Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

АРИТ: Купуваме софтуер на Microsoft за липсващи компютри (17-2-2003)

АРИТ изразява недоумението си от факта, че МОН е подписало споразумение с Майкрософт за наемането на 35000 лиценза на най-новите версии на Windows и Office за училищата и инспекторатите в страната, тъй като по данни от достоверни източници, цитирани по-долу, във всички български училища няма толкова компютри. Инспекторатите, както и всички други подразделения на МОН, вече разполагат с лицензи на най-новите продукти на Майкрософт, закупени веднъж през 1999 г. и още един път по печално известния договор за 13.6 милиона долара, сключен миналата година между правителството на НДСВ и Майкрософт. Във време, когато в училищата няма нужния хардуер, ние призоваваме политиците да мислят не за собствената си изгода, а за отговорно поведение, изразяващо се в:

1. Осигуряване на средства за изграждане на компютърни кластни стаи във всички училища, като се започне от по-слабо развитите райони и тези със смесено население;

2. търсене на алтернативни и модерни софтуерни решения, които да са икономически изгодни и да дават възможност за насърчаване на местната индустрия (напр. софтуер с отворен код, Linux и т.н.);

3. спазване на последователност при изпълнение на стратегиите за развитие на информационното общество, вкл. и в сферата на образованието;

4. консултиране със собствените си IТ-специалисти и с представители на сдруженията с общественополезна дейност, преди да сключват сериозни договори.

Следват конкретните факти, от които ясно се вижда, че МОН е подписало споразумение, което не е в изгода на българското образование.

“По данни на Националния институт по образование, към 1 .12. 2000 в средните училища има 21186 компютъра , от които 54% са 8-битови и само 4% са тип Пентиум. С информационна техника са оборудвани само 250 кабинета по информатика, а 68% от училищата в страната не разполагат с нито един компютър. Липсата на адекватно подготвени преподаватели, които да могат да включат ИТ като средство за обучение е допълнителна пречка за широкото въвеждане на ИТ в образователната система у нас, за формиране на трайни трудови нагласи за работа с ИТ.” (“ИТ и виртуалната култура”, издание на БАН, автор Рая Стайкова)

Както е известно, след 1.12.2000 г. компютри за училищата не са купувани – търговете за оборудването на 440 компютърни кабинета бяха проведени, но парите – спряни от Милен Велчев (вж. и документите от Министерството на финансите)

“В периода 1996-1998 г. са направени анализи на учебната програма по информатика и информационни технологии. Изследвани са 1159 средни училища (от съществуващите 3803) и е очертана следната картина - разгледаните училища разполагат с средно с 10,45 броя работещи компютъра (8 или 16 битови) и 1,47 принтера. Учениците, работещи на 1 компютър, са средно 27 за 8- и 16-битовите компютри. Около 120 от изследваните училища разполагат с компютърни мрежи, а свързаните към Интернет училища са около 50. Използваният софтуер в 95% от случаите е нелицензиран. Положението в началните и основните училища е още по-лошо - само 3% от основните училища имат компютърни кабинети, а на 270 ученици от основните ученици се пада средно по един персонален компютър. Въз основа на тези анализи, през 1998 г. МОН разработва Национална образователна стратегия по информационни и комуникационни технологии. В нея са заложени принципите и целите на обучението по ИКТ. През 1999 г. пък е разработена детайлна програма за реализация на тази стратегия. В нея са разчетени разходите за оборудване и финансиране на програмата. През 1999 и 2000 г. са осигурени част от средствата за финансиране на Програмата по отношение на оборудването на учебните заведения с техника и свързване с Интернет. МОН продължава работи и по осъвременяване на обучението, разработване на стандарти и конкретни учебни програми.

През юли 1999 г. е подписан договор между МОН и Microsoft на стойност $1036000 за оборудване на всички училища със системен софтуер (операционни системи) и офис-програмни продукти.” (Инфоуик, 19.4.02 г.)

