Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

КИТ ООД настоя БАИТ да се извини (19-6-2003)

До ОС на БАИТ - Българска асоциация по информационни технологии

Дами и господа,

Преди около година по препоръка на комисията по етика (КЕ) към БАИТ управляваното от мен дружество КИТ ООД беше изключено от организацията (виж приложение 1). Като мотив бе посочен отказът на едно друго дружество, нечлен на БАИТ, да осъществява активен контрол върху съдържанието на уеб-страниците в Интернет, да поеме грижата да претърсва мрежата за страници с незаконно съдържание и да ги изтрива.

Тогава Общото събрание на КИТ ООД прецени, че не е нужно да поставя под въпрос неправомерните дейности около самото изключване, доколкото обвиненията по адрес на другото дружество не засягаха нашето. Отделно от това тогавашният управител Вени Марковски заведе дело срещу Министъра на държавната администрация Димитър Калчев, което бе успешно приключено през април 2003 г. със споразумение( Приложение 2), заверено от СРС, в което г-н Министърът признава правотата на Вени Марковски (и респективно на дружеството) и споменава изрично, че е бил подведен по тази тема от представители на БАИТ.

На 28.05.2003 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа на своето 840-то заседание прие Декларация за свободата на съобщенията в Интернет (Приложение 3). Както можете да се убедите от приложения текст на Декларацията, в нея недвусмислено се защитава нашата позиция от м.г., а именно:

 • необходимо е да бъде ограничена отговорността на провайдерите на услуги, когато те само пренасят информацията, или когато добросъвестно предоставят достъп до трети страни или поместват текст на трети страни;
 • мерки за принудително сваляне на информация от Интернет могат да се вземат едва след като компетентен национален орган е взел временно или окончателно решение относно законността на съответната страница;
 • не трябва да се принуждават Интернет доставчиците да наблюдават съдържанието в Интернет, нито да търсят факти и обстоятелства, представляващи закононарушение;
 • провайдерите на услуги не трябва да бъдат подвеждани под отговорност за съдържанието на Интернет, когато тяхната функция се свежда до пренасяне на информация или осигуряване на достъп до Интернет.


 • По време на единствения разговор между тримата членове на КЕ и тогавашния управител Вени Марковски бе поставено искането КИТ ООД да се съгласи пред ОС по свой избор с една от двете тези: "признават си, че са виновни и съжаляват" или "признават си, че са виновни, но не съжаляват". Отказана ни беше възможността да мотивираме нашата теза, че КИТ ООД няма какво да си признава и, естествено, не може да бъде отговорно заради действията на трети лица.

  Очевидно КЕ предватително беше взела решение, че КИТ ООД и най-вече неговите управители носят отговорност са съдържанието на страници на трети лица. Може би затова са допринесли личните неприязни между част от членовете на ръководството на БАИТ, които са били засегнати от писмото на Вени Марковски (приложение 4) до Васил Христович от 2001 г., а може да се дължи на недостатъчно разбиране на изключително сложната материя свързана с Интернет пространството.

  Както е известно, ние от години сме поддържали именно принципите, залегнали сега и в Декларацията, изхождайки от тяхната абсолютна необходимост и изключителна важност, дори и с цената на неразбиране и лош имидж, когато това се е налагало. Ние никога не сме допускали да изземваме правата на полицейските органи или съда, независимо от “добрите намерения”, които биха мотивирали такова грешно поведение.

  Нещо повече, ние предложихме Комисията по етика или друга нарочна комисия към БАИТ да бъде този неправителствен орган, който да се занимава с преглед на Интернет-страниците и сезирането на съответните компетентни органи за наличието на противозаконно съдържание в тях, но ръководството на БАИТ категорично отказа, приемайки, че това е грижа и отговорност на Интернет доставчиците.

  В светлината на Декларацията на Съвета на Европа:

  Настояваме да получим извинение от КЕ за това, че е сгрешила в преценката си и е подвела ОС, като е действала прибързано срещу принципите, върху които днес се изгражда общата европейска политика в областта на Интернет.

  Евентуален отказ на КЕ да се извини, ще бъде изтълкуван като признание, че истинските мотиви, стоящи зад препоръките й към ОС за изключването на КИТ ООД през 2002 г. не са имали нищо общо с официално обявената причина, а са плод на явна преднамереност. Настояваме извинението на КЕ да бъде публикувано в същите медии и в същия обем, както бе публикувано решението й за изключването на КИТ ООД.

  С уважение към членовете на БАИТ:

  Димитър Ганчев, управител на КИТ ООД

  -------------------

  Приложение 1

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА КЪМ БАИТ


  Комисията по етика беше сезирана относно публичен скандал, свързан с разпространението на детски порнографски материали по Интернет. Този скандал се разрази в края на миналата и началото на тази година, във връзка с публикуваните педофилски снимки на свободния за достъп, сървър на портала bol.bg, собственост на фирма КИТ ООД. Комисията не разглежда правната страна на въпроса, която е обект на други оторизирани институции. Комисията разглежда единствено морално-етичната страна на проблема, от гледна точка на Моралния кодекс на БАИТ.

