Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Кодекс на поведение в ISOC.org (11-6-2003)

Кодекс за поведение на индивидуалните членове на Интернет общество *

Цел


Мотото на Интернет общество от много години е "Интернет за всеки". И тъй като всъщност Интернет вече навлиза във всяко кътче на човешкото общество и икономиката, членовете на Интернет общество имат задължението да демонстрират поведение в съответствие с непрекъснатия растеж и полезно използване на Интернет. Хората, които проектират, изграждат и управляват Интернет услуги или просто използват Интернет като важно средство във всекидневния живот и работа, трябва да приемат стандарти на поведение като тези на всяко друго занимание.

Ние строим мостове и сгради, които да издържат поне 100 години, да устояват колкото е възможно повече на естествените и човешки бедствия и да бъдат приложими според първоначалното им проектиране. И въпреки скоростта, с която се променя, Интернет трябва да бъде същият. Той трябва да се използва за благото на хората и обществото, а Интернет-професионалистите имат и последваща лична отговорност. По подобен начин, хората, които просто използват Интернет, носят съответно отговорността да избягват злоупотреба с него.

Целта на този кодекс на поведение е да посочи стандартът за професионално поведение, към който се стремят членовете на Интернет общество. Този стандарт се очаква да бъде пример за Интернет-професионалистите като цяло. Той може да бъде използван от членовете като мярка за тяхното собствено поведение и като указание за поведението на другите. Точките в този кодекс се очаква да бъдат колкото е възможно по-близки до видимото и измеримо поведение отколкото до личното изискване и етична преценка.

Кодексът служи за определяне на форма за професионална идентичност. Въпреки множеството аспекти, приложими за всеки Интернет потребител, кодексът се очаква да даде на членовете на Интернет общество усещането, че принадлежат на общност със споделени ценности и споделени отговорности.

Кодекс на поведение

 • Когато проектира, допълва, работи и използва Интернет технологии и услуги,
 • когато формулира или въздейства на съответната политика, закони и регулации,
 • както и във всички професионални и лични работи

  членът на Интернет общество:

  1. ще предприема всички разумни предпазни мерки, за да е сигурен, че неговата или нейна работа и продуктите, резултат от нея да не причиняват непредотвратима опасност от смърт или физическо нараняване на кое и да е лице;


  2. ще предприема всички разумни стъпки, за да минимизира загубата на природни ресурси, нанасянето на щети върху околната среда и щети от продукти на човешките способности и индустрия;


  3. ако неговият или нейният професионален съвет не е приет, ще предприеме всичко необходимо, за да е сигурен, че всички лица, които пренебрегват или отменят това съвет, са наясно с възможната опасност или щети, които може да се случат;


  4. ще избягва разработването на технологии, които осуетяват основно приетите технически принципи на Интернет, както са документирани първоначално от Internet Engineering Task Force (IETF). В частност да се избягват технологии, насочени към разделянето на Интернет, отколкото към запазването на неговата универсална природа, освен ако това не се изисква от механизми за сигурността, отбелязани в следващия параграф;


  5. ще обръща особено внимание на защитата на Интернет услугите срещу бедствия и срещу физически или електронни атаки, и особено ще защитава целостта и тайната на запазената или предавана информация;


  6. ще предприеме всички необходими мерки, вкл.образование и разпространението на знания, за да се осигури Интернет, който да е свободен, достъпен и полезен за всеки;
  7. ще предлага или изисква да предлага само мнения и улуги, които се простират в сферата на неговите или нейните действителни знания и компетентност;


  8. в случай на финансов или материален конфликт между личните и професионални интереси, или между професионалните интереси, ще обясни този конфликт на всички заинтересовани страни и, ако е уместно, на обществото;


  9. ще уважава общоприетите норми на Интернет-етика за човешкото общуване, и особено като избягва съобщения, които са фалшиви или може да се счетат за неучтиви, неприятни, злонамерени, нежелани или причиняващи уронване на престижа. Ще избягва измамни или лъжливи изказвания;


  10. ще зачита правата на всички Интернет потребители за лична тайна и свобода на достъпа до информация и комуникации; ще популяризира тези права според неговите или нейни лични възможности;


  11. ще се отнася по еднакъв почтен начин към всички потребители и колеги;


  12. ще уважава законните права на интелектуална собственост, няма да плагиатства работата на другите и ще уважава авторите на идеи;


  13. ще насърчава другите да следват този кодекс на поведение и ще пречи на нарушаването му. Ще предлага и приема честни и конструктивни критики и ще се съобразява с тях съгласно Кодекса;


  14.няма да се свързва с, или да позволява името на Интернет общество да се свързва с личности или организации, които непрекъснато нарушават този кодекс.

  _______ * - Настоящият кодекс е част от кодекса за поведение на членовете на българското Интернет общество.


 • (CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

  За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

  Към главната страница


     

  portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
  Copyright
  Disclaimer
  за контакти
  eXTReMe Tracker
  veni.com
  mitko.com