Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Цветелина Узунова засекрети стенограмата за Закона за далекосъобщенията! (12-9-2002)

На 22.08.2002 г. Министерски съвет прие проекта на Закон за далекосъобщенията. На 26.08.2002 г., в съответствие със Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ) Вени Марковски изпрати до Дирекция ДИВО на МС писмо 03.07-22. В него се искаше да му бъде предоставено копие от стенограмата, водена по време на заседанието на Министерски съвет и по-специално частта около пришпореното приемане на проектозакона за далекосъобщенията.

На 11.09.2002 г. г-ца Узунова е изпратила отговор до Марковски, в който отказва да предостави копие от стенограмата. Този скандален отказ да се предостави копие от незасекретено заседание на Министерски съвет не е пръв в практиката на г-ца Узунова. През 2001 г. тя отказа да предостави информация на журналиста от в-к "Капитал" Алексей Лазаров.

С решение 4694/16.05.2002 г. www.aip-bg.org/library/dela/vas5a.htm ВАС е постановил, че отказът е противозаконен. В мотивите към решението Съдът по-специално казва: "понятието "обществена информация" следва да бъде възприемано като сведение, знание за някого или за нещо, свързано с обществения живот в страната, респ. за дейността на задължените по чл. 3 от ЗДОИ субекти. Достъпът до обществена информация е от голямо значение в демократичното общество с оглед осигуряване на прозрачност на държавната администрация и наличието на информация по въпроси от обществен характер." В същия дух е и препоръка 2002/2 на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите - членки относно достъпа до официални документи.

С писмото си шефката на Дирекция ДИВО в Мин.съвет създава съмнения относно желанието й да укрепва доверието на обществеността в държавните органи. Отказът не дава възможност на гражданите да си съставят адекватна представа и критично становище относно състоянието на обществото, в което живеят и органите, които ги управляват. Г-ца Узунова възпрепятства информираността на обществеността по въпроси от общ интерес и по този начин намалява ефективността и ефикасността на администрацията. С отказа си тя по никакъв начин не подпомага поддържането на почтеността на държавната администрация, която се постига с предотвратяване на риска от корупция. Писмото на г-ца Узунова не допринася за утвърждаване на легитимността на администрацията като организация за предоставяне на обществени услуги и не укрепва доверието на обществеността в държавните органи.

Опитът на г-ца Узунова да прикрие дискусията около приемането на придобилия печална слава проект на Закон за далекосъобщенията буди сериозни съмнения относно истинските причини за бързото изготвяне и приемане в "мъртвия" месец август на най-важния закон в областта на телекомуникациите и Интернет. Както е известно, текстовете на проктозакона предвиждат лицензиране на Интернет-доставчиците, безконтролен полицейски контрол върху електронната поща и съдържанието на уеб-сайтовете, присвояване от страна на държавата на домейните, завършващи на .bg, придаване на полицейски функции на Комисията за регулиране на съобщенията, вкл. и правото на обиск на жилища и превозни средства без съответна съдебна санкция и др.п.

Впрочем, лицензирането на Интернет-операторите бе дадено като пример за един от препъникамъните за членството на Словения в Европейския съюз. Според закона също така се удължава монополът на БТК с още две години, което противоречи на редица споразумения между България и Световната търговска организация.

ВАС постановява, че "Целта и на ЗДОИ е да бъде предоставена на гражданите всяка обществена информация, която не от категориите, свързани с държавна или друга защитена от закона тайна."

Следователно, с отказа си да предостави стенограма от заседнието на Мин.съвет, г-ца Узунова категоризира решението за приемане на проектозакона за далекосъобщеняита като "държавна или друга защитена от закона тайна". Какво наистина се крие в Закона за далекосъобщенията?


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com