АРИТ пита: След като през 1999 г. е закупен софтуер (Windows 98 и Office 97), кой е разпоредил отново да се купува, при това нова версия, която не може да работи на компютър по-слаб от 300 Мhz процесор, 128 Мb RAM (памет) и 1.5 Gb твърд диск, с каквито училищата не разполагат? Какво или кой е накарал министър Атанасов да сложи подписа си под такова очевидно неизгогдно за МОН споразумение?Министър Владимир Атанасов на пресконференция (16.10.2001):

“Въпрос (В. “Демокрация”): Искам да попитам дали все пак ще се намерят пари в Министерството на образованието и науката за компютъризация на 440-те гимназии? Ще има ли някакъв шанс до края на годината да има оборудване с компютри?

Владимир Атанасов: С известен укор отговарям на в. “Демокрация”. Казвам го с най-добро чувство. Излишно е да подчертавам това. Една прекрасна идея, която в момента, по мои сведения, не е осигурена преди всичко финансово.
В последните месеци от своята работа предходното правителство е отпуснало на Министерството на образованието и науката 18 милиона лева за закупуване на компютри. С писмо на министъра на финансите 10 милиона лева от тях са поискани и върнати обратно в Министерството на финансите. В момента съм по дирите на оставащите 8 милиона лева.

Зная за голямата идея, зная за Кръглата маса, която днес се организира по повод на гребена на вълната на Ай Ти системите. Уверявам ви, че в Министерството на образованието и науката ще направим всичко възможно, създавайки дирекция “Информационни технологии”, да се приближим колкото се може по-бързо, колкото се може по-активно към онова, което наричаме електронно образование.“

Документите от Министерството на финансите, с които АРИТ разполага, доказват, че отпуснатите пари на МОН не са били използвани по предназначение, с което е нарушено и Решение на Министерски съвет No. 306 / 07.05.2001 г. (вж. и документите).

“В началото на 2001 г. имаше данни за зачитане от правителството на необходимостта от мерки в тази насока. Например правителството задели приблизително 18 милиона долара за компютъризация и интернет връзка за 1 000 средни училища и пристъпи към възлагане на необходимите поръчки. Целта бе да се намерят възможности за компютъризация на още 2 000 средни училища и да се усвои четирикратно по-голяма сума от съфинансиране чрез фондовете на ЕС; по наши данни, в момента проектът е в застой и трябва да бъде възобновен възможно най-скоро. При осмислянето и подкрепата на подобни проекти в бъдеще не е лошо да се има предвид, че повечето изследвания на институционалните фактори на стопанския растеж показват положителна обвързаност между инвестиции в образованието и развитието.” (Институт по пазарна икономика, доклад “Предизвикателствата пред българската икономика 2002 г. и след това”)Медиите по темата:

"Монитор", 17 февруари 2003 г., стр. 5 68% от училищата без нито един компютър

Симона Дончева

Министерството на образованието не трябва да дава пари за софтуер, преди да бъде осигурен хардуерът за него. Това каза вчера председателят на Асоциацията за развитие на информационните технологии Вени Марковски. 68% от училищата в страната не разполагат с нито един компютър, каза Марковски, позовавайки се на данни от БАН. В средните училища има 21 186 компютъра, от които 54% са 8-битови. 35 000 временни лиценза на най-новите продукти на Мicrosoft ­ Windows XP и Office XP, бяха предоставени на МОН миналата седмица от компанията. Годишната цена на един от тях е $14. МОН не трябва да купува софтуер за 35 000 компютъра, защото в училищата има само 847 машини, на които той може да бъде инсталиран.

