Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Депутати обединяват усилия с интернет специалисти от ГИПИ (31-5-2002)

Споразумение за съвместна работа между Комисията по транспорт и телекомуникации при XXXIX Народно събрание и Глобалната инициатива за политика в ИнтернетКомисията по транспорт и телекомуникации при Народното събрание на Република България (Комисията), представлявана от председателя й Йордан Мирчев и заместник-председателите Иван Н. Иванов, Исмет Саралийски и Петър Мутафчиев, от една страна и Глобалната инициатива за политика в Интернет www.internetpolicy.net, ГИПИ), представлявана от координатора за България Вени Марковски

във връзка:

- със задълбочаване сътрудничеството между Комисията и неправителствениите организации;

- с необходимостта от експертна помощ и съдействие при изготвянето на нормативни актове, свързани с развитието на телекомуникациите и информационните технологии;

- с възможностите за международно сътрудничество

постигнаха съгласие за следното:

ГИПИ ще осигурява експертна помощ на Комисията при обсъждането на законопроекти в областта на съобщенията и информационните технологии.

За целта Комисията ще осигурява на ГИПИ копия от съответните проекто-закони в момента на постъпването им в Парламента и ще кани представители на ГИПИ на обсъжданията в Комисията, както и на срещи, свързани с изграждането на общата стратегия за развитие на далекосъобщенията.

ГИПИ ще информира Комисията за съществуващи и нови проекти и програми на американското правителство в областта на информационните технологии и далекосъобщенията, които биха били полезни на Комисията за обмен на опит, обучение на експерти и др.п.

Настоящото споразумение бе прието единодушно от всички депутати-членове на Комисията на заседание на 30.05.2002 г.

За Комисията по транспорт и телекомуникации:

Йордан Мирчев – председател

Петър Мутафчиев – зам.-председател

Исмет Саралийски – зам.-председател

Иван Н. Иванов – зам.-председател

За Глобалната инциатива за политика в Интернет:

Вени Марковски – представител за България

Глобалната инициатива за политика в Интернет е програма на Internews www.internews.org и Център за демокрация и технологии www.cdt.org - американски неправителствени организации.

Програмата се финансира от Американската Агенция за международно развитие (USAID) във Вашингтон и работи във взаимодействие и сътрудничество с местния офис на USAID, с Американската асоциация на юристите (ABA-CEELI), Института по пазарна икономика, както и с Комисия за регулиране на съобщенията, Министерство на транспорта и съобщенията, Президенство на Република България и др.

ГИПИ подпомага развитието на законодателството на страните в преход, което да е насочено към създаването на законодателна рамка за отворено и демократично навлизане на Интернет в живота. ГИПИ оказва съдействие в следните делекосъобщителни дейности:

- създаване на условия за отворен и прозрачен процес на законодателство и регулация;

- осигуряване на достъп на гражданите до цялата нормативна база в областта на далекосъобщенията и информационните технологии;

- подпомагане на процеса на приватизация на държавните телекоми и осигуряване на конкуренция в условията на либерализиран пазар;

- тарифиране и достъп до универсалната услуга;

- технически стандарти и лицензиране;

- електронна търговия и електронни документи и подписи;

- контрол върху съдържанието в Интернет, отговорност на Интернет-операторите и свобода на мненията;

- интелектуална собственост;

- данъци върху електронните транзакции и търговия;

- компютърни престъпления и информационна сигурност;

- опазване на личните данни и неприкосновеност на информацията;

- развитието на домейните в Интернет-областта bg;

- други, в зависимост от нуждите на конкретната държава.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com