  Във връзка с това беше извършено детайлно проучване на всички появили се материали в пресата, Интернет и разменена кореспонденция между различни страни, изказали мнение по въпроса. Беше потърсено мнението и на технически експерти, според които спирането на достъпа до която и да е страница на даден сървер може да бъде извършено за броени минути без да се загуби съдържанието и, както и наличната информация за нейното създаване. Проведена бе среща и с Вени Марковски, управляващ по това време фирма КИТ и дейностите на bol.bg.

  В хода на проведеното проучване комисията се опита преди всичко да изясни какво е било отношението на управляващите фирмата, към проблема, след като са били уведомени за наличието на снимки с педофилско съдържание на техния сайт. От проведената кореспонденция, публичния диспут и личната среща с Вени Марковски, комисията установи следното:
  Управляващите и в частност Вени Марковски считат, че това не е въпрос, който касае фирмата и техните личности, и действията, които те трябва да предприемат и са предприели, са единствено да сезират компетентните органи, които да установят дали става дума за престъпление или не.
  С оглед на горното те не са предприели незабавни мерки за премахването на скандалните материали и са оставили безпрепятственото им разпространение чрез техния портал в Интернет.
  Комисията е единодушна, че моралната отговорност на всеки управляващ на фирма, член на БАИТ, е да направи всичко възможно за предотвратяване на възможността за разпространение на подобен род информация. Ние считаме, че това е аналогично някой шеф на вестник да види в своето издание подобна информация, макар и в раздела за безплатни обяви и вместо да забрани разпространението на вестника, да го пусне в продажба и да се обади в МВР, за да се разследва случая и намери конкретния извършител. В това време изданието да се разграби заради скандалната информация.

  Във връзка с това Комисията по етика към БАИТ предлага на Общото събрание да бъдат разгледани следните алтернативни предложение за налагане на санкции в съответствие с чл. 32 на Моралния кодекс на БАИТ:
  1. Налагане на наказание “последно предупреждение” за изключване на фирма КИТ, в случай че ръководителите на фирмата приемат, че подобно поведение не е съвместимо с Моралния кодекс на БАИТ и при следващ подобен случай биха действали по по-адекватен начин.
  2. Изключване на фирма КИТ от състава на БАИТ, при положение, че Управляващите фирмата потвърдят отново своето становище, че не носят никаква морална отговорност за предотвратяването на подобни инциденти и оставянето на педофилските материали за свободно разпространение докато компетентните държавни органи не си свършат работата и се произнесат по законосъобразността на нещата.

  Комисия по етика към БАИТ:
  Йордан Йорданов,
  Николай Илиев,
  Петко Беляшки

  -------------------------------

  Приложение 4

  From: veni markovski
  To: "Irina Radoeva, Svetoslav Pavlov" (bait@spnet.net)
  Sent: Monday, June 04, 2001 6:41 PM
  Subject: za vasko

  Васко (Христович),

  много съм разочарован от това как БАИТ реагира на срещите с политиците. IT не са само продажби на pc-ta, а от разговора с Костов се разбра, че това е най-големият проблем в областта на IT. Даже още по-точно проблемите с IT според БАИТ са 2 - кражбите и търговете .

  Коментар: Факт. Вижда се, дори и по последните изяви на БАИТ, че според тях това (продажбите на хардуер) е най-важното нещо, за да се развиват информационните технологии. Вярното е, че това е най-важното, за да се развива бизнеса на някои от членовете на асоциацията за информационни технологии. Вместо да се говори с него за нещта, които са важни за бранша, се загуби времето, за да му се жалвате, че ви крадат чарковете .

  Коментар: Загубиха му врeмето, не само на Костов, но и на останалите. Но ако за останалите това беше рутинна предизоборна среща, то БАИТ за пръв път се срещаше с министър-председателя на Републиката. И за какво си говореха - за кражбата на части по летището. Срам, срам!

  Толкова голям непрофесионализъм и липса на поглед връху общите неща не бях очаквал.

  Коментар: Действително е непрофесионализъм. И ще го кажа на общото събрание, но не искам да си изненадан: С поведението си на тези срещи БАИТ доказа, че още не е дорасла, за да бъде органиацияТА, която да работи с държавата . Коментар: Но те взеха мерки, вкараха сред членовете си няколко големи фирми с много пари, разкараха онези, които имаха смелостта да критикуват както ръководството на самата асоциация, така и властта. Водени от погрешни сметки, ръководството започна да търси начин за разправа с човека, който право в лицето им казваше истините. БАИТ се оказа една група на хора с тесни интереси - да си продават PC-тата.

  Коментар: Ами така си е. И след като се пререгистрираха по новия закон в ЧАСТНА ПОЛЗА, вече никой не се съмнява в този факт. При това, когато ви се казва (от Муравей, напр.) конкретно нещо, вие пак се дърпате и не искате да го свършите, ако и това да води до конкретни облекчения за вас.

  Вени

  p.s. да не говорим за това как идвате на срещите - само с тези, които в момента ви интересуват. Никакъв поглед напред, никаква идея да си направите САМИ (без моя помощ) някаква политика в лобирането. В края на краищата, утре като опрете до някакъв проблем, пак ли аз ще трябва да ви го оправям?
  в.


  (CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

  За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

  Към главната страница


     

  portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
  Copyright
  Disclaimer
  за контакти
  eXTReMe Tracker
  veni.com
  mitko.com