Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Сайтовете на министерствата засега са основата на българския е-government (6-3-2003)

61% от централните публични организации в страната имат собствени интернет сайтове. Това сочи изследване на Института по публична администрация и европейска интеграция за развитието на електронното правителство в България. Според анализа на интистута, сравнително доброто функциониране на общо 70 сайта на централни публични организации означава, че използването на Интернет в работата на публичната администрация за контакт с гражданите, бизнеса и другите публични организации е в напреднала фаза.

Общо 39% от администрациите на централните органи на власт нямат дори и минимално присъствие в Интернет. В този процент влизат структурите, които дори нямат уеб сайт. Причината не е финансова, а в липса на дългосрочна политика към използването на високите технологии в контакта на администрацията с гражданите. Проучването на интернет страниците на централната и местна власт показва, че колкото по-високо място в административната структура на държавата има съответното ведомство, толкова по-добре е структурирано и функциониращо неговото онлайн подразделение. Малките общини все още изостават в технологично отношение.

Факт е обаче, че там минимален брой хора могат да си позволят и имат интерес да потребяват е-government проектите. Според анализа на ИПАЕИ , има връзка между вида на организацията и наличието, или липсата на интернет страница. В министерствата е много по-вероятно да се види интернет сайт, отколкото в други ведомства. Това се дължи на авторитетността на институцията. Развитието на електронното правителство зависи от полезността на информацията и услугите, които държавата предоставя в web. Важни фактори са уменията за изграждане на добър сайт от технологична гледна точка. Подкрепата на ръководството и квалифицираните IT кадри.

Анализът на института поставя на първо място по степен на полузност и функционалност уеб страницата на Агенцията за малки и средни предприятия. Адресът на агенцията е оценен на базата полезност за бизнес сектора в страната, който намира там достъпна и важна информация. Анализът подробно изброява предимствата и недостатъците на информационните ресурси, които предлагат най-използваните и популярни сайтове на държавни ведомства. В негативния списък са сайтът на правосъдното министерство, на Агенцията за социално подпомагане и адресът на Министерството на труда и социалната политика, заради липса на актуална информация и занемарена обратната е –mail връзка с гражданите.

Изследването показа, че все още е непопулярно използването на електронни подписи като средство за удостоверяване на самоличността на волеизявления, въпреки че през 2001г. бе приет Закона за електронния документ и електронния подпис. Като единствен пример за подобна практика е посочен уеб сървърът на Националния статистически институт, който има сертификат от entrust.net. Сертификатът обаче е с изтекъл срок на валидност.

Единствено на сайта на Комисията за регулиране на съобщенията е публикувана организационната политика за защита на личните данни, в случай че такива се събират при използване на информацията от сайта.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com