Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Хюлет-Пакард е предвиждал атаките на "Майкрософт" (22-7-2004)

превод: Григор

Вътрешен документ отпреди 2 години, изготвен от мениджъра в HP Гари Кампбел (Garry Campbell), и предназначен за другите мениджъри в HP, се мотаеше през изминалата седмица през из задните стаи на Интернет. Едно от местата, където се беше появил, беше кутията за нови материали на NewsForge. Забавихме малко публикуването на документа, докато не проверихме автентичността му и не дадохме на HP възможност да отговори.

Документът - пълният му текст е даден по-нататък, заедно с отговора на HP - накратко изяснява споразумение за кръстосано лицензиране на патенти между HP и Microsoft. Само по себе си, то не е кой знае какво, още повече че е сключено преди цели две години. Документът обаче твърди, че "Microsoft скоро ще започне базирана на патенти юридическа офанзива срещу Linux и другите проекти за свободен софтуер". Лидери в обществото за отворен код предупреждават от известно време насам за възможността за подобни атаки. Този документ разкрива, че предупрежденията може да са доста основателни.

Документът на Кампбел твърди, че GPL е направо покана за такава атака. Той пише:

Това обаче вероятно няма значение, тъй като лицензът GPL има клауза за взаимно договорено отхвърляне в секция 7. Ако някой бъде даден под съд за нарушение на патент, никой не е лицензиран под GPL да разпространява продукти под GPL. Вероятно Microsoft смята да удари точно там. Като цяло, Microsoft смята да използва съдебната система, за да унищожи свободния софтуер, и въпреки че е изобретателен, лицензът GPL прави това твърде лесно, освен ако не се яви някой Бял Рицар.

Въпреки че патентните атаки още не са започнали, някои хора предполагат, че това е въпрос единствено на време. Един известен лидер на обществото за отворен код, говорейки при условия за анонимност, ни съобщи: ю

Microsoft трябва да задържи малко нещата, заради антимонополните закони на САЩ и ЕС, а също и не иска да създава лошо впечатление преди приемането на европейските закони за патентоването на софтуер. Сега вече те имат надеждата, че ще могат да преследват за патенти и в Европа. Подозирам, че ще видим началото на това твърде скоро, или пък ще бъде забавено до около три години, преди Microsoft да напредне в комерсиалната си лицензираща програма. Ако те изчакат да получат около 10 000 лицензирани чрез нея, ще могат да докажат в съда, че дават патенти за лицензите си "разумно", и това ще направи сражението с тях много по-трудно.

Колкото до интерпретацията на Кампбел на секция 7 от GPL, ние помолихме професор Ебен Моглен (Eben Moglen) от Колумбийския юридически университет - той също така е и главен юридически съветник на Фондацията за свободен софтуер - дали смята мнението на Кампбел за правилно. Той отговори:

Интерпретацията на секция 7, предложена в представения документ, не е коректна. Започването на дело по обвинение за предполагаемо нарушение на патент не обвързва никого със задължения по секция 7. Лицензът казва, че "ако ограничения, които са ви наложени", тоест че не можете да позволите на другите всички свободи, очевидно предавани от GPL, не можете да използвате лиценза. Примерите, дадени в секция 7, са съдебни решения, предварителни съдебни постановления и т.н. относно приети лицензи. Нечии твърдения за нарушение на лиценз, без значение дали са направени по съдебен път или другояче, не налагат ограничения, и не включват в действие секция 7.

В грешка относно GPL или не, Кампбел очевидно е бил стреснат от това, което е научил за намеренията на Microsoft. Възможно е да е бил жертва на FUD. Възможно е обаче и темата внезапно да изскочи отново, след като вече всички смятаме, че е била забравена.

Пълният текст на "Документа на Кампбел":
Изпратен: Понеделник, 3 юни 2002 г.
До: Stallard, Scott J; CTO Office Directs; Chaffin, Janice; Denzel, Nora; McDowell, Mary; Elias, Howard; Fink, Martin R; Becker, Rick (ISS); Beyers, Joe
Cc: Blackmore, Peter; Robison, Shane
Тема: Взаимното патентно лицензиране с Microsoft - ефект върху софтуера с отворен код.

Взаимното патентно лицензиране с Microsoft - ефект върху софтуера с отворен код

Днес ние сключихме ново взаимно патентно лицензиране с Microsoft, което в краткосрочен план защищава HP, но в дългосрочен има значително влияние върху използването от HP на софтуер с отворен код.

Което е по-важно, сега разбираме, че Microsoft смята да стартира юридическа акция срещу тези от бранша, които предлагат софтуер с отворен код, която може да ни принуди да престанем да използваме определени популярни продукти с отворен код.

