Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Русия 4/4 : Софтуер с отворен код : аргументи (12-8-2004)

Михаил Рамендик / CNews.ru - Част 4

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Аргумента за скъпото използване на Linux – мит
 • Бюрокрацията – главната опасност


 • По цял свят има противници на използването на софтуер с отворен код в органите на държавната власт. Техните главни аргументи са следните: първо, реалната цена на използване (Total Cost of Ownership, TSO) на софтуера с отворен код е по-висока, отколкото е при продуктите на Microsoft; второ, държавата трябва да направи своя избор на пазара, търсейки оптимално съотношение цена/качество на продукта, а не чрез отстраняване на едни или други производители поради изискванията на свободния лиценз.

  Аргумента за скъпото използване на Linux – мит Дискусията за реалната цена на използване продължава вече няколко години. Някои изследвания наистина показват, че употребата на Linux е по-скъпа в сравнение с Windows, въпреки факта, че за Windows трябва да се купи лиценз. Това се дължи на по-скъпите услуги за поддръжка и администриране.

  Привържениците на софтуера с отворен код твърдят, че подобни изследвания са «платени» от Microsoft. Още повече, че съществуват и други данни. Например, изследване на Robert Frances Group, публикувано през месец юли 2002 година, показва, че за сървърни системи с еднаква мощност, реалната цена на използване при употреба на Linux е по-ниска, отколкото при Windows, като тази разлика се увеличава с увеличаване на продължителността на употреба.

  Реална цена на използване на Linux и Windows Източник: Robert Frances Group1

  Възможно е тази разлика в резултатите от различните изследвания да се дължи на различната оценка на разходите за поддръжка и администрация. Системата Windows наистина позволява да се получи работоспособно решение при отсъствие на висококвалифициран системен администратор. Възможно е, такова решение наистина да е по-евтино в сравнение с използването на Linux в съчетание с платена администрация.

  Но именно такова решение е причина за масовите вирусни атаки и други явления, свързани с ниската безопасност (приписвана като резултат на системата Windows). Например, известната масова атака на червея Slammer, поразила значителна част от сървърите в интернет, се осъществи дълго след като компанията Microsoft пусна «кръпки» за уязимостта, използвана от този червей.

  Реално, за осигуряване на съпоставима безопасност на базиран на Windows сървър се изисква по-квалифициран (и съответно по-скъпо заплатен) администратор, отколкото в случая на използване на Linux. Своевременното инсталиране на «кръпки» не е достатъчно – изисква се осигуряване на строг общ подход, намиране на замяна на множество удобни механизми за осигуряване на безопасност, намиращи се в Linux, но отсъстващи при Windows.

  По такъв начин, ако се изисква някаква приемлива сигурност, може да забравим за «евтиното» администриране на Windows. А в държавните органи сигурност, безусловно е необходима.

  Колкото до работните станции, сложността на тяхното администриране под Linux в сравнение с Windows е актуална само за домашните машини и в малките офиси. Ако се установява голям брой еднотипни работни места – а в органите на властта, ситуацията е точно такава – лекотата на «клониране» на настроено работно място под управление на Linux, компенсира времето, загубено при настройването на този един образец.

  Накрая, трябва да се спомене, че западните методики за изчисляване на реалната цена на администрирането не са съвсем приложими в Русия. Съотношението на заплатите на специалистите (даже и на най-квалифицираните) и цените на лицензите за чуждите продукти в Русия не са същите, както в Западна Европа например. Затова решенията на основата на софтуера с отворен код, където разходите са насочени най-вече към заплащане труда на специалистите, са още по-изгодни за Русия. По този начин, аргумента с реалната цена на използване не е валиден. И поради което, даже и в държави с чисто «пазарен» избор, изборът може да бъде софтуер с отворен код.

  Бюрокрацията – главна опасност

  Трябва да се подчертае, че държавата никъде не е задължена да се ръководи само от пазарните критерии за качество и цена. Стратегическите ползи за него не са по-малко важни. Ще припомним, е адмиистрацията на град Мюнхен избра софтуер с отворен код, въпреки, че предложения от Microsoft вариант беше по-етин. Независимостта от чужди доставчици, изключване на привързаността към конкретна фирма и т. н. се оказаха по-важни.

  И така, типичните аргументи против използването на софтуер сотворен код в държавните органи на властта надали могат да се смята за състоятелни, особено в Русия. Само че в нашата страна съществува специфична опасност, която не трябва да се забравя – всепоглъщащата бюрокрация.

