Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

ОДС сезира Филчев за увеличените цени на БТК (5-5-2004)

Депутатите от ОДС Иван Иванов и Стойчо Кацаров, както и Вени Марковски от Интернет общество, са сезирали с писмо главния прокурор Никола Филчев във връзка с увеличените цени на услугите на БТК от 1 май.

На практика това е първият опит в България да се поиска проверка на дейността на КРС по отношение на ценообразуването на телефонните услуги. Както е известно, от 1-ви май цените за обикновения телефонен разговор скочиха с над 40 %.

Вижте пълния текст на писмото:Уважаеми г-н Филчев,

От 1-ви май 2004 г. е налице поредното увеличение на цените на телефонните услуги на БТК. Този път с до 40 и повече процента.

Съгласно Закона за далекосъобщенията (Обн., ДВ, бр. 88 от 7.10.2003 г., в сила от 7.10.2003 г. т. 9, р. 3, № 205), чл. 213 и сл. Комисията за регулиране на съобщенията има правото и задължението да регулира цените, определени от БТК за телефонни разговори по фиксираните телефонни мрежи.

Съгласно чл. 215, ал. 1, т. 1 Комисията регулира цени, определени от операторите със значително въздействие върху пазара на фиксирани телефонни мрежи и фиксирани гласови телефонни услуги и предоставяне на услугата "линии под наем".

Съгласно чл. 216, ал. 1 от ЗД, цените на телефонните услуги по фиксираната телефонна мрежа, би трябвало да са определени въз основа приети с решение на комисията правила за определянето им и разходите по нейното предоставяне. Съгласно чл.216 ал.2,цените на услугите по чл.215 ал.1 точки от 2 до 5 се определят съобразно разходите за предоставянето им, изчислени по одобрена от КРС система.

Според данните, изнесени в медиите, такова решение на КРС за определяне на правила за определяне на цените на услугите и разходите за тяхното предоставяне няма, а старата методика, по която са били определяни цените до сега, вече не е валидна.

Във връзка с горното,може да се направи разумното предположение, че до този момент КРС не е поискала и БТК не е предоставяла разходите по предоставяне на услугите описани в чл.216 ал1. и ал.2 от ЗД, вкл. и цените на услугите “линии под наем”. Следователно както определените нови цени на телефонните услуги (от 1-ви май 2004 г.), така и цените на услугите, повишени на 01.07.2003 г. (след влизането в сила на новия ЗД), попадат автоматично в нарушение на забраните описани в чл.216 ал.4 от ЗД, а именно, че новите цени на услугите не са основани на разходите за тяхното предоставяне, а на значителното въздействие върху пазара на оператора.

Това по същество е нарушение и на конституционните разпоредби по чл. 19, ал. 2, който предвижда, че всички граждани и юридически лица имат гарантирани еднакви условия за стопанска дейност и законът предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

Въвеждането на разделно тарифиране между служебните и частните абонати, както и различното повишаване на цените за различните видове абонати е нарушение на конституционните текстове.

Допълнително става ясно, че КРС до този момент не се е възползвала от правата си по чл. 216, ал. 3 от ЗД, а именно да наложи ограничения по отношение на цените на телефонните услуги с оглед стимулиране ефективността на оператора, нито пък е потърсила от БТК, съгл. чл. 218, ал. (3) от ЗД да докаже разходоориентираността на съгласуваните до този момент цени.

По този начин,длъжностните лица – членове на КРС, са в нарушение или неизпълнение на служебните си задължения, или превишават властта и правата си, причинявайки другиму вреда, от което могат да настъпят немаловажни вредни последици за всички абонати на БТК. При това имаме всички основания да се съмняваме дали тези нарушения не са извършени във връзка с приватизацията на БТК, като по този начин облагодетелстват новия собственик на телекомуникационната компания, която в момента е в процес на прехвърляне на акциите към него.

Във връзка с това, молим в рамките на определените Ви от законите на Република България правомощия, да разпоредите проверка на изнесените данни и факти и да установите дали членовете на КРС умишлено са осъществили деяние, което причинява вреди на всеки абонат на БТК; дали това деяние е било осъществено в полза на друг телекомуникационен оператор и дали то е обществено опасно.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com