Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Отново сме на дъното... този път в класацията за e-правителство (7-10-2004)

България отново на дъното в класацията на IDA за електронните правителства в Централна и Източна Европа.

Изводите от последния доклад за развитието на Електронното правителство в Централна Европа посочват,че Естония, Чешката Република и Словения се доближават най-много до страните от Европейския съюз.


Съгласно докладa, публикуван от Economist Intelligence Unit (EIU) на 28 септември т.г. и с подкрепата на Oracle., последователните стратегии, конкретните планове за действие, ясната и конкретна отговорност за внедряването и прилагането на съвременните закони за цифрови транзакции поставят лидерите в електронното правителство пред останалите страни от региона.


Като най-голяма пречка за реализиране на целите на електронното правителство се посочва лошата инфраструктура на повечето централноевропейски държави.


На базата на подробен модел, обхващащ 35 количествени и качествени индикатора, изследователите от EIU изработиха критерии за оценяване, покриващи десетте нови страни-кандидат членки на Европейския съюз, както и присъединяващата се в бъдеще Турция. Моделът за оценяване дава определен брой точки на всяка оценявана страна, на базата на седем взаимосвързани набора от критерии – например свързаност и технологична инфраструктура, съответната бизнес среда и нормативна база, както и развитието на електронните услуги за гражданите и бизнеса.

Таблицата по-долу показва постигнатите резултати от всяка държава и съответното й класиране от 1 до 10: класиране страна общо представяне


1 Естония 5.87
2 Чешка Република 5.67
3 Словения 5.33
4 Полша 4.74
5 Унгария 4.69
6 Турция 4.64
7 Литва 4.62
8 Латвия 4.58
9 Словакия 4.44
10 Румъния 3.99
11 България 3.71

В заключение главните изводи, посочени в доклада са:

 • Водещи в развитието на електронното правителство за региона са Естония, Чешката Република и Словения. Тези страни в много отношения се представят близко до стандартите на европейските страни, по-специално по отношение на преминаването към предоставяне на публични услуги онлайн.
 • Не може да има електронно правителство без свързаност: лошата ИТК инфраструктура, както за домашни потребители, така и на работното място, остава сериозна бариера за напредването на електронното правителство в региона както за по-бързо, така и за по-бавно напредващите правителства.
 • Значение на визията и обвързаност към поетите задължения: извън въпросите, свързани с инфраструктурата, само някои от правителствата в региона получиха добра оценка за визия и обвързасност с поетите ангажименти, както и ефективно разработена и приложена стратегия.
 • E-democracy инициативите са втори приоритет за подобряване на публичните услуги. Въпреки това някои правителства (особено това на лидера Естония) са изключение от тази картина и отбелязват значителен напредък в привличането на обратна връзка по електронен път от гражданите.
 • Има опасност от увеличаване на цифровото разделение, дължащо се на комбинацията от нарастваща сложност на онлайн услугите и лоша инфраструктура може да доведе до облагодетелстване на определени кръгове потребители

  Проучването акцентира и върху извода, че електронното правителство не бива да се ограничава само до дигитализирането на административните процеси и създаването на платформи за предоставяне на електронни услуги, но това е решителна стъпка за постигането на добро управление.
  Взимайки под внимание това, и до колкото инфраструктурното развитие и достъпа до интернет остават ограничени, а традиционното предоставяне на услуги и информация запазва своето критично значение, докладът предупреждава, че покриването на неефективни административни операции от електронна платформа може само да влоши проблемите, като също така повлече и значителни средства в реализирането си.
  Заключението на доклада е, че с ограничените финансови средства и приоритети с различна тежест, правителствата от централна европа трябва да насочат електронните инициативи в тези области, в който има най-голяма нужда от промяна.

  б.р.: След всички тези факти става ясно, че хвалбите на местните чиновници и представители на "ит"-бизнеса от фирми като ЦАПК "Прогрес" за големия прогрес, който сме осъществили с реализацията на нашия портал на електронното правителство (gateway.government.bg) са просто празни приказки.


 • (CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

  За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

  Към главната страница


     

  portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
  Copyright
  Disclaimer
  за контакти
  eXTReMe Tracker
  veni.com
  mitko.com