Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

ВАС нареди на приватизаторите да спазват законите (21-11-2002)

Според определение на Върховния администратвен съд www.sac.government.bg Агенцията по приватизацията не се съобразява с правото на съда да се запознае с документите по сделката за продажба на БТК. В преписката между съда и АП по жалбата на ISOC-БГ, ведомството на Апостол Апостолов не е спазило закона и не е съобщило на ВАС важни факти около продажбата на телекома.

Делото бе образувано по жалба на "Интернет Общество-България", чрез председателя на Управителния съвет Вени Марковски против решение на Агенцията за приватизация (АП) № 2122-П от 23.10.2002 г., за определяне купувача на БТК.

В определението на съда от 18-ти ноември ( адм. дело № 10057 / 2002) се посочва, че Агенцията по приватизацията не е предоставила изисканата от съда информация за компанията “Вива Венчърс”. ВАС изисква от АП да даде пълни сведения и за лицето, представлявало посочения участник в приватизационната процедура и доказателства, че то е упълномощено и има представителна власт да действа от името на австрийската компания.

Агенцията по приватизацията ще трябва да предостави документите, удостоверяващи правото на “ Вива Венчърс” и нейните представители в България да преговарят за закупуване на БТК. Съдът изисква също в тридневен срок и документацията за самата сделка: правилата за провеждане на заключителния етап на конкурса; кой е изготвил правния анализ на приватизиращото се дружество и информационния меморандум по приватизационната сделка.

В определението на съда ясно е обяснен отказа на Агенцията да информира висшата съдебна институция за сделката с БТК :

"...Част от преписката е представена, ведно с копие от жалбата, подадено чрез административния орган, със съпроводително писмо на АП № 92-00-04-166 от 11.11.2002 г. В посоченото съпроводително писмо ответникът не е изпълнил задължението си да посочи точните данни на заинтересованата страна, участник в административното производство, спечелила проведения конкурс за избор на купувач, която следва да бъде конституирана и да участвува в съдебното производство, на основание чл. 41, ал. 3 от ЗАП.

Това наложи с резолюция на съдия-докладчика по делото, да се изиска от АП да посочи адрес на заинтересованата страна, както и да представи необходимите доказателства във връзка с предложението на същата. Задължението е съобщено на АП с писмо от 12.11.2002 г. С писмо от 13.11.2002 г. АП е посочила адрес на заинтересованата страна "Viva Ventures Holding", Gmbh, във Виена, Австрия, като не е посочила данни за лицето, представлявало посочения участник в приватизационната процедура, за което съществуват доказателства за упълномощаване и представителна власт, находящи се в АП, както и адрес на същото лице. Освен това в преписката липсват доказателства за редица правнорелевантни за спора факти, очертан от възраженията в жалбата."

(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com