Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Русия 3/4 : За какво е необходима на държавата свобода на програмите (12-8-2004)

Михаил Рамендик / Cnews.ru - Част 3/4

Възможността за преход към използване на софтуер с отворен код не случайно привлича (в частност и в Русия) вниманието на правителството. Доскоро практически не съществуваше възможност за избор на платформа за настолни компютри и малки сървъри – основната алтернатива на решенията на монополиста Microsoft – Apple Macintosh заемаше едва 5-7% пазарен дял, като при това изискваше различно апаратно осигуряване.

Виталий Кузмичев, директор по развитието на компанията Lynx BCC и експерт към работната група по използване на софтуер с отворен код в държавните учреждения на Русия към Министерството на съобщенията, сравнява монопола на една компания на пазара на програмно осигуряване със ситуацията, съществувала в съветските времена. Но в ролята на съветският потребител, лишен от избор, сега се намират много държави.

Използването на нелицензирани копия на програми е типично явление за бедните държави, били те Русия, Украйна или Китай. При първоначалната компютризация на органите на държавната власт, «пиратството» се разпростанява и в тях. Но при все по-тясната интеграция на страната в световната икономика, тази ситуация става неприемлива.

В такива случай, компанията Microsoft като правило предлага повече или по-малко изгодна «легализация». Но отстъпките, даже и възможността за държавен контрол върху изходния код, не променят тъжната ситуация, в която може да попадне държавата. Тази ситуация (разгледана за Украйна) е показана на фигурата по-долу.

Съвременната ситуация и нейното развитиеДържавен бюджет на Украйна
Икономически загуби

 • «бягство» на капитал из Украйна;
 • разходи в размер на $400 млн. всяка година в случай на преминаване към легално използване на комерсиален софтуер;
 • напълно отпадане на едно от приходните пера в бюджета;
 • разходи за формиране на специални подразделения;
 • бюджети, отделяни за компютризиране на търговски фирми, частни лица
Външно-политически загуби
 • образ на "най-големия в света нарушител на интелектуалната собственост”


Правителство
Вътрешнополитически загуби
 • съдебни «войни» с населението на страната и представители на деловите кръгове;
 • изземване на техника;
 • падане на имиджа на “властта” и силовите структури.


Държавен сектор (в близко бъдеще)
Структурни загуби
 • забавяне на развитието на информационните системи и мрежи;
 • стремително увеличаване на «информационната пропаст» между богатите и бедни слоеве на населението;
 • забавяне на масовата информатизация на държавата.


Фирми
 • забавяне и унищожаване на софтуерната индустрия


Бизнес-програмиране
 • унищожаване или свиване на високотехнологичния бизнес за производство на лазерни носители на информация


Заводи за производство на CD дискове

Влошаването на ситуацията в сферата на образованието, науката и медицината. Принципна невъзможност за законно използване на софтуер в училищата и висшите учебни заведения във връзка с високата интензивност на копиране и обмен в училищните и научни общества.

Източник: Приложение към законопроект за преход към софтуер с отворен код,разглеждан във Върховната Рада на Украйна

Финансовите потоци от страната, макар с «намалени» отстъпки, ще се насочат извън държавата към задграничния производител; силовите органи на държавата ще се окажат защитници на интересите на този производител, във вреда на собствените си граждани.

Игор Бухштаб, директор на компанията Lynx BCC, посочва, че при «легализацията» държавата не получава нищо друго, освен правото да използва програмата. Лицензирането не дава никакви гаранции за качеството на услугата, както и не дава възможност за влияние върху следващото развитие на софтуера или продължаване на поддържането на сегашните версии. Освен това, понякога може да се загуби и правото за ползване – например, «активирането» на някои версии на Windows XP се губи при смяна на компютъра. Като резултат, заедно със скъпоструващите лицензи, се налага допълнително да се заплащат услуги за поддържане и адаптиране на софтуера.

Даже да бъдат предоставени за правителствен анализ изходните кодове на Windows, подчертава Игор Бухштаб, в Русия, както и преди, няма възможност за контролиране на създаването на операционната система от тези кодове. Затова възможността за оставяне на «задни вратички» продължава да съществува.

В момента, софтуера с отворен код предоставя възможности, напълно достатъчни за изпълнение на по-голямата част от задачите, изисквани от компютрите в органите на властта. Вложените средства, които може да бъдат по-малко от цената на задграничните лицензи, могат да доведат до създаване на родни програмни пакети на основата на софтуера с отворен код. При това, финансовите инвестиции остават в Русия, а създадените продукти могат, в крайна сметка, да бъдат пуснати и на външния пазар. Известен е примера на Китай, който се готви да предложи на западния пазар операционната система Red Flag, създадена с държавна подкрепа.

Инвестициите в софтуер с отворен код дават възможност за реален контрол над неговото развитие и качество на услугите. Не се налага държавата да следва волята на чуждестранна компания, променяща своите продукти според свои критерии. При това е възможно налагане и спазване на обективни стандарти за качество, както за самия изходен код, така и за процедурите на тяхното компилиране до изпълним код.

Олег Садов, технически директор на компанията «Линукс Инк.» и експерт към работната група към Министерството на съобщенията, посочва, че обикновените «недостатъци» на Linux за използване в настолни машини – проблеми с игрите, с други развлечения, а също и самостоятелното настройване на системата, се явяват реални предимства в органите на държавната власт. Linux позволява реален контрол на всяко работно място, не допускайки използването му не по предназначение.

При това, отворените стандарти за съхранение и предаване на данните, позволяват при нужда да се смени производителя на софтуера, а отворения изходен код – използването му и развитието му, даже и предишния производител на софтуера да е спрял неговото развитие. По този начин се изключва зависимостта от един производител – бил той в страната или извън нея.

Според Виталий Кузмичев, развитието в областта на информационните технологии е една от най-изгодните области за «догонващите» държави, каквато за съжаление, в момента е Русия. Но за такова развитие са необходими финансови ресурси. На конференцията «Електронна Русия», първият заместник-министър на съобщенията Андрей Коротков призна, че недостатъчното финансиране е основният проблем на програмата «Електронна Русия».

Държавните поръчки за свободни програмни пакети, които биха могли да станат общ стандарт за основно програмно осигуряване (операционни системи, офисни инструменти и др.) за органите на властта, ще позволи на местната софтуерна индустрия да получи толкова необходимите и финансови средства. Подобен ход води до развитие на руският бизнес в областта на софтуера с отворен код.

Според мненията на експерти, ефективно развитие на собствени програмни продукти е по силите само на национална компания, с бизнес за милиони долари. Отвореният изходен код на програмите и липсата на лицензни такси не пречи по никакъв начин на развитието на такъв тип бизнес, тъй като той трябва да бъде ориентиран към оказване на различни услуги по поддръжка на клиентите и създаване на специализирани решения.

Независимо, че предимствата от използването на софтуер с отворен код са значително повече от недостатъците му, без разглеждане на тези недостатъци, картината няма да бъде пълна.

превод от руски: Николай Ангелов
www.cnews.ru/gov/part6/open_source3.shtml


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com