Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

ПД "Социалдемократи" криткува политиката на НДСВ в областта на ИТ (17-7-2004)

Предлагаме ви откъс от анализа на Политическо движение "Социалдемократи", отнасящ се за политиката на НДСВ в областта на Информационното общество.
Благодарим на г-н Николай Камов, народен представител от Коалиция "За България" и председател на ПД "Социалдемократи", който любезно ни предостави целия анализ.

5. Информационно общество

Въвеждането на модерни информационни и комуникационни системи в държавната администрация е важен фактор за ефективното предоставяне на публични услуги, достъп до обществена информация, ефективно функциониране на администрацията, спестяване на време на икономическите субекти, намаляване на корупционния натиск и в крайна сметка оказва сериозно влияние върху икономическия растеж;
Краят на третата година от управлението на Сакскобурготски беляза и провала на 7-годишната стратегията за ускорено изграждане на информационното общество в България, започната за реализация от правителството на Иван Костов през 1998 г. и актуализирана от правителството на НДСВ през 2001 г.
В програмата към стратегията изрично е предвидена възможността министерствата и другите ведомства да не предоставят информация за хода на изпълнението й, оправдавайки се с пазенето на държавна и служебна тайна, и в такъв смисъл е трудно да се направи точен анализ за степента, в която е изпълнена. Още повече, че координиращият орган по изпълнението й не е заседавал вече 2 години.

Един поглед върху дейностите, предвидени в програмата показва, че част от мерките са изпълнени с 2 и 3 годишно закъснение, а повечето от тях въобще не са започвани.
Действията на правителството по-скоро показват движение в друга посока – фактическото изоставяне на стратегията за ускорено изграждане на иформационно общество и преместване на проблематиката в две нови стратегии – стратегия за развитие на ИКТ-сектора и стратегия за изграждане на електронно правителство;

Фактите, показващи изостаналостта на българското общество в информационната ера са достатъчно красонречиви:
Само 0.4% от 100 деца в началното училище имат достъп до компютър;
Само 13% от българите ползват интернет;
Българските компании са на последно място в сравнение с други източноевропейски компании по критериите “редовен достъп до Интернет” и “собствен интернет сайт”;

6. Електронно правителство – проблемите на изграждането на електронно правителство в България следва да бъдат разглеждани в светлината действалата до момента стратегия за ускорено изграждане на информационно общество (основен правителствен документ при въвеждането на ИК-системи в държавната администрация), новоприетата стратегия за електронно правителство от края на 2002 и фактическото състояние на проблемите към настоящата дата:


- държавната администрация няма технологична (подходящ хардуер и софтуер;
- неизградена оптична мрежа) и правна готовност (нито едно министерство не е издало вътрешни правила за електронен документооброт) за въвеждането на електронните подписи при предоставяне на административни услуги;
- не са въведени правила за стандартизиран елктронен обмен (пр. как ще се изпраща данъчната декларация – по e-mail, с sms или по др.), което поражда сериозна опасност от настъпване на хаос при предоставяне на услугите и множество правни спорове;
- държавната администрация няма подготвени кадри, обучени да боравят с тази материя;
- до момента българската държава е създала е-портал за електронни публични услуги, където се предлагат само 8 от тях (при минимум 20 съгласно европейските стандарт). Като скъпоструваща, непопулярна сред ползващите услугите и дискриминационна (не може да се ползва от потребители с друга операционна система) е определена платформа, върху която е изграден порталът - .Net платформата Microsoft.
- Таксите за сертификати за електронен подпис са все още скъпи за масовото им разпространение сред българските потребители – 90 лв. за физически лица за универсален електронен подпис;
- Проектите за изграждане на мрежа от телецентрове, виртуални катедри и включването на университетите във високоскоростна академична мрежа още не са започнали;

Основен проблем при въвеждането на информационни и комуникационни системи в държавната администрация е финансовото им необезпечаване, както и липсата на единна концепция за тяхното изграждане и интегрираност:
В държавната администрация и съдебната система функционират четири различни правноинформационни системи, поддържани от четири различни доставчика;
Министерство на финансите все още няма единна информационна система (вече 10 година). Чрез нея съществено биха се намалили възможностите за измами и отклоняване от данъчно облагане;
Все още не е изградена информационна система на кадастъра и имотния регистър;
В ход е реализацията на автономна информационна система между Агенция “Митници”, МВР, Министерство на правосъдието, Министерство на културата и Патентно ведомство за защита на правата върху интелектуална и индустриална собственост и др.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com