Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

ХОРОСКОП НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2003 ГОДИНА (20-12-2002)

Измина една напрегната за България и за света година. Всичко, предопределено от звездите в хороскопа на България за 2002 г. вече е факт. За съжаление ние, хората, не успяхме да се справим напълно с агресията, с военните действия, предизвикани от нас самите, а и с гнева на природата - с наводненията и земетресенията, с бурите и ураганите, с изригването на вулканите, които бяха един от глобалните проблеми на Земята и взеха много човешки жертви. Трудно беше да възприемем и засилването на терористичните атаки, извършени от хора, спотайващи в себе си неподозирана от никого агресия.

Не ни подминаха самолетни, железопътни и автомобилни катастрофи, в които загинаха стотици хора. Марс, планетата на импулсивността, целеустремеността и агресията, във взаимодействието си с Уран - разрушаващ старото, за да построи новото ни бъдеще - тласнаха Света и към поредната разплата на кармичните дългове. За пореден път невинни хора станаха жертва на нечия колективна карма.

Настъпващата 2003 година е под знака на вибрация 5. Вибрацията на планетата Меркурий - планета на общуването, на възможността да изявим интелекта си. Именно влиянието на Меркурий ще ни даде възможност през 2003 година да осъзнаем по какъв начи мислят хората, не само у нас, а и по света, за да ги разбираме по-добре. Ще разберем как най-добре да организираме работата си и как да предприемем правилните действия, за да успеем да проправим път на идеите си и да постигнем целите, които изоставихме през изминалата година. Ще ни бъде по-лесно да общуваме помежду си, а и с другите народи по света.

На първо място успехът ще е за онези хора, които са се отдали на научна и интелектуална дейност, заради умението да се изразяват с помощта на словото и перото, засилено от влиянието на Меркурий. Естествено ще трябва да преодоляваме трудности, породени от аспектите на Меркурий с другите планети, но ще успяваме да го сторим с лекота, заради настъпващата през годината хармония и спокойствие, вследствие на подтиснатата агресия и желанието за постигане на компромиси в международните, междудържавните и междуличностните отношения.

Ето какво ще донесе Новата 2003 година на България:

В първите дни на януари обществото е все още под влияние на отминаващата 2002 година, която донесе на мнозина в България финансови и здравословни проблеми. Въпреки посрещането на Новата година хората са все още плахи и неуверени, в очакване на нови препятствия по пътя си. На голяма част от народа му е трудно, дори невъзможно, да се зарадва на лъча Светлина, който се опитва да се прокрадва в мрака на безизходицата.

Дори и в хубавите мигове в дните до 22 януари ще очакват да открият поредната неприятност заради напластения в предишната година песимизъм, от които трудно ще се освободят. През изминалата година са се грижили преди всичко за своето оцеляване, отдалечили са се от близки и познати, затворили са се в себе си и сега се страхуват да не бъдат отблъснати. Липсата на общуване през 2003 година ще засили чувството за самота и невъзможност за справяне дори и с най-дребните проблеми.

Ще се появят здравословни проблеми, свързани с нервното неразположение на хората, с депресивни състояния, а също и с инфекциозни заболявания, затова трябва да бъдат взети мерки за бързото утихване на грипните епидемии и други заболявания, породени от неправилно хранене и намалени жизнени сили у хората.

През януари може да зачестят нещастните случаи породени от желанието на някои хора да докажат колко са силни, без да се съобразят с условията и възможностите си. Предпазливостта е крайно наложителна за мнозина. Ще бъде затруднена реалната преценка на ситуациите, без значение дали са свързани с личния или с професионалия им живот. Събитията отнасящи се до междуличностните, междудържавните, политическите и икономческите отношения, ще бъдат трудно управляеми. Спокойствието и проявата на разум при разрешаване на проблемите са задължителни.

Постепенно в периода 22 януари - 13 февруари ще се засили желанието у хората да търсят новото си призвание, да анализират за станалото и планират предстоящото в неговата дълбочина, за да намерят вярната посока. Естествено, в стремежа си да се справят по-бързо може да се стигне до сблъсъци както между хората в семейството и в обществото като цяло, а и между народа и правителството, което трудно ще приема упреците, отправени към него.

През втората половина на февруари и първата седмица на март мнозина ще имат възможност да наложат идеите си и да пристъпят към тяхната реализация. Правителството също има шанс да постави пред световната общественост исканията на България и да ги отстоява, за да постигне това, което се оказа невъзможно през изминалата 2002 година.

Дните от 7 до 22 март ще бъдат изпълнени с емоции, породени от невъзможността на хората, а и на правителството, да изразят правилно исканията си, което ще доведе до недоразумения както между народа и правителството, така и между България и партниращите й държави. Звездите изискват максимална предпазливост, защото допуснатите грешки и недоглеждане в действията, в подписаните спогодби и договори, без значение дали се отнасят за отделната личност или са свързани с управлението и развитието на България могат да донесат нежелателни и непоправими последици.

