Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Русия 1/4 : Поставена е основата за преход към използване на софтуер с отворен код в администрацията (10-8-2004)

Михаил Рамендик / Cnews.ru - Част 1

СЪДЪРЖАНИЕ

  • Свобода от чужда зависимост
  • Руските министерства преминават към използване на софтуер с отворен код
Свободният софтуер (той е и софтуер с отворен код, Open Source) в последно време активно разширява своето присъствие не само в бизнеса, но и в държавния сектор. Аргументите за ползата от използването на софтуер с отворен код в органите на държавната власт са достатъчно сериозни и някои страни вече предприемат стъпки в тази посока. Ще последва ли Русия техният пример? И ще бъде ли това правилно решение?

Свобода от чужда зависимост В момента, ако се вярва на данни на IDC1, от 2,5 милиона персонални компютри в органите на държавната и местна власти в Русия, 95% работят с нелицензиран т.е «пиратски» софтуер. Тази ситуация е неприемлива не само заради предстоящото приемане на Русия в СТО (Световната Търговска Организация), но и по принцип. Очевидно, че при по-нататъшната компютризация на страната, частта на използвания легален софтуер трябва да нараства и ще нараства.

Между другото, колкото повече средства отделя държавата за програмни продукти, създадени от частни компании, толкова повече тя ще попада в зависимост от тях. Очевидно е, че при компютризирането на работата на органите на държавната власт, на образованието и здравеопазването, е важно да се определят стандартни формати за обмен на данни. Несъвместимостта между форматите, използвани от различни министерства или области може да доведе до сериозни проблеми. За много страни вече е очевидно, че форматите за данни при създаването на толкова глобални информационни системи трябва да бъдат открити и стандартизирани, в противен случай се оказва, че държавата няма контрол върху собствените си данни и е напълно зависима от конкретния производител (даже и от версията) на използвания софтуер.

Използването на софтуер с отворен код се оказва много интересен вариант за решаване на всички тези проблеми. По степента на своето развитие, софтуерът с отворен код, в частност операционната система Linux и офис-пакета OpenOffice, става все по-привлекателна алтернатива на продуктите на американския монополист Microsoft. Наред с липсата на необходимост от закупуване на лиценз, важно предимство на софтуера с отворен код е възможността за пълен контрол над изходните текстове на програмите и над процеса на тяхното компилиране, което позволява да се избегне необходимостта от какъвто и да е задграничен доставчик.

Руските министерства преминават към софтуер с отворен код

Зависимостта от външни разработчици е неприятна за всяко министерство, а във въоръжените сили тя просто е неприемлива – не трябва да се поверява управлението на техника, свързана с отбраната на страната, на програми, създадени от потенциален противник. Именно поради тази причина, в структурите на Министерството на отбраната на Руската федерация отдавна вече се използва операционна система МСВС (Мобилна Система на Въоръжените Сили), основана на Linux. За съжаление, научаването на повече подробности за тази операционна система е доста трудно, но е известно, че тя се използва активно. Някои автори твърдят, че Министерството на отбраната нарушава лиценза GPL, тъй като разпространява изходен код по военните части, но не предоставя широк достъп до него. Но това е неоснователно обвинение. Цялата армия представлява една организация, а при използване на софтуер с отворен код в рамките на една организация, условията на лиценза GPL не са в сила.

В настоящия момент гражданските министерства също разглеждат възможностите на софтуера с отворен код. Например, Министерството на икономическото развитие на Руската федерация е провело конкурс за разработване на отворени стандарти за обмен на информация и препоръки за използване на софтуер с отворен код. Победител в конкурса2 е компанията ALT Linux и според заместника на генералния директор на компанията Алексей Новодворски, работата е пред завършване.

Министерството на съобщенията и информацията на Руската федерация е създало работна група по използването на софтуер с отворен код в държавните учреждения на Русия. В нея влизат представители на компании – разработчици на софтуер с отворен код. До момента, в документите на групата съществува концепция за основно програмно осигуряване, предполагащо използването на свободни лицензи и отворени формати за данни.

В края на октомври 2003 г., в своите планове за развитие на софтуера с отворен код, Министерството на съобщенията стига още по-далеч и подписва споразумение с компанията IBM. В плановете на министерството влиза създаване на Консултантски център за Linux, който ще поддържа държавните и образователни организации (а също и търговски компании) за ефективно използване на тази операционна система.

Позициите на Windows се рушат даже и в тези сфери, в които тази операционна система традиционно нямаше конкуренция. Известно е, че Мнистерството на образованието доскоро беше ориентирано изключително към операционната система Microsoft Windows: тази операционна система (при това нейна конкретна версия – Windows 2000) се изискваше в условията на конкурсите за компютризиране на училищата. Но в един момент и тук ситуацията се промени. Новите условия на конкурсите на Министерството на образованието позволяват да се използват операционни системи, различни от Windows. Както разказаха в Cnews.ru представители на компанията Lynx BCC, неотдавна са били поканени в Министерството на образованието представители на руски производители на софтуер с отворен код за съгласуване на новите условия на конкурсите.

Според съобщение на компанията ASP Linux, през есента на 2003 година, московският Комитет по образованието е провел конкурс за доставка на компютри за част от московските училища, като по условията на конкурса е било възможно използване на Linux. В резултат от него, в московските училища са били доставени от местни производители няколко хиляди компютъра с Linux.

Разбира се, все още е много рано да се говори за решителни промени и «революционен» преход към използване на софтуер с отворен код. Резултатите от изследванията в Министерството на икономическото развитие и Министерството на съобщенията ще добият тежест чак след като бъдат приети официално, най-малко в тези министерства (ако не и от цялото правителство). Между другото, използването на Мобилната система на въоръжените сили (МСВС), създадена на основата на софтуер с отворен код може да се смята за свършен факт. Другите стъпки към използването на софтуер с отворен код засега не са нищо повече от един поглед на властта към преимуществата на тази технология. Но този поглед е достатъчно внимателен, тъй като местната власт не е по-малко заинтересована от централната при използването на софтуер с отворен код. В потвърждение на това е активният интерес на представители на отделни райони към свободния софтуер на конференцията «Електронна Русия», проведена на 13 октомври 2003 година в Санкт Петербург. Някои представители на властта са предложили създаването на «пилотни» проекти за въвеждането на такъв софтуер в техните учреждения.

Това, че след внимателно разглеждане могат да последват конкретни действия се потвърждава отлично от световната практика. В прегледа на световната практика на използване на софтуер с отворен код ще се ограничим само с най-известните случаи.


1Данните са предоставени от компанията Lynx BCC.
2Пълно наименование: Конкурс за изпълнение през 2003 г. на приложни икономически изследвания, научно-изследователски и опитно-конструкторски работи по тема «Разработване на препоръки и предложения за използване на стандарти, необходими за разпространяване на ИКТ. Разработване на предложения за развитие в Руската Федерация на пазара на програмно осигуряване със свободен лиценз. Разработване на методически препоръки за използване на програмно осигуряване със свободен лиценз в дейността на органите на държавната власт на Руската федерация»

превод от руски: Николай Ангелов
www.cnews.ru/gov/part6/


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com