"Стандарт", 17 февруари 2003 г., стр. Половината школа нямат компютри

Ралица Арсова

СОФИЯ. В 68 на сто от всички от 3600 училища в България няма компютри. Това заяви шефът на Асоциацията за развитие на информационните технологии Вени Марковски. Той цитира данни от проучване на Института по образование към МОН от 2000 г. Според него от наличните 21 186 компютри в училищата едва 4% са от ново поколение. Затова договорът, който МОН сключи с Майкрософт за наемането на 35 000 лиценза, е неоправдан разход на пари, твърди Марковски. Според него новите програми могат да се ползват само от 847 компютъра на МОН, тъй като останалите са морално остарели. Сделката е безсмислена и защото със сключен през 1999 г. договор за $1 млн. фирмата на Бил Гейтс е поела ангажимент да оборудва всички школа с най-новите програми."Дума" 17 февруари 2003 г., стр. 5 МОН дало на "Майкрософт" $ 1 млн. и през 1999 г.

Велияна Христова

През 1999 г. просветното министерство е сключило с "Майкрософт" договор за над 1 милион долара за оборудване на всички училища със софтуер, съобщи вчера Асоциацията за развитие на информационните технологии. Сега МОН пак купува нови софтуерни системи, които работят само на компютри не по-слаби от 300 Mhz процесор, 128 Mb памет и 1,5 Gb твърд диск, обясни шефът на асоциацията Вени Марковски. А в училищата има 21 186 компютъра, от които само 847 имат такава мощност, сочат данни на Института по образование при МОН. При всички търгове след 1999 г. компютрите са купувани заедно със софтуера. А такъв може да се ползва и безплатно чрез сайта Openoffice.org. Хазната се източва за нов продукт на "Майкрософт, който няма къде да бъде приложен, заяви Марковски. Не искаме да мислим, че министър Атанасов е или некомпетентен, или корумпиран, добави той."Труд" , 17 февруари 2003 г., стр. 8

Наемаме софтуер, нямаме компютри

Министерството на образованието наема софтуерни продукти, без да има компютри, на които да ги инсталира. Това алармираха вчера от Асоциацията за развитие на информационните технологии (АРИТ). Преди дни от образователното министерство обявиха, че ще наемат 35 000 броя от най-новите версии на софтуерните продукти на "Майкрософт" - "Уиндоус" и "Офис". Според ведомството програмите щели да отидат за училищата и инспекторатите, в които има персонални компютри. "Според наши източници в школата няма толкова компютри, къде ще се инсталира този софтуер", твърдят от асоциацията. По данни на АРИТ в българските училища имало само 847 компютъра, които могат да работят с новите версии на програмите на "Майкрософт". От друга страна инспекторатите и другите подразделения на МОН вече разполагали с лицензи на най-новите продукти на "Майкрософт" още от 1999 г."Дневник"

МОН бе обвинено,че втори път купува неприложим софтуер

АННА КАСТРЕВА 16/2 - 16:27 ч.

Министерството на образованието (МОН) за втори път купува софтуер от "Майкрософт", без да има хардуерна база, на която да инсталира продуктите. Това заяви в неделя Вени Марковски, член на Асоциацията за развитие на информационните технологии (АРИТ). Договорът със софтуерния гигант е за наем на 35 хил. пакета от най-новите му програми - Windows и Office. Същевременно Марковски цитира данни на Националния институт по образование, според които във всички български училища има малко над 21 хил. компютъра. "По-интересно е, че хардуерът в училищата е толкова стар, че не отговаря на техническите изисквания за инсталиране на програмните продукти на "Майкрософт", коментира Марковски. Според него в училищата едва на 800 машини могат да се инсталират продуктите, защото имат процесори "Пентиум". "Всички регионални инспекторати на МОН вече разполагат с лицензи на най-новите продукти на "Майкрософт", закупени веднъж през 1999 г. и още един път по печално известния договор за 13.6 млн. долара, сключен миналата година между правителството на НДСВ и "Майкрософт", смятат от АРИТ. През юли 1999 г. е подписан договор между просветното министерство и "Майкросфт" на стойност над 1 млн.долара за оборудване на всички училища със системен софтуер (операционни системи) и офис-програмни продукти. Марковски припомни и друг финансов спор около компютризацията в училищата. По времето на кабинета на Иван Костов бяха отпуснати около 18 млн. лв. за закупуването на хардуер за учулищата. След като търговете за доставчици се проведоха, а впоследствие провалиха, в държавната хазна бяха върнати само 10 млн. лв. Останалата сума все още не е открита, твърди Марковски."Сега" 17 февруари 2003 г., стр. 1 Просветата дава $1, 5 млн. за неизползваем софтуер?

