Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Софтуер с отворен код за изграждане на електронното правителство - да бъде или да не бъде? (9-8-2004)

ПЕТКО ДУРМАНА
5 Август, 2004

След по-малко от година изтича лицензионният тригодишен договор на българската администрация за използване на 30 000 копия от операционната система Windows XP и Microsoft Office XP. Не бих искал да се връщам към обстоятелства и най-вече цената и условията, при които беше сключен този договор, но много български IT експерти публично ги определиха като крайно неизгодни за страната ни. Много по-интересно е какво ще направи администрацията сега? Дали ще проучи сериозно съществуващите алтернативи и по-специално възможностите, които предоставя софтуерът с отворен код (OSS) за изграждане на електронно правителство в България?

Държавната администрация и IT експертите на правителството имат невероятния шанс за реалистично оценяване на възможностите, които предоставя използването на този софтуер. Сега те могат да се възползват както от международния опит, особено този на страните членки на Европейския съюз, така и от успешните проекти, реализирани на място в България.

Идеи за размисъл…

В "Проучване за използването на софтуер с отворен код в публичния сектор"* инициативата IDA на Европейската комисия ясно са представени предимствата и потенциалните рискове при използването на OSS в публичния сектор. Както се вижда от това проучване, направено още през 2001 г., причините за използването на софтуер с отворен код са както политически, така и чисто икономически. На подобни размисли трябва да стъпи публичният дебат за използването на OSS при изграждане на електронното правителство и който дебат трябва да ни направи сигурни, че държавните ни лидери са разгледали тези възможности от всички възможни ъгли и са взели възможно най-правилното решение...

Предимства: Защо точно отворен код в електронното правителство?

OSS осигурява нулева или много ниска цена на придобиване. Цената (ако изобщо има такава) е само един компонент (не повече от 20%) от крайната цена на придобиване (Total Cost of Ownership - TCO); останалата част от цената за инсталиране, обучение на персонала и техническа поддръжка зависи от цената на труда и при всички положения се инвестира на място в България.

Потенциалната независимост от частни доставчици Това в частност е особено важно за големи проекти на електронното правителство. Приема се, че правителството би трябвало да търси отворени стандарти от доставчиците на софтуерни решения.

По-висока степен на сигурност Достъпността на софтуерния код и свободата той да бъде променян е ключовото предимство при използване на софтуер с отворен код. Няма "черни кутии", които могат да бъдат разбивани и използвани недобросъвестно от разстояние.

Високо качество. То е създадено чрез тестване от страна на огромното общество на създателите на отворен код през продължителен период от време. Рисковете при работа с частни доставчици на софтуер са свързани със стремежа им за бързо реализиране на продуктите на пазара и съответно наличието на много "бъгове" в тези продукти.

Отворени стандарти Стремеж към пълна съвместимост и междуплатформеност. Реална демонстрация на феномена "най-голяма полза за най-голям брой потребители".

Няма правови ограничения за употреба. Софтуерните разработчици, системните администратори и самите потребители имат пълна свобода да ползват и изменят кода според нуждите си.

Няма опасност за натиск от страна на доставчика на софтуерни решения. Това отразява опасността от това собственикът на продукта да спре или "унищожи" продукта поради банкрут или корпоративен интерес. Потребителите не могат да бъдат принуждавани да мигрират към по-нова версия на съответния продукт, защото доставчикът е решил да спре поддръжката на текущата версия на продукта си.

Свобода за разработване чрез модела на "демократичното мнозинство". Тъй като прилагането на най-новите разработки не е задължително, "мнозинството" потребители винаги могат да инсталират най-стабилната версия на съответния софтуер, като избягват използването на версии в процес на разработване. Като остава възможността за "малцинството" да поддържа и използва специфична версия.

Подпомагане на нови разработки. Нови проекти и продукти могат да бъдат започнати на база на вече съществуващ код, без да се иска разрешение от създателите му. Така могат да бъдат създавани нови продукти чрез комбиниране на готови модули, като силно се оптимизира процесът на разработване.

Недостатъци: Предизвикателства за обсъждането?

Докато описаните по-горе предимства правят избора на софтуер с отворен код при реализиране на проекти за електронното правителство изключително атрактивен, то е важно да бъдат изтъкнати и трудностите, и предизвикателствата при използването на тези решения.

Липса на поддръжка. Когато среща технически проблеми, потребителят не може да разчита на гарантирана поддръжка от страна на обществото, разработило даден софтуер. Тъй като няма продавач на софтуерния продукт, няма и кой да поеме отговорност за гаранцията му. Като това може лесно да бъде разрешено чрез сключване на договор за поддръжка с IT компании, явяващи се трета страна.

Редуцирана поддръжка на хардуер и бизнес приложения. Възможно е OSS обществото да закъснее със създаване на драйвери за последните модели скенери, принтери, видеокарти и друг хардуер, както и за силно специализирания такъв. Броят на комерсиалните продукти за операционни системи с отворен код е респективно по-малък от тези със затворен код.

Липса на насоки. Без специализирани консултанти или системни архитекти би било трудно за потребителите и дори за IT мениджърите да намерят оптималното съчетание на различните решения с отворен код, които от своя страна са на различни нива на завършеност.

Няма гаранция за бъдещо развитие на продукта. Много проекти се раждат и умират или просто затихват, ако не намерят необходимото финансиране или критична маса от програмисти, които да продължат работа по тях.

Използването на софтуер с отворен код за нуждите на електронното правителство със сигурност не е лесна посока. Винаги ще има мнения за и против от двете страни и те ще бъдат валидни и добре аргументирани. За да се приеме, че България има реална готовност да използва OSS в публичния сектор трябва да има ясно заявена воля от страна на управляващите и да се отговори на ключовите въпроси, свързани с използването на този софтуер.

И накрая искам да добавя, че ако през 2001 г. правителството успя да игнорира напълно публичния дебат "за или против използването на софтуер с отворен код за нуждите на електронно правителство и държавната администрация", то сега, когато страната ни е изправена пред реални заплахи за националната сигурност и евентуални терористични заплахи, трябва най-малкото да бъдат анализирани рисковете от използването на доказано уязвими за атаки операционни системи и софтуерни решения...

- - -* Център за медийни изследвания Интерспейсwww.dnevnik.bg/show/Default.asp?storyid=128037&rubrid=150


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com