Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Министър Калчев не даде на НС договора с Microsoft (25-6-2002)

Какво каза и какво скри Калчев по време на петъчния парламентарен контрол на 14-ти юни? Каза това, което повтаряше пред медиите от почти месец. Скри реалните параметни на договора с Майкрософт и най-вече цената на един пакет от общо 30-те хиляди договорени десктопа. Не уточни точната отстъпка – веднъж тя е 18 % , друг път – 50 % и най-вече не каза защо не е обявен търг по Закона за държавните поръчки, защо не е вписано дори в регистъра за обществените поръчки и кой е консултирал правителството при сключването на този договор.

Portal.bg разполага с пълната стенограма от заседанието, когато депутататите от ОДС Иван Иванов и Стойчко Кацаров отправиха официалното си питане в залата към министъра на държавната администрация Димитър Калчев по повод скандалния договор с Microsoft за 13 650 000 долара.

Тази сума предизвика въпроса дали е оправдано заплащането от държавния бюджет за на тази сума. От отговорите (или по-точно от липсата на отговори) не става ясно от къде ще се вземат парите, колко точно е отстъпката за страната и потърсен ли е българският IT-бранш за становище по сделката. В питането си депутатът Иван Иванов специално отбелязва реакциите на компютърните специалисти в България като подчертава, че не е имало нито едно становище, подкрепящо сключването на тази сделка.

Калчев не предостави на Народното събрание и поисканото копие от договора с Майкрософт, с обяснението, че по този начин ще наруши Конситуцията на републиката. Преди всичко това е в нарушение на установените практики за прозрачност в общуването на изпълнителната и съдебната власт със законодателната власт в страната. В случая миинстър Калчев отказва информация на народен представител, което определено не оборва впечатлението, че сделката е сключена непрозрачно и предизвиква сериозни съмнения за корупция на най-високо ниво.

“….искам да кажа оттук, от тази трибуна - господин Калчев, не се страхувайте от народните представители, страхувайте се от избирателите, страхувайте се от прокуратурата, защото аз съм убеден, че този договор трябва да бъде проверен от прокуратурата. “, заявява депутатът Стойчо Кацаров.

В парламентарната зала бе цитиран чл. 3 , ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с аргументите на министъра , че в случая с Майкрософт не е имало нужда да бъде спазен този текст. В чл.3 се казва, че “Обекти на обществени поръчки са: ...проектиране, внедряване и поддържане на хардуер, разработване, внедряване и поддържане на софтуер...".

По-долу публикуваме точен цитат на аргументите, с които се заобикаля закона, чрез една прецизирана игра на понятия като “авторски права” и “собственост”:

“Законът за обществените поръчки - внимавайте! - не можеше да се приложи, тъй като не е възможно да се обявява обществена поръчка за покупка на продукт, върху който авторски права има само "Майкрософт", като при това се прилагат изключителни условия. Изводът, че предварителен подбор между неограничен кръг кандидати, съгласно чл. 47 - 49 от ЗОП, не може да се осъществи, съгласно закона. Даже, ако поради някаква причина се приеме невярната теза, че не трябва да се пристъпи към пряко договаряне, съгласно чл. 15, т. 1 от ЗОП процедурата би била ограничена, тъй като поради специфичния характер на поръчката, тя може да бъде осъществена само от ограничен кръг изпълнители. Както обаче посочих, авторското право позволява такива изпълнители да са само "Майкрософт" или изрично оторизирано от него лице. Даже, ако би се направил опит за такъв подбор, по силата на това, че само "Майкрософт" е носител на авторските права, съгласно цитираните вече законови норми, ще бъде подадена само една оферта. А при тази ситуация, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 и/или т. 4 от ЗОП в крайна сметка ще се стигне до прекратяване на процедурата по ЗОП, тъй като по-малко от три лица са подали оферта. Освен това в чл. 3 от ЗОП изчерпателно са изброени видовете поръчки, за които се прилага законът. Следователно за поръчки, останали извън изрично изброените в чл. 3, законът не трябва и не може да се прилага. Предоставянето (лицензирането) на правото да се ползва готов софтуер не попада в нито една от изчерпателно посочените в закона хипотези поради следните съображения. Лицензирането на софтуера не може да се третира като доставка на стока, тъй като софтуерът не се прехвърля като вещ, той не става собственост на лицензополучателя и последният не може свободно да се разпорежда с него, а просто му се отстъпва правото да го използва при определени условия. По правило всички права, които не са предоставени изрично, се запазват от лицензодателя. Неслучайно в българското законодателство предоставянето на права върху обекти на интелектуалната собственост трайно се разграничава от продажбата на стоки и се третира като предлагане на услуга, например в Закона за данък върху добавената стойност, а и в чл. 1, ал. 1, т. 3 на самия ЗОП. Следователно, т. 2 на чл. 3, ал. 1 от ЗОП е неприложима.”

