Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Вносителите на новия ЗД трудно ще отстъпят от амбициите си за лицензиране на операторите (31-1-2003)

Европейската комисия атакува родния законопорект за далекосъобщенията като несъвместим с европейското законодателство. Основен обект на критики е регламентираната в закона дейност на Комисията за регулиране на съобщенията и правата и за определяне на лицензи за далекосъобщителинте оператори. Забележителното в документа, който получихме днес в portal.bg е, че авторите на ЗД са неотстъпчиви от странно засилените правомощия на КРС и от отредената специална позиция на БТК (чл.189) в рамките на българския пазар. Нещо, за което Европа остро ни разкритикува.

Вносителите на законопроекта приемат повечето от забележките на Европейската комисия, както личи от становище на екпертната работна група от Министерството на транспорта и съобщенията и КРС. Становището е адресирано до председателя на параламентарната Комисия по транспорт и телекомуникации и до председателя на Комисията по евроинтеграция.

Вносителите на Закона да далекосъобщенията са приели частично забележката на еврокомисарите по повод чл.7, който определя т.н. далекосъобщителни дейности за вътрешно ползване от правителствените органи. Комуникационното обслужване на ключовите държавни учреждения остава извън закона. Забележката на Европа е, че не са ясни основанията за това изключение.

Законодателите не са приели и забележката на еврокомисарите по повод функции, които ще изпълнява КРС. Един от основните мотиви на еврокомисарите е, че решаването на спорове от националния регулативен орган е в противоречие с конституцията.

Много важен елемен от задочния спор на еврокомисарите и вносителите на ЗД е по чл. 34 т.4 от ЗД, която определя правомощията на КРС да извършва проверки за изпъленинето на закона и условията на лицензите за операторите.

Основната забележка на Европа е, че в интерес на прозрачността е съществуващите регулаторни задължения да бъдат уредени в закона и подзаконовите нормативни актове, а не да бъдат включени в условията за лицензиране.

Експертите приемат частично забележките като посочват , че ще предоставят възможност на операторите да си кажат мнението. Вносителите отстъпиха и по повод предвидената в законопоректа проверка за значително въздействие върху пазара на далекосъобщителния оператор ( чл. 46 ал. 2 ).

По тази част от закона забележките бяха, че не съответства на европейското законодоталество. Бе приета и забележката по чл. 47 ал. 2 , която отново засяга определянето на оператор със значително влияние върху пазара. Според становището на Европа, този член не е хармонизиран с правото на Европейския съюз от 1998г. Ще бъде поправен и текстът на чл. 49 от ЗД, отнасящ се до правомощията на КРС да определя конукрентността на пазара на далекосъобщенията.

Още по темата има тук


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com