Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

ЕС въведе гъвкава схема за регулиране пазара на наетите линии (29-7-2003)

Европейската комисия склони да отмени задължението на телекомуникационните оператори да поддържат наети линии, съобщи Telecom Paper. След успешната либерализация на електронните комуникации се създаде гъвкава конкуренция по отношение на наетите линии в Европейския съюз (т.н. "leased lines" или "dedicated leased lines"). Страните членки първоначално се заеха да обезпечат функционирането на тези линии на територията на Съюза.

От 1993г. 15-те бяха задължени да гарантират минимално количество активни наети линии на териториите си. Изискваният минимум, определен от Европейския съюз, обхващаше пет различни типове линии със скорост до 2 Mbit/s. Техническите им спецификации са описани в стандартите, одобрени от Европейския институт по телекоменикационни стандарти (ETSI).

След либерализирането на телекомуникационния пазар през 1998г., предлагането на тези линии стана по-конкурентно и гъвкаво за различни сегменти от пазара. По тази причина ЕС измени регулативната рамка за наетите линии и въведе по-гъвкава схема с нова телекомуникационна директива.

Бившата директива с нейното строго изискване за осигуряване на минимум наети линии бе отменена. Един от принципите на новата работна рамка е регулацията да бъде премахната там, където конкуренцията показва желаните резултати.

В случая с наетите линии националните регулаторни органи, ауторизирани от ЕС, ще имат правомощията да премахват задълженията към провайдерите като остане само изискването да се осигуряват минимум наети линии, ако пазарът го изисква с оглед зравословната конкуренция и защита интересите на потребителите.

Чрез анализиране на пазарната ситуация, регулаторните органи ще постановяват задължителен минимум от ефективни наети линии при липса на ефективна пазарна конкуренция. Комисията ще публикува в официалния бюлетин на Европейския съюз минималните изисквания за наетите линии. Това ще даде възможност на националните регулаторни органи да последват новия подход, предвиден в документа Universal Service Directive 2002/22/EC (и по специално Глава 18). Новата регулаторна рамка влезе в сила в страните от ЕС от 25-ти юни тази година.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com