Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Кабинетът едва сега си отвори ушите за мнението на съда по статута на “Вива Венчърс” (11-4-2003)

Избраният купувач на БТК - австрийското дружество "Вива Венчърс" - не е регистрирано като дружество на "Адвент", а като дъщерни фондове на Американския инвестиционен фонд, регистрирани на Каймановите острови, съобщава Inforadio. До този извод са стигнали при проверката си българските специални служби. Проверката е била направена по настояване на правителството. Гарант на "Вива Венчърс" ще бъдат ошфорни фондове, а не "Адвент", твърди радиото като се позовава на източници от Агенцията за приватизация. Съмненията дошли след проверка на инвестиционната програма на "Адвент" за Източна Европа. Според нея в този регион се предвиждат инвестиции за 20 милиона долара, а цената, която "Вива Венчърс" трябва да плати за 65% от БТК е 210 милиона евро.

Фактите, които сега правителството “проверява”, са записани в съдебно решение на ВАС от декември 2002г., в което ясно се посочват взаимовръзките между отделните дружества.

В решението на Върховния административен съд по дело номер 10886 от 2002 г. става ясно, че Вива Венчърс не е собственост на Бостънския Advent International, a на Advent Central and East European II Limited Partnership , както и две от най-главните неща по сделката с телекома: че Вива Венчърс не е спазила приватизационните процедури при подаване на документацията си като кандидат-купувач на БТК и че още в самото начало е заявено намерение за препродажба на капиталите на австрийското дружество.

Цитираме част от решението на ВАС от 7-ми декември 2002г.:

….Изразено е и намерението на клиента му Томас Х. Лоер - главен финансов директор на “Адвент Интернешънъл Корпорейшън”, за създаване на инструмент със специално предназначение (”ИСП”), или “целево дружество” (Viva Ventures – б.м. В.М.), според възприетия термин в стратегията, базиран или в Австрия, или в Нидерландия, чрез който да контролира всички акции на “БТК” ЕАД, които се продават в приватизационната процедура. Твърди, че в момента “ИСП” е в процес на регистрация, като той ще бъде регистриран като участник в приватизационната процедура преди 9.06.2002 г. Първоначално компанията ще се притежава 100% от “Адвент Интернешънъл Корпорейшън”, като е изразено разбирането, че на тази база и “ИСП” следва да удоволетвори критериите за допускане до участие в конкурса. Във втората фаза “Адвент Интернешънъл Корпорейшън” може да пожелае да прехвърли част от своето дялово участие на малък брой почтени инвеститори, които ще станат партньори в смесено дружество при условията на акционерен договор. Изразено е и намерение при прехвърлянето на своите дялове “Адвент Интернешънъл Корпорейшън” да не контролира “ИСП”, нито да притежава 51% или повече от дяловете на “ИСП”. В този случай, определен брой акционери, всеки един от които самостоятелно ще отговаря на критериите за участие, заедно ще контролират и притежават повече от 51% от дяловете на “ИСП”.

От удостоверение на Джанет Л. Хенеси от 31.05.2002 г. се установява, че тя е вицепрезидент, ковчежник и помощник секретар на “Адвент Интернешънъл Корпорейшън”, гр. Бостън, щата Масачусетс, ул. ”Стейт” 75, САЩ. Той е главният съдружник на “Адвент Интернешънъл Лимитид Партнършип”, което е главен съдружник на “Адвент Централна и Източна Европа ІІ Лимитид Партнършип” чрез “Адвент Интернешънъл Корпорейшън” със същото седалище и адрес на управление, а последното - е главен съдружник на “Вива Венчърс Холдинг” ООД, гр. Виена, Австрия.

Вярно е твърдението в протеста, че “Вива Венчърс Холдинг” ООД, гр. Виена е закупило информационния меморандум и е получило сертификат за участие в предварителния етап в нарушение на установените правила на конкурсната документация и на стратегията. Както се посочи вече, крайният срок за закупуването на конкурсната документация, информационния меморандум и получаването на сертификат за участие е 7.06.2002 г., а дружеството е регистрирано на 8.06.2002 г. Дружеството е получило сертификат за участие в предварителния етап и е закупило информационния меморандум на 5.06.2002 г., или преди да бъде вписано в Търговския съд във Виена. С тези си действия АП е нарушила императивната разпоредба на чл. 7 ЗПСК както и т. 6 и т. 8 от своето решение № 2027-П/4.04.2002 г., което по своята същност е нарушение на административнопроизводствените правила, визирани в стратегията и конкурсната документация, уреждащи тези конкретни обществени отношения, станали задължителни за техните адресати. Нарушена е и разпоредбата на чл. 8, ал. 1 НК.


Всичко това българската преса огласява в момента и посочва като главен мотив за провала на сделката по продажба на БТК, по модела на предходния приватизационен скандал – Булгартабак.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com