Последните 10 дни на март до 6 април налагат на България, а и изискват от всеки от нас, да сме много внимателни в думите си, да не допускаме неясноти и създаване на впечатление, разминаващо се с истината, да не се опитваме да се представим пред света с различно, но не пасващо на нашият бит и култура лице, за да не се отклоним сами от пътя към успеха. Подражателството и опитите да се приспособим към чужди национални навици, нетипични за българската народопсихология, са за пореден път в наша вреда, защото са начин да загубим характерната си индивидуалност.

Природните бедствия през 2003 година ще бъдат сравнително малко, но ще се разразят други, ако не сме били достатъчно прецизни в отстраняването на последиците от наводненията, сушата и земетресенията през 2002 година, ако не сме укрепили нестабилните сгради и корита на реките, свлачищата, язовирните стени и не сме засилили охраната на горите, за да ги предпазим от умишлени палежи.

В дните от 6 до 26 април промените на личностно и на държавно ниво не трябва да бъдат прибързани, само защото сме притиснати от някакви обстоятелства или искания, защото ще си навредим сами. Всяко действие трябва да е добре обмислено и да бъде обсъждано публично. По-добре е да се даде отказ, вместо да търпим последиците на нечие мълчаливо съгласие във вреда на България и народа й.

Особено важен за държавата е периода от 26 април до 20 май, когато заради нечии материални стремежи, потъпкващи духовното и интелектуално знание, могат да настъпят сериозни промени, водещи до проблеми, чрез които ще бъде сринато доверието в Правителството, което и да е то. Задълбоченото обмисляне и действие за справяне с кризата ( ако се стигне до такава) в дните до 16 юни няма да доведе до успешното й преодоляване.

Ако допуснем криза в България, ще се наложи да се примирим, да се приспособим и до края на юли, да търпим неблагоприятните последици, а едва след това, в периода от началото до края на август, да търсим изход и нови възможности за финансова, икономическа и политическа стабилизация.

Това ще бъде поредното ново начало, но през много проблеми за отделния човек, обществото като цяло и Правителството. По-добре е да бъдем предпазливи, умерени, да премисляме детайлно всяко наше действие, за да си спестим този може би труден период, който не ни е заложен от звездите, а ще бъде плод на неадекватни човешки действия и грешки.

Вторият важен период през 2003 година е в дните 28 август - 20 септември, когато звездите забраняват опитите за налагане на идеален по нечие мнение начин на живот, за който България и обществото все още не са готови. Годината налага хармония в междуличностните и междудържавни отношения, която няма да допусне чужда намеса в управлението на България, ако Правителството само не я поиска.

Подобно действие ще е в ущърб на народа. Звездите дават за пореден път възможност в България да бъдат възобновени печеливши производства от селското стопанство и машиностроенето, за да запазим своята независимост и да намалим безработицата. Това е начинът, чрез който още в дните след 20 септември и до 25 октомври ще жънем първите плодове на увеличаване материалното благосъстояние на народа. Ако не пропилеем добрата възможност, разбира се...

В периода 8-25 октомври звездите съветват народа и Правителството на България да не се намесва в разрешаване на чужди проблеми, ако не е поискана специално помощта му. По този начин ще си гарантираме спокойствието в следващата, 2004 година.

Успешно ще постигнем поставените цели и в личен и в общодържавен аспект в края на октомври до ноември. Въпреки привидно краткия срок,ще приключим с важни задължения, които ще ни отворят нови врати по пътя към успеха. Предупреждението на звездите за дните от 13 номври до 4 декември е да не се впускаме в рализацията на идеи, за които нямаме международна подкрепа, особено ако са свързани с големи инвестиции, за да не предизвикаме без време нови финансови проблеми в държавата. На всяка цена трябва да избегнем проблемите, които си създаваме сами.

В края на годината, след преминаване през добри и лоши периоди, ще сме наясно какво сме постигнали ( ще бъде чудесно, ако сме се справили с по-голямата част от проблемите си сами) и какво да очакваме през следващата 2004 година.

Успехът може да бъде с България и нейния народ, но дали тази възможност ще се превърне в реалност, зависи от нас самите, от нашите и на Правителството действия, от правилната оценка на предложнията и обвързването с новите ни делови партньори. Най хубавият подарък за следващата 2004 година ще бъдат положителните резултати, поставили основата за спокоен и материално по-богат живот в България през 2003! Нека всички се постараем да я изградим! Звездите ни даряват шанса за успех. С общи усилия и без омраза помежду си можем да успеем.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com