  На фигурата по-долу е представена схема на организация за разработване на свободен софтуер под държавен контрол. Дадената схема се предлага от привърженици на свободния софтуер в Украйна. Даже в тази условна схема съществуват два комитета, една комисия, три института и шест фирми, прозводителки на програмно осигуряване. В реалността, съотношението може да се окаже по-различно (не в полза на фирмите). Разликата между Русия и Украйна в дадения случай е незначителна.

  Възможна схема на научно-производствен консорциум за създаване и локализация на свободно (отворено) програмно осигуряване за държавния сектор и националните нужди с държавно участие

  Източник: Приложение към законопроект за преминаване към софтуер с отворен код, разглеждан във Върховната Рада на Украйна

  Тежката държавна машина може да погълне по-голямата част от средствата, отделени за разработката, оставяйки на фирмите-производителки само малка част от финансовите ресурси (заедно с тонове документи, които трябва да се имат предвид при създаването на програмното осигуряване). Очевидно е, че опасността от поглъщане на значителна част от ресурсите от бюроктацията, не е причина за даването на всички тези ресурси да чужда компания, даже и ако те бъдат използвани по-ефективно.

  Също така е интересно да се види, че най-далеч в използването на свободен софтуер са стигнали правителства, които са се ориентирали едновременно към модернизация и подчертана независимост от САЩ. Най-ярки примери в това отношение са правителствата на Китай и Венецуела. Като понякога, какъвто е случая с Китай, правителството съчетава пълното пренебрежение към свободата на хората с предпочитанието към свободния софтуер.

  Резултатите от изборите за Държавна дума в Русия позволяват да се говори за подобна тенденция. Може би, лидерите на новата Дума, независимо от предизвикващите откровено безпокойство точки от тяхната программа, ще обърнат внимание на възможностите на софтуера с отворен изходен код за развиване на силна, независима местна индустрия? И от друга страна – ще бъде ли подобно внимание наистина полезно за развитието на този софтуер в Русия? Времето ще покаже ...

  В крайна сметка може да се каже, че използването на свободен софтуер във федералните и местни органи на държавна власт в Русия, поддържайки при това местната софтуерна индустрия, безспорно е перспективен път. Опасностите по него са обикновените опасности, съпровождащи всяко благородно начинание в Русия. Само че много подобни начинания въпреки всичко са си пробили път, независимо от бюрокрацията и корупцията.

  Михаил Рамендик / CNews.ru

  ПРИМЕР ЗА РЕШЕНИЕ: «ПАРУС – ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ» Корпорацията «ПАРУС» е един от най-големите в Русия разработчици на системи за управление за държавните учреждения. Компанията работи успешно от 12 години в областта на икономическото програмно осигуряване за бюджетния сектор. От началото на 1991 г., компанията доставяше поисканите в този дял от пазара счетоводни програми, програми за ТРЗ и кадри, специализирани програмни системи за отчитане на хранителните продукти в стационари и образователни учреждения ...

  През 1994 г. корпорацията излиза на пазара на бюджетни проекти. Създава единна система за управление на финансите на 150 учреждения от Департамента за здравеопазване в град Москва. През същата година, на Международния конкурс за програмно осигуряване в областта на счетоводството и финансите, корпорацията «Парус» печели първо място в клас «Интегрирани системи», а нейният продукт «Комплексна система за автоматизация на счетоводството» печели първо място в класа «Програмни продукти за бюджетни организации». През 1995 г. корпорацията пристъпва към реализиране на първия си проект на федерално ниво – създава единна система за управление на финансите на Генералната прокуратура на Руската федерация. В рамките на проекта са автоматизирани повече от 160 подведомствени структури на цялата територия на страната.

  В продължение на 12 години работа в държавния сектор, корпорацията е реализирала повече от 30 мащабни информационни проекта на федерално ниво. Днес клиенти на компанията са повече от 18 хиляди държавни учреждения, между които са:
 • Министерството на вътрешните работи на РФ;
 • Министерството на труда и социалното развитие на РФ;
 • Министерството на РФ за действия на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийни бедствия;
 • Държавния комитет на митниците на РФ;
 • Министерството на образованието на РФ;
 • Министерството на културата на РФ;
 • Федералната служба за безопасност. • 1Изходните данни за изследването са получени при допитване до средни и големи компании през 2002 г.

  превод от руски: Николай Ангелов
  www.cnews.ru/gov/part6/open_source4.shtml


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com