Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Първанов издаде указ за създаване на Съвет за информационни технологии (12-3-2002)

Президентът Георги Първанов издаде Указ за формирането на новия Съвет за информационни технологии като консултативен орган към президентството. Документът е издаден на 8-ми март т.г. на основание чл. 102, ал.3, т. 5 от Конституцията.

Съветът за информационни технологии ще осигурява експертни становища, обмен на мнения и информация за състоянието и перспективите пред Глобалната мрежа. Според правилника на новата институция, дейността на СИТ ще се контролира пряко от президентската канцелария. Информация за работата на Съвета ще бъде публикувана периодично онлайн.

Според Указа, сред целите на Съвета за информационни технологии са популяризиране възможностите за разширено навлизане на Интернет в страната; насърчаване използването на Интернет от държавните институции за осигуряване на лесна, достъпна и надеждна комуникация с гражданите; предлагане на форми и методи за намаляване на разходите в обществения сектор чрез използване на Интернет; насърчаване използването на Интернет в системата на образованието, както и свободния достъп до информация и свободното изказване на мнения чрез Интернет; осигуряване на научна и приложна информация за новостите в информационните технологии.

Очакавайте специално интервю с председателя на съвета за информационни технологии в portal.bg

Съставът на СИТ (биографии на участниците в СИТ са представени подробно по-долу):

Председател : Вени Марковски

Членове:

- Винтън Дж.Сърф

- Пирита Сорса

- Доналд М. Хийт

- Джордж Садовски

- Естер Дайсън

- Ришар Делмас

- Димитър Ганчев

- Елисавета Гурова

- Димитър Киров

- Таня Иванова

- Илия БожиновКой кой е

Вени Миланов Марковски - председател. - Юрист (завършил специалност право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охрдиски); управител на "БОЛ.БГ"; председател на "Интернет общество - България"; един от пионерите в развитието на Интернет в страната; член на Европейския координационен комитет на Интернет общество; участник в множество международни комисии и експертни групи за развитие на Интернет. Председател на MITF към Интернет корпорацията за раздаване на имена и адреси (ICANN), автор на редица публикации в национални и международни издания, вкл. и в научния печат. Активен участник в срещите на "Интернет общество" и ICANN в Сан Хосе (Калифорния), Йокохама (Япония), Стокхолм (Швеция). Един от инициаторите на делото във Върховния административен съд за отмяна на лицензите за Интернет операторите срещу заповедта на председателя на Комитета за пощи и далекосъобщения. Канен е за лектор на редица международни конференции за правата на човека и за развитието на информационните технологии и Интернет. Последното му участие е на конференцията "Грамотността в XXI век" в Берлин (7-8 март 2002 г.) като представител на Президента на Република България. www.veni.com

Винтън Дж. Сърф (САЩ), известен по света като Бащата на Интернет, той е един от двамата автори на TCP/IP Интернет протокола и архитектурата на Интернет. Участник в Президентския съвет за информационни технологии към президентите на САЩ Бил Клинтън и Джордж У. Буш. За създаването и развитието на Интернет той и съавтора му Робърт Кан получават от Президента Бил Клинтън Националния медал за технология на САЩ; председател на Интернет корпорацията за раздаване на имена и адреси (ICANN), старши вице-президент за Интернет архитектура и техногологии в телекомуникационния гигант Worldcom, член на бордовете на голям брой американски и международни организации. Д-р Сърф е също така и носител на множество национални и межуднародни награди и отличия за приноса му в създаването и развитието на Интернет. Основател и пръв президент на международното "Интернет общество". www.isoc.org/isoc/general/trustees/cerf.shtml

Пирита Сорса (Финландия), ръководител на мисията на МВФ в България, преди това е ръководила мисията на МВФ в Хондурас. Доктор по икономика от Женевския Институт за международни изследвания. Работи в МВФ от 1994 г., преди това е била на два пъти (1985-1988 и 1990-1994) от млад професионалист до старши икономист в Световната банка. През 1988-1990 г. работи в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) като икономист. Автор на редица публикации в специализираната преса.

