Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Готви се нов договор с Майкрософт, пак без търг по ЗОП... (19-7-2004)

Публикуваме стенограма от заседанието на Народното събрание от 16.07.2004 г., от която става ясно, че през тази година държавата ще купува още много и все по-скъп софтуер от "Майкрософт"
Както се разбира от думите на министър Калчев и нар.представител Иван Иванов (ОДС), при министъра на държавната администрация са постъпили заявки за допълнителни 10,000 бройки на WindowsXP/OfficeXP, при това вкл. и от прокуратурата на Република България (да се чуди човек какво общо има тя с държавната администрация - б.р.). Публикуваме стенограмата изцяло, заедно с някои пояснителни бележки.ИВАН ИВАНОВ (ПГОДС):
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър! Изминаха повече от две години, откакто заедно с колегата Стойчо Кацаров отправихме към Вас питане относно наемния договор с “Microsoft” за ползване в продължение на три години на 30 хил. пакета програмни продукти “Microsoft Windows XP” и “Microsoft оffice XP”, срещу платена от българското правителство сума от около 14 млн. долара.
Тогава вие сключихте договора в грубо нарушение на Закона за обществените поръчки и като министър в правителството на Република България не защитихте българския национален интерес. Нещо повече, току-що Вие казахте, че корупция може да има не само при концесионирането, но и при купуване, а аз бих казал и при наемните договори. Защото, господин министър, Вие създадохте не само у нас, народните представители, но и в българското общество едно силно усещане за корупция при сключването на този договор. Защото, и аз това искам специално да отбележа, Вие отказахте да ни предоставите копие от договора за доставка на софтуер. Вие отказахте всъщност достъп до този договор на двама български народни представители. Отказахте го, дори и когато министър-председателят отправи към Вас нарочно писмо по този въпрос. Това наложи ние да заведем дело във Върховния административен съд и след неколкократни процедурни отлагания през октомври аз съм убеден, че съдът ще защити правото на двама български граждани – аз и господин Кацаров, да получим достъп до тази информация.
По време на питането ми към Вас, господин министър, аз зададох следния въпрос, цитирам директно стенограмата: “Какво ще последва след тези три години и няма ли тогава на министъра на държавната администрация – Вие или Ваш наследник, да не му бъдат предоставени никакви възможности, защото “Microsoft” ще бъде пълният монополист и при това положение даже и да поиска 20 или 30 млн. долара за по-нататъшно продължаване на такъв договор, българската държава ще трябва да ги плати от държавния бюджет?” Тогава Вие изобщо не ми отговорихте, дори с една дума, и това си личи от стенограмата, която мога да предоставя – било на Вас, било на колегите, които пожелаят.
Ето защо, господин министър, днес ние сме вече в третата година от трите години на този договор и Вие като министър вече сте длъжен да заявите ясно намеренията си по отношение на това, което ще последва след броени месеци.
Безспорно има три възможности. Едната е да подновите наемния договор. Втората възможност – да го прекратите, и третата – да закупите програмните продукти.
Убеден съм, че Вие няма да прекратите договора, защото прекалено голям интерес е имало при сключването му, за да бъде той прекратен. По-интересно е коя от другите две възможности ще бъде избрана – дали Вие бихте подновили договора, отново като наемен договор, или пък ще закупите тези програмни продукти?
В тази връзка искам да чуя и Вашите аргументи, свързани с евентуалната цена в единия или в другия случай, и с евентуалния срок, ако решите договора да бъде подновен. В заключение, господин министър, отправям към Вас следното питане, такова каквото Вие сте го получили още преди близо две седмици: какви са Вашите намерения във връзка с предстоящото изтичане на договора? Ще го подновите ли като наемен договор? За какъв период и на каква цена? Ще го прекратите ли при изтичането му или ще закупите програмните продукти? Благодаря.

