Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

"Интернет общество - България" сигнализира следствието за нарушения на АП по приватизацията на БТК (19-8-2003)

ДО: Националната следствена служба

Сигнал от Интернет общество - България относно решение на Изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация по чл. 219, 220, 282, 283 и др. от НК

Уважаеми г-да,

Пишем ви по повод изявление на Агенцията за приватизация (АП) от 18.08.2003 г., разпространено както по време на прес-конференция в АП, така и по електронните медии същия ден, а и на 19.08. в централните всекидневници.

Според станалите известни данни, Изпълнителният съвет (ИС) на АП е внесъл в Надзорния съвет (НС) на АП за одобрение сделката за приватизация на БТК при явно нарушение на изискванията на Стратегията за приватизация на БТК-ЕАД, приета с Решение на Народното събрание още на 21.03.2002 г. (ДВ, бр.32)

Нарушенията, които сме установили, са следните:

няма годни доказателства, че собственикът на избрания за купувач на “Вива венчърс” отговаря на изискванията на Стратегията, а именно – да е телекомуникаиционен оператор, финансове инвеститор, управляващ над 300 млн. евро или консорциум между двете. Напротив – според данни от чуждестранни електронни източници (прил.1), юридическият собственик на “Вива венчърс холдинг” ООД управлява до 200 млн. евро. Този момент е доказан обстоятелствено в решение по адм.д. 10886/2002 г. във ВАС;

реалните бъдещи собственици на БТК са група офшорни компании с неизвестни собственици (прил. 4); както в писмото на председателя на ИС на АП Илия Василев, така и в бизнес-плана на “Вива венчърс холдинг” ООД изрично се твърди, че всички необходими инвестиции за модернизацията на БТК ще дойдат от собствените финансови потоци на БТК. (прил. 2, стр. 5). Това е ярко противоречие на втората (от общо четири) цел на Стратегията, която категорично определя, че БТК не е в състояние да генерира самостоятелно средствата, необходими за модернизацията на мрежата;

ИС на АП, съответно НС на АП, са се съгласили с предложения договор за управление (спомена в прил. 2, стр. 5 и приложен изцяло като приложение 3). Този договор, във формата, приет от ИС на АП и одобрен от НС на АП дава както юридическа, така и фактическа възможност за източване на БТК-ЕАД чрез неограниченото заплащане на услуги и осигуряване на условия за работа на бъдещите мениджъри на БТК.

Ако приемем за вярно написаното в Стратегията (че финансовите средства на БТК са недостатъчни за модернизацията й), тогава бизнес-планът на Вива венчърс е нереален и създава потенциална опасност от фалит на БТК. Обратното, ако приемем за верни предвижданията на “Вива венчърс” в бизнес-плана им, тогава Стратегията е погрешна, но следователно доброто управление на БТК изисква тези инвестиции да могат да се правят и от сегашния мениджмънт на компанията.

В единия случай е налице противоречие със Стратегията (и следователно НС на АП е бил длъжен да отхвърли договора, предложен им от ИС), а в другия – неизпълнение на служебните задължения от страна на председателя на ИС на АП, който в доклада си до НС е одобрил избора на купувач на БТК.

В нашия сигнал няма да се спираме на ниската цена, на която се продава БТК – 1,234 милиарда лева активи и печалба след данъците в размер на 200 млн. лева (към 31.12.2002 г. ) се продават за по-малко от 400 млн. лева. Това е въпрос, на който може да отговорят значително по-добре съответните следователи, занимаващи се с икономически престъпления в особено големи размери.

Няма да се спираме и на съмненията, които възникват около бъдещите собственици на БТК – предимно офшорни компании, чиито собственици са неизвестни (прил. 4). Навярно в НСлС имате достатъчно опит при проучването на такива компании и ще можете да реагирате в рамките на закона относно данните, че посочените дружества не отговарят на изискванията на Стратегията.

Не можем обаче да подминем с мълчание фактът, че членовете на НС на АП са били предупредени за съмненията около собствеността на “Вива венчърс холдинг” ООД и за бизнес-плана им, неотговарящ на изискванията на Стратегията за приватзация на БТК. Това е станало с писмо вх.н. 48.00-1061 от 04.08.2003 година (Приложение 5) на Ад-хок комитета за прозрачност на приватизацията на БТК, създаден от група народни представители и 2 неправителствени организации - “Интернет общество – България” и Асоциацията за развитие на информационните технологии.

