Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Некомпетентност струи от рекламирания по ТВ правителствен портал (10-2-2004)

Повече от 4 месеца след официалния "старт" на т.нар. правителствен портал за електронни услуги се оказа, че откриването е било не на реално действащ портал, а само на пилотен проект...

Първата грешка е в адреса на портала.

Ако напишете www.egateway.government.bg, ще се окаже, че такъв сайт няма! Има само gateway.government.bg. Грешката е още по-досадна, защото явно е практика не само на местния клон на "Майкрософт", а и на самата компания-майка. Т.напр. сайтът за актуализация на Windows (един от най-посещаваните поради естеството на софтуера) e на адрес windowsupdate.microsoft.com, но не работи, ако се добавят трите "w" в началото. :

While trying to retrieve the URL: www.egateway.government.bg/
The following error was encountered:
Unable to determine IP address from host name for www.egateway.government.bg The dnsserver returned:
Name Error: The domain name does not exist.


и на оригиналния сайт:

While trying to retrieve the URL: www.windowsupdate.microsoft.com/
The following error was encountered:
Unable to determine IP address from host name for www.windowsupdate.microsoft.com
The dnsserver returned: Name Error: The domain name does not exist.Следващата видима грешка е на първата страница на портала, най-отдолу:

Пилотен проект за Българско Електронно Правителство, реализиран от Майкрософт България ЕООД и ЦАПК "Прогрес" ООД

Правилният български език изисква това изречение да изглежда така:

Пилотен проект за българско електронно правителство, реализиран от "Майкрософт България" - ЕООД и ЦАПК "Прогрес" - ООД

Най-лесното нещо е големи и уважавани компании да потърсят услугите на професионални коректори и редактори, защото подобни дребни грешки удрят върху авторитета на самите компании.

Следващите грешки са от страницата за най-често задавани въпроси. Оставяме на читателите да намерят и коментират някои от грешките по-долу:

Извадено от правителствения Портал (б.а.: запазена е пунктуацията и правописните грешки на авторите от "Майкрософт България" ЕООД и ЦАПК "Прогрес" ООД)


Вие попитахте
Мога ли да ползвам сертификат, издаден от друг лицензиран български доставчик на удостоверения за универсален електронен подпис, освен Информационно обслужване АД, за да достъпвам услугите на Електронния Портал на Българското правителство?

Отговор
За момента при подписване на заявките към Електронния портал на Българското правителство не е възможно да ползвате сертификати, издадени от други лицензирани доставчици на удостоверения за универсален електронен подпис, освен тези на Информационно обслужване АД. По време на разработването на пилотния проект, Информационно обслужване АД беше единственият лицензиран доставчик на цифрови сертификати в България. След регистрацията на Банксервиз АД като Доставчик на удостоверителни услуги за универсален електронен подпис, към всички организации, участващи в разработването на проекта беше изпратено предложение за внедряването на новите сертификати, включително и към Министъра на държавната администрация, Г-н Д. Калчев. Очаква се развитие по въпроса за внедряването на новите сертификати.

Вие попитахте
Предвижда ли се в бъдеще внедряване на сертификати, издадени от други лицензирани доставчици на удостоверения за универсален електронен подпис, за осигуряване достъпа до Електронния портал?

Отговор
При реализацията на пилотния проект, разработващите екипи се стремяха да представят максимално гъвкави и лесно конфигурируеми решения, което стана възможно благодарение на технологиите, предоставени от Microsoft (.NET, Biztalk Server), както и на know-how, с което разполагат Microsoft от проектите за Електронно правителство на Великобритания, Чехуя, Унгария, Румъния и др.

Вие попитахте
Мога ли да достъпя Електронния портал, ако ползвам Linux ОС?

Отговор
За момента това е невъзможно поради факта, че за подписването на документите се използва приложение, разработено на .NET платформа, което изисква инсталиран .NET Framework на потребителската машина. Разработката на проекта е базирана изцяло на Microsoft.NET. Това бе предпоставка за реализирането на пилотното решение в рамките само на 2 месеца, използвайки опита, натрупан и описан от разработчиците на Британското електронно правителство, като най-добра практика в ИТ областта за Европа. В бъдеще се предвижда да се осигури възможността Порталът да се ползва и от портебителите на Linux.

