Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

България усъвършенства инициативите за електронно правителство (10-6-2004)

София, 7 юни 2004 —Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Интернет общество – България (ISOC-Bulgaria) дадоха старта на проект в подкрепа на общинските власти в Югоизточна Европа за използване на Интернет и по-адекватен отговор на потребностите на гражданите. Това е първият проект за електронно правителство в региона, използващ свободен софтуер и софтуер с отворен код (FOSS) за повишаване прозрачността в управлението и достъпа на гражданите до общински услуги. Като начало проектът стартира в България, но в близко бъдеще ще обхване и Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора.

По проекта, чийто първи етап ще продължи 18 месеца, няколко градове от региона на Балканите ще имат възможността да ползват предимствата на електронната община. Хасан Азис, кмет на Кърджали, градът който ще бъде пилотен по проекта , се обърна с молба за подкрепа от страна на ПРООН и Интернет общество – България за подобряване достъпа на гражданите до услуги и информационни ресурси и снижаване себестойността на инструментите за достъп, необходими за да бъде общината част от глобалната икономика, работеща във и чрез мрежи. Пилотната инициатива ще бъде разпространена в последствие и в други държави на Югоизточна Европа.

“Ние приемаме реализацията на този проект като продължение на работата ни в Кърджали с неправителствения сектор – общината създаде фонд към общинския бюджет, предназначен за съфинансирането на съвместни проекти”, обяснява г-н Азис, кмет на Кърджали. “През последните 6 месеца успяхме да модернизираме съществуващата компютърна мрежа и подменихме изцяло около 40% от старите компютри. Тези нови компютри ще отговорят съвсем точно на проекта и се надяваме да видим резултатите сравнително скоро.”

Кърджали е един от 28-те областни центрове на България. Градът е разположен в южната част на страната, в близост до границата с Турция и Гърция и има население от приблизително 69 000 души – българи и етнически турци. В икономическо и социално отношения от началото на промените към пазарна икономика през 1989 г. градът преживява период на рецесия. Дейностите, стартирали в Кърджали в последно време, обаче говорят, че градът е готов да се развие като водещ ИТ център за югоизточната част на страната.

“Ставайки все по-отворени към потребностите на своите граждани, българските общини преминават през многобройни и бързи промени. В този процес те се нуждаят от информационните и комуникационни технологии (ИКТ) -- от една страна, за да подобрят обслужването, което предлагат, а от друга, за да насърчат гражданското участие,” отбелязва Нийл Буне, постоянен представител на ПРООН за България. “Вярвам, че този проект ще разработи модел за използването на FOSS, който би могъл да се приложи и в други сходни български общини и да им даде в бъдеще по-широк избор,” допълва г-н Буне.

Със старта на проекта ПРООН се надява да успее да покаже на централните органи на управление и на органите на местно самоуправление, че участието на гражданите в информационното общество е от изключително значение за укрепването на демократичното управление. “По-широкият избор, засилената конкуренция и по-голямата достъпност на инструментите за достъп до ИКТ обезпечават по-мащабно социално приобщаване и гражданско участие, ” посочва Раул Замбрано, съветник по въпросите на ИКТ за развитие към ПРООН – Ню Йорк.

Проектът на ПРООН е насочен и към изграждането на местни обществено-частни партньорства, в които местната общност и частният сектор обединяват усилията си в подкрепа на разработването на софтуер и изграждането на капацитет.

“Изключително много се гордеем с това , че България беше избрана за център на пилотния проект и сме убедени, че FOSS ще бъде приет добре на всички нива на управление в региона. Проектът не би бил възможен без подкрепата на г-н Юнал Тасим, народен представител от Кърджали,” посочва Вени Марковски, председател на Интернет Общество – България.

Към днешна дата българското правителство е използвало FOSS върху сървъри — за големи програми за бази данни и електронна поща — но не и за програмни приложения, работещи върху настолни компютри. Проектът ще внесе промяна в това отношение. Използвайки свободно публикувани кодове на сорса, FOSS ще разкрие нови възможности за допълване използването на търговските програмни приложения за настолни компютри. Технологичните решения с отворен код се разпространяват безплатно или срещу минимално заплащане и така дават възможност на органите на местното самоуправление да сведат до минимум разходите по закупуването и поддръжката на софтуера.Настоящият проект е част от по-мащабна глобална програма на ПРООН, насочена към развитието на национален капацитет чрез изграждането на серия от регионални центрове, използващи FOSS. [КРАЙ]

ПРООН (www.undp.org) е сред пионерите, оказващи подкрепа на инициативите и програмите в сферата на ИКТ за развитие още от 1992 г. ПРООН разработва глобални, регионални и национални програми в тази сфера, като сред тях са Програмата за изграждане на мрежи за устойчиво развитие (SNDP, www.sdnp.undp.org), Програмата за региона на Азия и Тихоокеания за информация за развитие (APDIP, www.apdip.net) и други. ПРООН е надежден и неутрален партньор на развиващите се страни, който способства диалога между отделните сектори и ангажирани лица. Изграждането на капацитет е една от ключовите цели на ПРООН и съответно една от основните области на подкрепа. В световен мащаб ПРООН е допринесла за изграждането на над 40 национални възела за интернет и електронна поща, работещи с FOSS, и е оказала подкрепа на обучение по FOSS за над 500 технически и мрежови специалисти, както и за създаването на национални ГПЛ (Групи на потребителите на Линукс) в над 15 страни. В това отношение е нужно да се споменат партньорствата с частния сектор за разпространяването на FOSS пакети и организиране на основно обучение.

Интернет Общество – България (www.isoc.bg) насърчава свободното и отворено развитие на интернет в България от 1995 г. Сред основните постижения са наличието на интернет достъп без лицензиране или такси за регистрация; организирането на Интернет Фиести (2000, 2001) - прояви в национален мащаб, насърчаващи използването на интернет, както и редица инициативи, използващи FOSS в правителствения и неправителствения сектор. Интернет Общество - България подкрепи изготвянето на Законопроект за използването на FOSS в държавната администрация.

За повече информация: Красимир Беневски krassimir.benevski@undp.org от ПРООН България. ПРООН e глобалната мрежа на ООН за развитие, която се застъпва за промяна и осъществява контакти между държавите и източниците на знания, опит и ресурси, с цел да помага на хората да градят по-добър живот.Ние присъстваме в 166 държави и работим с тях за постигането на техни собствени решения на глобалните и национални предизвикателства на развитието. Докато развиват своя местен капацитет те използват познанията на хората на ПРООН и нашия широк кръг от партньори. За повече информация за ПРООН посетете www.undp.org.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com