Доналд М. Хийт (САЩ), президент на международното Интернет общество от 1996 до 2001 г., с дългогодишна история в областта на Интернет; в момента е член на Съвета за международни комуникации и информационна политика в Държавния департамент на САЩ; бил е: Председател на Межуднародния ад хок комитет по проблемите на системата за домейни; член на Консултативния съвет по технологии към правителството на Ирландия; ескперт към Световната организация за интелектуална собственост (WIPO); работил е в телекомуникационните гиганти British Telecom Северна Америка и MCI. Членува в голям брой международни организации, вкл. и в борда на "Интернет общесво". www.isoc.org/isoc/general/trustees/heath.shtml

Джордж Садовски (САЩ), Изпълнителен директор на Глобалната инициатива за политика в Интернет ww.gipiproject.org, член на борда на "Интернет общество", на Консултативния съвет към фондация "Маркъл" и на инициативата на ПРООН за възможностите в цифровия свят; член на Стратегическата група за информационни технологии към правителството на Андра Прадеш, Индия; бил е директор на "Мрежови услуги" в Ню Йоркския университет и дългогодишен съветник по компютърните въпроси в ООН. Член на управителните съвети на множество международни организации pws.prserv.net/sadowsky/

Естер Дайсън (САЩ), първа председателка на борда на ICANN (Internet corporation for asigning names and numbers, www.icann.org, издател на списание Release 1.0, член на бордовете на голям брой международни организации и фирми, между които фондация "Евразия", Института Санта Фе, и др. Участва с инвестиции в голям брой ИТ-компании по цял свят, вкл. и Източна и Централна Европа. Председател на борда на "EDventure holdings", който публикува влиятелнето месечно издание Release 1.0 и спонсорира провеждането на две от най-важните годишни конференции в областта на информационните технологии - PC Forum в САЩ и EDventure Хай-тек форум в Европа. Дайсън води рубрика в Ню Йорк Таймс. www.edventure.com/esther.cfm

Ришар Делмас (Европейска комисия) - Администратор в Генерална дирекция "Информационно общество" в Европейската комисия; съветник към Правителствения консултативен комитет при ICANN. В Брюксел г-н Делмас отговаря за различни аспекти на политиката на Европейския съюз по отношение на управлението на Интернет, отношенията на с ICANN. Той е отговорник и за инициативата на Европейската комисия "Партньорство за информационни и комуникационни технологии", която прегрупира по-важните европейски и международни асоциации, които са активни в областта на Интернет и информационните технологии. От 1998 г. г-н Делмас е лектор в Сорбоната. Член е на редколегиите на издания в областта на информационните технологии. europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm

Димитър Марков Ганчев - секретар на "Интернет общество - България", основател на Интернет обществото, един от пионерите в Интернет-технологиите у нас, основател на една от първите Интернет компании в страната БОЛ.БГ, с дългогодишна биография в областта на Интернет www.mitko.com. Г-н Ганчев е работил в системата на Министерство на вътрешните работи по въпросите на сигурността на мрежите и оказва съдействие на различни български и международни организации по въпроси, свързани с информационните технологии. Г-н Ганчев е член на межуднародното "Интернет общество" от 1996 г. Професионалните му интереси включват разработка на софтуер, участие в работни групи по проблемите за развитие на информационното общество, влиянието на Интернет върху обществото като цяло и др.

Елисавета Василева Гурова - стипендиант, отдел “Технологии, заетост, конкурентноспособност и общество”Европейска комисия, Генерална дирекция “Обединен изследователски център”, Институт по перспективни технологични изследвания (Испания), работила е в М-во на транспорта и съобщенията като началник отдел "Информационно общество и технологии", била е член на множество експертни групи и съвети по въпросите за развитие на информационните технологии.

Димитър Георгиев Киров - член на УС на "Интернет общество - България", активен участник в национални и международни конференции по проблемите на Интернет технологиите у нас и по света. Г-н Киров се занимава с въпросите на навлизането на Интернет и информационните технологии в образованието, влиянието им върху подрастващите, както и с възможностите за осигуряване правото на достъп до информация и достъп до свободно изказване на мнения в Глобалната мрежа.

Таня Колева Иванова - юрист, директор Програма "Цифрови сертификати", Българска стопанска камара.

Илия Тодоров Божинов - магистър по математика, с дългогодишна кариера в областта на софтуера и компютърните решения в далекосъобщенията, секретар на ГИСДИ.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com