурата се включва по този начин в делото. Така основният мотив на АП за правния интерес вече не е актуален. Сега остава съдът да прецени дали е нарушена процедурата, но ние се надяваме, че той ще отсъди справедливо и ще развали не само конкретната сделка, а и настроението на хората, които вече разпределяха "баницата" БТК. Надявам се да успеем на 12-и декември в съдебното заседание да докажем правилността на твърденията, които сме описали в жалбата. Може би сега управляващите ще си спомнят, че им предложихме извънсъдебно споразумение, но явно са преценили, че е по-добре да има съдебно решение. "


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com