МИНИСТЪР ДИМИТЪР КАЛЧЕВ:
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Иванов! Темата, по която разговаряме, наистина е много стара. Трябва да кажа, че благодарение на Вашите усилия имаше многократни проверки на договора, на условията за сключването му, включително от всички контролни и финансови институции в България – и Сметна палата, и финансов контрол, и т.н.
Можете да сте спокоен, че договорът е сключен напълно според изискванията на закона.
Аз Ви разбирам, че Вие като политик от тази трибуна имате интерес да представите нещата в много тежка светлина. Но трябва да ви кажа, че когато нашето правителство дойде на власт, програмните продукти на “Майкрософ” се използваха нелегално в продължение на много години в България (б.р. Това е неточно, защото голямата легализация бе извършена от правителството на Костов още през 1999 г. Тогава чрез АКТ Софт в Майкрософт попаднаха $ 16,6 милиона). Ние бяхме поставени в черния списък на Американската агенция за защита на търговията, така наречения списък 401-К (б.р. 301. И бяхме извадени от него след сделките през 1999 г., но в момента пак сме там, този път със съдействието на асоциациите на музикалните продуценти). С подписването на този договор ние легализирахме ползването на софтуера и той не е пиратски. Ние сме си платили лицензионната такса и единственото, което Вие казахте като цифри, е така. За целта има всички необходими разрешения и документи, които изисква законът за подписването на договора.
Защо договорът не Ви беше предоставен? Договорът е у мен, имам го. Нашият партньор отказва да бъде предоставен договорът. Ние нямаме никакви претенции и съмнения, защото него го има, включително в НСБОП и във всички контролни институции, които благодарение на вашите усилия ни проверяваха през тези години.
Но нямаме никакви причини, за да не Ви представим договора. Единствено има отказ на партньора. Аз бих Ви го дал, за да го видите какво представлява и да видите, че вътре няма нищо нередовно.

Действително трите години по него скоро ще изтекат и ние трябва да предприемем действия. Какво ще се прави оттам нататък – въпросът Ви е много сериозен.
Първо, по отношение на нашата технологична политика за програмните продукти и т.н. Европейските изисквания за реформа в държавната администрация по проект “Обмен на данни в администрацията” IDA се основават на Решение № 17-19/1993 г., което после е изменено с други решения. Няма да ги споменавам, ще ви предоставя отговора. Европейският съюз поощрява взаимната съвместимост между различните софтуерни продукти, включително и по отношение достъпа и обмена на информация в рамките на администрацията. Без сигурен обмен на информация сериозно ще се затрудни функционирането на администрацията. Ето защо правителството винаги се съобразява на първо място със съвместимостта, стандартизацията и сигурността при използването на софтуера (б.р. малко странно звучат тези думи на фона на всички съобщения за липсата на сигурност в MS Windows, особено в MS Internet Explorer).
Има два основни фактора, които влияят върху решенията на българското правителство при ползването на софтуера.
Европейската комисия в своя план за електронна Европа – 2005 указва, цитирам ви го точно: “разработването и използването на програмни среди, базирани на отворени стандарти”, защото навсякъде се бъркат и се смесват понятията “отворен код” и “отворени стандарти”. В тази връзка на първо място следва да се има предвид, че разработването на стандарти е нещо твърде различно от използването на определен вид софтуер.
На второ място, реалното използване или реалното положение в Европейската общност е, че засега начините за обмен на документи в Европейския съюз в огромния брой от случаите са създадени чрез продукта “Майкрософт офис” (б.р. Г-н Калчев не е съвсем точен. Не в огромния случай, а винаги документите се публикуват в html, pdf и едва тогава в word-овския doc, който обаче се чете от безплатния OpenOffice). България трябва да следва преди всичко реалностите в Европейската общност, тъй като те определят доколко ще е успешна и комуникацията в рамките на общността.
От практически важно значение за администрацията е създаването на стандартен формат за обмен на документи в администрацията “опън документ формат”. Без значение е дали ще се работи в програмна среда, реализирана с отворен код, или с такава, която не е, но и в двата случая трябва да има стандартен формат за обмен на документи в администрацията. Използването на досегашния договор с “Майкрософт”, за който сте прав, че ще завърши в тази трета година, ни предоставя към момента “Офис-2003” с възможност за отворен стандартен формат за обмен на документи, което е основното изискване на Европейската общност (б.р. Не става ясно каква е тази възможност в Офис 2003) .
По отношение на организационната ни политика и организационните съображения, които имаме, ние създадохме условия и възможности в Института за публична администрация и европейска интеграция и в новооткритата учебна база за обучение на служители от държавната администрация по разработването на приложения с отворен формат на данните за нуждите на администрацията, като основно сме ползвали опита на Дания, която се смята в Европейската комисия като положителен опит в това отношение.
Бих искал да отбележа, че внимателно проучваме възможностите за използване на софтуер с отворен код. Но това може да стане едва след като сме сигурни, че това няма да доведе до неблагоприятни последици за държавната администрация. Не бихме искали да изпаднем в положението на някои от така наречените поддръжници на софтуера с отворен код, които на думи силно го подкрепят, а в собствените си компютри използват софтуер на “Майкрософт”. Аз съм сигурен, че и вие ползвате софтуер на “Майкрософт”.
Във връзка с проучването на възможността за използването на софтуер с отворен код ние не само мислим, но и работим. В момента в община Кърджали се прави такъв експеримент. Ще видим какъв ще е резултатът, който следим внимателно. Ако опитът е положителен, ние бихме предприели някои корекции в нашата политика.
В изпълнение на тези препоръки правителството на Република България се обвърза с едно сериозно проучване, за което ще Ви дам резултатите, през целия период на времетраене на договора досега относно използваемостта и необходимостта от програмни системи за нуждите на администрацията. До момента статистиката от всички получени заявки на администрацията за допълнителен софтуер, необходим за тяхната дейност, е: 70% софтуерни продукти на “Майкрософт”, 25% антивирусен софтуер, 5% - друг софтуер и 0% - “Линукс” (бел.р.: разбира се, че нито една държавна организация няма да прави заявка за купуването на “Линукс”, който е безплатен. Статистиката на видимите от Интернет машини на администрацията доказват точно това - 61% са на Линукс, а от останалите, над 60% ползват Apache).
Между другото беше направено паралелно проучване от Ай Ди Си през 2003 г. и то не се различава много от нашето. Цитирам ви данните на Ай Ди Си. 77% - “Майкрософт Уйндоус”, 2,5% - “Линукс”. Това са данните от нашето проучване и от проучването на Ай Ди Си.
По отношение на финансовата политика. За да вземем решение, ние, естествено, ще търсим максимални отстъпки. Това при всички случаи ще бъде така и ние ще използваме досегашния си опит, защото имаме достатъчно набрана информация и такъв опит, за да можем да проведем разговорите, както трябва, при положение че се реши да се удължи договорът или евентуално да се закупят програмните продукти и софтуер.
След като приключи проучването, за което вече споменах, ще се изготви съответен анализ, който ще съдържа предложения по какъв път да се развива по-нататък договорът, като се отчитат всички варианти за максимална полза от начина на продължаване или прекратяване на договора.
Все пак искам да напомня, че това проучване още не е приключило. Ще ви дам предварителните данни.
В критиките, които и тогава отправихте за евентуален монопол на “Майкрософт”, в пилотния портал на българското електронно правителство е интегриран и цифровият подпис на втория доставчик на удостоверителни услуги – “Банксервиз” АД и от 30 юни т.г. всички клиенти, които притежават такива сертификати, могат да ползват електронните услуги на портала. При намаляване нивото на сигурност чрез използването на цифрови кодове, незащитени от възможностите на сертифицираните надеждни носители – Смарткартите, порталът може да се използва и от други операционни системи, в това число и “Линукс” и през друг браузер, така наречения музила.
Тук въпросът е организационно-административен и зависи от съответното решение на съответния собственик на данни. Всяка институция – собственик на данни за реализиране на конкретна услуга, която официално заяви, че не се нуждае от по-висока сигурност, може веднага да бъде присъединена като доставчик на услуги към пилотния портал на българското електронно правителство. И за да не спекулираме с този договор, господин Иванов, защото имам много уважение към Вас, тъй като не Ви познавам отсега, аз ще Ви го предоставя, независимо от това, че мога да имам неприятности с нашия партньор, но аз ще имам такива, не Вие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Калчев.
Заповядайте за два уточняващи въпроса, господин Иванов.

ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС):
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. По повод на отговора, който дадохте на моето питане, казвайки, че трябва да бъда спокоен, аз, господин министър, мога да бъда спокоен, единствено когато се запозная с текста на договора. И нещо повече. Казвате, че другата страна не е съгласна с предоставянето на текста на договора. Нека все пак имаме предвид, че това не е договор между частното физическо лице Димитър Калчев и другата страна, а това е договор между министъра на държавната администрация Димитър Калчев, представляващ българското правителство, и другата страна. Ние като парламентаристи по Конституция и закон упражняваме контрол върху действията на българското правителство, включително и върху договорите, които те сключват от името на Република България. Ето защо моето настояване за договора е категорично. И ако Вие ми го предоставите, това ще бъде един добър знак. Съжалявам, че всъщност Вие все още не сте сторили това, защото делото е насрочено за м. октомври във Върховния административен съд и това би трябвало отдавна да бъде прекратено.
Още нещо, господин министър, когато Вие говорите, както се изразихте, за “нашето и вашето правителство”, аз категорично протестирам. Няма “наше и ваше правителство”, има правителство на Република България! И нека не забравяме това.
И второ, това, че едно действие или бездействие на някакво предишно правителство не е донесло ползи, по никакъв начин не намалява отговорността на действащото правителство и действащите министри да работят за защита на националните интереси на България.
По отношение на допълнителните въпроси, които искам да поставя, макар че аз не получих ясен отговор за Вашите намерения в основното си питане. Позволете ми все пак да запитам: ще спазите ли Закона за обществените поръчки този път, след като други министри по подобен повод направиха търговете в съответствие със Закона за обществените поръчки? И на следващо място, имам информация, че една голяма част от доставения софтуер – 30 хиляди програмни пакета, не е инсталиран. Защо това е така? Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
Заповядайте да отговорите на уточняващите въпроси.

