Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Скандално: М-во на транспорта и съобщенията нарушава Конституцията (3-9-2004)

Според уеб сайта на МТС, МТС е въвело Изисквания за работа с електронните документи в Министерството на транспорта и съобщенията.

Дотук добре, но за голямо учудване на посетителите на сайта, за да може да си общуват по електронен път с МТС, гражданите следва да инвестират стотици щатски долара в компанията "Майкрософт", за да купят софтуера Microsoft Word, при това най-новата версия - XP*. Остава неясно какво ще правят потребителите, които ползват други версии на същия продукт или такива, които са предпочели по-качествен и безплатен софтуер като OpenOffice.

МТС не е първото, което да въведе подобна дискриминация към гражданите на България. Преди месеци, Министерски съвет поръча (на "Майкрософт - България" и на станалата скандално известна покрай договора между щатския монополист и държавната администрация за наем на 30,000 копия Windows/Office срещу $ 13.6 млн. фирма ЦАПК-Прогрес) създаването на електронен портал, който не само е изграден изцяло върху затворени технологии, но изисква потребителите му да ползват Windows и Internet Explorer.

Оказва се, че ако човек поиска да ползва услугите на електронното правителство (които, да не забравяме, трябва да му спестят пари и време!), е задължен от държавата:

- да си купи MS Windows XP ($ 240)
- да си купи MS Office XP ($ 571-$750)
- да си купи електронен подпис + всички останали атрибути

Или общо да инвестира в една щатска компания около $ 1000, за да си спести време и работа за 2-3 долара.

Тези изискванията на МТС противоречат пряко на чл. 6, ал. 2, чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България, които гарантират на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като следва да се предотврати злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя. Освен това според Конституцията всички граждани са равни пред закона и не би трябвало да се допускат ограничения на правата или привилегии, "основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние". На практика МТС едновременно е извършило злоупотреба с монополизма на "Майкрософот", като не е осигурило зашита на потребителите, а е и създало привилегии за една компания!

Ето какво точно пише на сайта на МТС:

    Министерството на транспорта и съобщенията приема и издава документи, подписани с универсален електронен подпис при следните условия:
    1. Валидни входящи електронни документи
    Към момента валидни за МТС входящи електронни документи са само документи със следните характеристики:
    - Документите са във формат MS Word версия XP;


_______
* MS Office XP Pro на български език струва $ 571. OfficeXP на англ. език е $ 750.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com