В Народното събрание бе ясно акцентирано - България директно става “един от най-големите инвеститори в икономиката на Съединените щати” и то за нещо, което можеше да имаме без пари. Министърът обаче не мисли така. Той се ангажира от парламентарната трибуна с оценката, че “..договорът между държавата и "Майкрософт" е един от най-изгодните договори, сключвани в България. Нещо повече, цената на един продукт е най-ниската, която "Майкрософт" е давал, на която и да било държавна администрация при това равнище на броя на лицензиите”, се казва в отговора на министър Калчев.

Според него, цената на един продукт е с над 50 % отстъпка, а споменатите 18 % били цялостната отстъпка по договора. Не беше казано, колко точно струва на държавата инсталирането на Windows XP на една от 30-те хил. работни станции и по-каква преференциална схема се прави отстъпката. Знаем, че Microsoft разполага със специални лицензионни схеми за крупни клиенти.

Какво точно съобщи министърът на обществото? В изказването пред Народното събрание Калчев просто припомня фактите, които и пресата вече знае – периодът, в който ще се осъществяват плащанията и как е разбита общата сума от 13 млн. долара. И дума няма за това от кое бюджетно перо ще се вземат тези пари.

По думите на министъра, преди сключването на този договор, е имало “..сериозно неколкомесечно проучване и договорът беше предварително съгласуван с основните министерства и предоставен на вниманието на всички министри.” Проучването е било във връзка с хардуерната съвместимост на софтуера. Кой е играл ролята на IT-консултант в тези проучвания също остава неизяснено. Впечатлението е, че министрите са решавали софтуерни въпроси.

В отговора си Димитър Калчев споменава нещо изключително скандално. Цитат от стенограмата: “Наличието на недопустимо висок процент на пиратски софтуер в държавната администрация правеше излишно обсъждането на въпроса за ъпгрейд на съществуващия законен софтуер. Самите лицензионни договори са сключвани, без да се предвижда цялостна възможност за ъпгрейд.”

И не на последно място, държавната администрация се лицензира не само за едни нови софтуерни продукти, но и тези продукти са преведени на български език. При тези условия ъпгрейдът не можеше да се осъществи.” Ще се плаща ли за ъпгрейд и колко, и дали въобще ще има ъпгрейд на българските версии остава неясно от цитираното изявление. И ще продължава да е неясно, докато не се публикува в публичното пространство договора.

В отговора си пред Народното събрание министърът подчертава липсата на сигурност в използването на алтернативни програмни продукти с отворен код, като цитира лицензионните правила за използване на отворения програмен код, които е прочел в sourceforge.net.

Там наистина се казва, че всеки е задължен да предоставя достъп до програмния код, но в случая GNU правилата са използвани едностранчиво, съвместени с твърденията на неизвестни софтуерни специалисти, че при използване на софтуер с отворен код има проблеми с получаването на електронна поща.

В опита си да избегне оповестяването на информцията, която действително интересува обществото по този договор / за точната цена на един пакет, ползваните отстъпки и законността на процедурата /, Калчев преповтаря тезата за неподготвеността на държавните служители. Фактът , че 80% от държавните ни служители не знаят английски /по данни на самия министър/ е по-скоро срамен и обезпокоителен за нивото на обслужващата сфера, отколкото нещо, което трябва да се използва като аргумент за наливането на 13 млн. долара в щатския държавен бюджет.

Какво ново съобщи министърът във връзка с това? “Тридесет хиляди лица от системата на държавната администрация ще бъдат обучени по специална програма, която се финансира изцяло от "Майкрософт”. Отделно държавната ни администрация ще се обучава през следващите 3 години по езици , компютърно обучение, електронно правителство, електронна търговия и т.н.и за което бюджетът отделя 0,8 % от фонд "Работна заплата" за обучение към Института за публична администрация.

Интересно е , преди да преведе корпорацията двата най-използвани пакета Office XP и Windows XP, как са работили хората в държавната администрация. Тя да не би да не е функционирала? Или пък може би е функционирала , но като пират №1 , със софтур на английски, без лиценз. В същото време в отговора си министърът обяснява, че сделката се е наложила поради високата популярност на този софтуер в страната и поради факта, че българските чиновници са свикнали да работят и знаят как да работят с него. Как така хем не могат, хем са свикнали....!

Към края на изявлението си министърът споменава за стратегията за създаване на електронно правителство, към която по негови думи са привлечени компаниите, членки на Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ). Става дума за IBM, Cisco и HP. От думите на Калчев става ясно, че електронното правителство ще се опира на софтуера от Microsoft. В същото време от БАИТ вече изразиха становище , че не знаят за договора с корпорацията, което поставя отново проблема за съгласуваността на тази сделка на всички нива и нейната прозрачност за обществото.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com