МИНИСТЪР ДИМИТЪР КАЛЧЕВ:
Уважаеми господин Иванов, ще започна с последната част от питането Ви и много моля да си го запишете. В момента от прокуратура и от други административни институции в България имаме заявка за още 10 хиляди пакета.

ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС, от място): Което означава, че предишните са инсталирани?

МИНИСТЪР ДИМИТЪР КАЛЧЕВ: Да, още 10 хиляди пакета. Това е истината. И заявките са специфицирани по ведомства, по министерства и т.н. Ние ги нямаме в момента.
Тези 30 хиляди, за които говорите, не само че са инсталирани, но не ни стигат. Вие може би бъркате, имаше една тема за доставен софтуер от Министерството на финансите през 1999 г. на "Microsoft", който не е използван по други причини, технически причини. И ние сега се опитваме този софтуер да го преработим, за да можем и него да го вкараме в работа. Доколкото знам тогава са изхарчени около 2,5 милиона долара за софтуер, който не се ползва. Нашите 30 хиляди се ползват и имаме заявка за още 10 хиляди.

ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): На каква сума беше предишният?

МИНИСТЪР ДИМИТЪР КАЛЧЕВ: За 2,5 милиона лева е доставен. Няма да казвам "предишното правителство", защото звучи неколегиално, но е така.
Второ, по отношение на договора. Аз Ви обещах, че ще Ви го представя.
Трето, задавам въпрос на Вас – как бихте постъпили Вие, ако бяхте на моето място? Какво щяхте да направите оттук нататък? И можете ли да приложите Закона за обществените поръчки и да се явят десет участници в търг за майкрософски софтуер при положение, че фирмата "Microsoft" – собственик на интелектуалния продукт, не ги е оторизирала (Министърът не е точен в изказа си, защото всички договори до този момента са минавали през някоя фирма - дистрибутор. Първият - през АКТ Софт, последният - през ЦАПК-Прогрес, което му е добре известно. Именно наличието на посредник в последния случай и липсата на конкуренция, докара цената от $ 200 на $ 455 / пакет))? В момента има един-единствен оторизиран дистрибутор за майкрософтски софтуер в България от централата на "Microsoft". Това е истината. Какъв търг да направя? С кого да го направя? Кой ще се състезава на този търг? Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Калчев. Господин Иванов, имате думата да изразите своето отношение към отговора на министър Калчев.

ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС):
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Ще започна с това, което казахте, че още 10 хиляди пакета се искат, доколкото разбрах, от Министерството на вътрешните работи. В същото време Вие знаете, че в "Информационно общество" има 10 хиляди пакета, закупени на цена само 1 милион долара, докато Вие платихте за 30 хиляди пакета цена от близо 14 милиона долара и можете да ги използвате директно, за да бъдат същите инсталирани там, където това е нужно. На второ място, моята сериозна забележка е, че макар съгласно договора да имаше клауза, която изисква безплатно обновяване до най-новите версии в рамките на срока на наемане, аз имам и смятам, че информацията ми е напълно достоверна, че никакво обновяване, никакво ъпгрейдване на програмните продукти не е направено през целия този период от повече от две години.
Ще се спра на още два въпроса.
Вие говорите каква е европейската практика. Господин министър, Вие или най-малкото Вашите съветници следят или поне би трябвало да следят, че тенденцията, която трайно се установява в Европейския съюз, е постепенното разрушаване на монопола на "Microsoft", което Европейският съюз отчита, че е довело до негативни резултати. Почти всяка седмица излизат съобщения на отделни райони, общини или администрации, които преминават към отворените формати и се отказват от услугите на "Microsoft". Нека България да не бъде последна поне в това отношение, след като имаме съответния капацитет и интелектуален капацитет, бих казал като цяло и инфраструктура, за да можем да решим нашите проблеми, вместо да предоставяме това на чужди фирми.
Завършвам, господин министър, защото Вие попитахте как бих постъпил аз на Ваше място. Господин министър, на Ваше място преди три години аз щях да спазя Закона за обществените поръчки, а не да постъпя като Вас, като наруша закона. Защото, за разлика от Вас, аз помня клетвата си като народен представител, а тя е: Да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Вие не защитихте българските национални интереси и нарушихте българските закони. Благодаря Ви.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com