Константин Караджов

Асоциацията за развитие на информационните технологии нападна просветното министерство, че е сключило споразумение с "Майкрософт" за абонамент на продукти, без да има достатъчно компютри, на които да ги ползва. Миналата седмица МОН съобщи, че ще наеме 35 000 бр. от Windows ХР и MS Office ХР за училищата и инспекторатите. 3-годишното споразумение, подписано от Бил Гейтс, предвижда абонаментът да е максимум 13, 99 долара на година. Общата цена ще е до 1, 5 млн. През юни ще са търговете за дистрибутори, а дотогава софтуерът ще се дава авансово. В училищата обаче от 21 000 компютъра едва на 847 може да се инсталира този пакет, посочи председателят на АРИТ Вени Марковски. АРИТ представлява над 40 специалисти от ИТ-бранша. Според тях министерството на образованието не бива да дава пари за софтуер, а трябва да купи повече компютри. В 68% от училищата нямало нито един. Сделката е много изгодна, контрираха от Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ). Според Васил Василев, председател на работната група за образованието към БАИТ, освен в училищата закупеният софтуер ще се ползва и във ВУЗ, и в институтите на БАН. Съществуващата база била от 25 000 компютъра и предстоят търгове, финансирани от Световната банка, на които тя ще се допълва. БАИТ включва много от дистрибуторите на "Майкрософт", сред които и най-големия - "Акт-Софт". Договореният лиценз ще се разпростират върху по-старите версии на Windows, добави Василев. Според Марковски обаче МОН вече е платило тези лицензи - веднъж през 1999 г. и отново през 2002.

ЕДНО КЪМ ЕДНО

Вени Марковски: "Или министър Владимир Атанасов трябва да си смени съветниците, или той е некомпетентен, или е корумпиран. Това, което става у нас е уникално - не се търси алтернатива от страна на държавната администрация на скъпия софтуер на "Майкрософт". Безплатните системи "Линукс", "Юникс" и пакети от типа на "Стар офис" и "Оупън офис" със сигурност ще свършат работа на МОН за обучението на учениците. Има ги в Интернет и могат да се свалят без специални усилия."

bTV

68% от училищата у нас нямат компютри 16 Февруари 2003

Това обяви днес Асоциацията за развитие на информационните технологии. Според нейния председател Вени Марковски, Министерството на образованието и науката не изпълнява стратегията си за развитие на компютърното обучение у нас. Образователното министерство е купило софтуер от компанията "Майкрософт" за 35 000 компютъра, а в училищата у нас има само 847, на които може да бъде инсталиран. Вени Марковски от Асоциацията за развитие на информационните технологии смята, че първо трябва да се осигурят компютри за училищата, а после да се плаща за необходимите програми. "Или министърът е некомпетентен, или е корумпиран, защото трети вариант - да купиш повече софтуер, отколкото ти трябва, няма. А освен това през 99-а година предишното ръководство на министерството е купило софтуер, лицензирало е целия софтуер, който се ползва в училищата, на стойност 1 036 000 долара", заяви Марковски. По данни на Националния институт по образование, към 1 декември 2000-ата година с компютри са оборудвани 250 кабинета по информатика. 68% от училищата в страната не разполагат с нито един компютър. В районите със смесено население не се изучава информатика, или компютрите в кабинетите са произведени преди 20 години, добави Вени Марковски. "В 21-ви век, ако излязат учениците от училищата компютърно неграмотни, те никога няма да могат да си намерят добре платена и модерна работа", подчерта Вени Марковски.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com