Не можем да подминем с мълчание и фактът, че изпълнителният директор на АП Илия Василев е знаел и съзнателно е потвърдил в доклада си до НС от 21.04.2003 г. (прил. 2, стр. 5), че бизнес-планът на “Вива венчърс холдинг” ООД е в нарушение на целите на Стратегията.

Не знаем дали действията на изпълнителния директор на АП и на членовете на НС, които са гласували на 15.08.2003 г. да изискат още документи от ИС, са били с умишлената цел да набавят за себе си или за другиго облага, но е сигурно, че от тези действия им могат да настъпят немаловажни вредни последици. Нека разгледаме само един от начините как може да се случи това. Съгласно приложения договор за управление 43-мата мениджъри на БТК ще получават неограничени средства за своето пребиваване в България – служебни офиси, телефони, секретарки, всякаква друга техника, възнаграждение в размер на 5 милиона евро (което може да бъде променено от новите собственици, тъй като изисква обикновено мнозинство и т.нар. “златна акция” няма да позволи на държавата да спре взимането на такова решение), допълнително възнаграждение в размер на 2.25 % от оборота на БТК.

По същество, никой няма да може да спре задлъжняването на БТК, за да плаща на своите мениджъри. Няма формално ограничени тези договорените суми за възнаграждени на 43-мата да не могат да надхвърлят всяка сума, вкл. и съвкупната сума от заплати на всички 24000 настоящи служители на БТК. Обръщаме вниманието ви върху текстовете на чл. 5, чл. 6 и чл. 8.

Уважаеми господа,
В обществото ни битува твърдението, че престъпленията против стопанството не могат да бъдат разкривани поради несъвършенството на Наказателния кодекс. Според нас в конкретния случай това твърдение може да бъде опровергано, тъй като фактите са категорични: длъжностните лица от АП не са полагали достатъчно грижи за ръководенето и управлението на възложената им работа по приватизацията на БТК. Ако бяха полагали достатъчно грижи, защо едва след забавянето на сделката – благодарение на делата, които заведохме във ВАС – се стигна до подобряване на условията?

Защо едва тази година от избрания за купувач “Вива венчърс холдинг” ООД се решиха да изпълнят допълнителните условия, поставени им едва на 08.08.2003 г. с Решение на Министерски съвет, а именно: цена на акциите – 230 млн. евро отказ от дивидента за 2002 г. размер на инвестициите по години осигуряване на работните места по години

Да кажем, че не е важно кой е предизвикал забавянето на сделката, а оттам – и подобряването на офертата. Да приемем дори, че постигнатите условия са най-добрите. Но не можем ли да се попитаме “За кого са най-добри тези условия?” Можем, разбира се, и се надяваме отговор на това да получим от НСлС.

Да поставим и друг, изключително важен за обществото въпрос, който решава и търсенето на наказателната отговорност както на преговарящите от АП, така и на онези членове на НС, които са гласували решението си от 15.08.2003 г.

Защо в договора за продажбата ,>не е решен въпросът за дивидента на БТК за 2003 г.?! Благодарение на забавянето продажбата на БТК, българската държава е получила дивидент за 2002 г. в размер на близо 50 млн.евро (избраният за купувач “Вива венчърс холдинг” ООД твърдеше, че правото на разпределяне на дивидента следва да бъде негово).

Това, че липсва клауза за разпределяне на дивидента за 2003 г. в документите по сделката означава, че според АП разпределянето на дивидента ще е от компетентността на купувача. Независимо от факта, че вече е изминала 2/3 от годината, а до окончателното влизане на купувача във владение ще мине още време.

Надяваме се, че ще предприемете всички предвидени в закона мерки, за да установите дали е налице престъпление по посочените или други членове на НК.

С уважение:

Вени Марковски,
председател на Управителния съвет

Приложения съгласно текста:
1.6 страници, разпечатки от Интернет
2.12 стр., Доклад от Илия Василев до НС на АП
3.13 стр. Договор за управление на БТК (с 2 допълнителни заглавни стр.)
4.7 стр. Договор за допълнителни плащания (първите 7 стр.)
5.2 стр. Писмо на Ад-хок комитет до НС на АП
Всичко страници, вкл. и настоящите: 43.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com