Вие попитахте
Мога ли да достъпя услугата за промяна на адресната регистрация, ако използвам фирмен сертификат?

Отговор
Услугите предоставяни от Електронния портал се различават за потребителите, използващи фирмен и личен цифров сертификат. Услугата за смяна на текущ адрес е достъпна само за лица, представили се пред Портала с личния си цифров сертификат.

Вие попитахте
Какъв софтуер трябва да имам инсталирам на моя компютър, за да мога да достъпвам услугите, предлагани на Електронния портал на Българското правителство?

Отговор
За да ползвате услугите на Портала, е необходимо да ползвате Windows ОS (98SE, ME, 2000, XP, 2003), инсталиран .NET Framework и приложение за подписване с цифров сертификат. Последните два инсталационни пакета можете да свалите от Портала безплатно. Необходим Ви е и Internet Explorer v5.5 или по-нова версия. Също можете да ползвате Internet Explorer v5.0 с инсталиран 5.0 cipher add-in за 128-битово криптиране. Можете да обновите версията на браузъра си безплатно на адрес www.microsoft.com/windows/ie/default.asp.

Вие попитахте
Защо трябва да имам инсталиран .NET Framework, за да мога да ползвам услугите на Портала?

Отговор
За да може да се стартира приложението, с което да подпишете документа при изпращане на заявка към Портала, е необходимо на вашия компютър да има инсталиран .NET Framework.

Вие попитахте
Мога ли да използвам друг браузър, освен Internet Explorer, за да достъпвам Портала?

Отговор
Порталът е тестван с Internet Explorer v.5.0 с инсталиран 5.0 cipher add-in за 128-битово криптиране, и по-нови версии на браузъра. Предвижда се поддръжка и на други браузъри. (b.a.: Напр. Internet Explorer 6.0.?)

Вие попитахте
Какъв вид цифров сертификат трябва да използвам, за да се представя пред Портала?

Отговор
За момента Електронният портал работи само с цифрови сертификати, издадени от Информационно обслужване АД. Типът на сертификата, с който можете да се идентифицирате е “Doc” – ако представлявате себе си, или “DocPro” – за физически лица, упълномощени да представляват фирма. При едно бъдещо внедряване на цифровите сертификати на Банксервиз АД, типовете сертификати, които ще могат да се използват ще са Personal Certificate Class 2 – личен сертификат, и Professional E/M/CE Certificate Class 2 – за лица представляващи фирми.

Вие попитахте
Има ли значение с какъв вид сертификат достъпвам Електронния Портал?

Отговор
В зависимост от типа на сертификата, с който се представяте пред Портала, услугите, до които имате достъп са различни, както и типовата информация, която получавате като отговор на заявките Ви. За сега са валидни само сертификати, издадени от Информационно обслужване АД.

Вие попитахте
Защо е необходимо да имам цифров сертификат, за да мога да използвам услугите на Електронния портал?

Отговор
Цифровият сертификат е електронното Ви удостоверение, с което доказвате Вашата самоличност. Тази мярка се изисква поради спецификата на информацията, до която предоставя достъп Електронния портал. Целта е да се осигури максимална защитеност на данните, които предавате към Портала и съответно на резултатите, които получавате в отговор на Вашите заявки. Цифровият подпис гарантира неприкосновеността на документа, който изпращате, а като задължително ниво на защита се използва и защитен SSL – канал за връзка.

Вие попитахте
Каква операционна система трябва да използвам, за да имам възможността да ползвам услугите на Електронния портал?

Отговор
Windows ОS (98SE, ME, 2000, XP, 2003).
Горното трябва да се даде на Румен Трифонов - съветник на министър Калчев по електронното правителство, за да осъзнае, че няма "certain system tools", с които да може крайният потребител да ползва т.нар. портал на правителството, а само и единствено Windows и Internet Explorer.

Вие попитахте
Колко струва на българския данъкоплатец разработката и системното осигуряване на Електронния портал на Българското правителство?

Отговор
Пилотният проект за Електронен портал на Българското правителство е финансиран изцяло от Microsoft и DELL, чийто представител в проекта е фирма ЦАПК “Прогрес” (DELL Authorized Distributor, DELL Gold Technical Support, Microsoft Gold Certified Partner for Support Services and Microsoft Gold Certified Partner for Enterprise Systems). За разработката и системния софтуер не са заделяни средства от държавния бюджет.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com