Имаме нужда да създадем програма с участие на персонал от различни клонове на HP, която да анализира вероятностите по продуктови групи, и да предложи краткосрочни и дългосрочни стратегии. Ще се свържа утре с Мартин и ще започна да планирам следващите стъпки по създаването на планиращ екип с участие от цял HP.

Основания:

HP е, по наше мнение, защитен от предишното ни споразумение за взаимно лицензиране за патенти, регистрирани от Microsoft до юни 2001 г., и може да предлага проекти с отворен код, създадени или предлагани и до днес, които използват патенти на Microsoft. Това означава, че спрем ли да развиваме функционалността на отворения код до днешното й ниво, сме защитени.

Новото споразумение за взаимно лицензиране не ни защищава срещу патенти на Microsoft, регистрирани след юни 2001 г., срещу нови функционалности с отворен код, създадени или предлагани след днешна дата. Така че имаме отсрочка от две години, преди HP да бъде изложен на новите патенти на Microsoft срещу новите функционалности в отворения код, но заради една от клаузите в GPL сме уязвими, ако Microsoft атакуват юридически друга страна заради съществуващи патенти. Вижте следващата част.

Софтуерът с отворен код се дефинира като лиценз, който следва намеренията и формулировките на GPL или LGPL. Освен това, няколко големи продукта са изрично посочени като незащитени от взаимното лицензиране, като например Samba, Wine, KDE, Gnome, Apache, Sendmail и Linux.

Намеренията на Microsoft:

Microsoft биха могли да атакуват софтуера с отворен код за патентни нарушения чрез атаки срещу разпространители, дистрибутори на Linux, и (най-малко вероятно) програмисти на софтуер с отворен код. Те са особено раздразнени от Samba, Apache и Sendmail. Смятаме, че Samba ще са първите, и че Microsoft ще се опитат да докажат, че те не са покрити от предишни споразумения за взаимно лицензиране, като така наречен "дублиращ" продукт, изключен още от предишното споразумение.

Разпространители, които нямат взаимно споразумение за лицензиране (като Sun), или такива като HP, които са били принудени да променят взаимното лицензиране така, че да изключва софтуера с отворен код, ще бъдат най-вероятно първата цел. Intel, Red Hat, SuSE, UBL, Oracle вероятно също ще са в първата вълна.

За IBM - не знаем какъв е статутът на прекратяване на тяхното споразумение за кръстосано лицензиране с Microsoft. Възможно ли е те да са защитени от предишните си сделки около OS/2?

Клауза за взаимно договорено отхвърляне

Това обаче няма значение, тъй като GPL съдържа клауза за взаимно договорено отхвърляне на лиценза в част 7. Ако някой бъде даден под съд за нарушение на патент, никой не е лицензиран под GPL да разпространява GPL-базирани продукти. Вероятно Microsoft смята да се опре на точно това.

Като цяло, Microsoft смята да използва съдебната система, за да унищожи свободния софтуер, и въпреки че е изобретателен, лицензът GPL прави това твърде лесно, освен ако не се яви някой Бял Рицар.

Към момента най-вероятното предположение е, че тази есен те ще са уредили преговорите си с Министерството на правосъдието и с отделните щати.

Реакцията на бранша:

Към този момент нямаме информация кой би защищавал софтуера с отворен код чрез друг патентен портфейл. IBM не показват с нищо да имат някакъв план. Dell се отдръпнаха от доста от активностите около Linux и уволниха екипа си по маркетинг на Linux, а Intel започнаха да не казват нито дума за Linux от март насам (предполагам, че те са разбрали всичко това още по-рано, вероятно от нова активност около взаимно кръстосано лицензиране на патенти!!!).

Действия в близък план:

Необходимо е да създадем цялостен за HP план за действие, със собствен екип. Не се налага да престанем да продаваме на пазара на отворен код, но е нужно да планираме внимателно, за да намалим излагането си на риск.

1 - Решения с Linux или отворен код, вградени в продукти или устройства на HP

Технологиите с отворен код днес са част от вградените принтери, нашият продукт за съхранение на данни NAS, HP-UX с Gnome, стремежа ни към Linux и използването в много продукти на Apache.

Имаме нужда за планиращ екип за цялата фирма, който да обсъди това. Защитени сме за 2 години, или дори за повече, ако се придържаме към днешните технологии, или може би дори само до есента, ако Microsoft пусне в действие клауза 7 от GPL.

2 - Не-вградени Linux или други решения с отворен код, базирани на продукти на HP

Microsoft възнамерява да съди фирми, които разпространяват продукти с отворен код, които потенциално нарушават техните патенти. Въпреки че имаме защита в краткосрочен план, е необходимо да се затаим, без да преставаме да разпространяваме продукти. Необходимо е да обсъдим намаляване на размерите на пре-инсталирането на Linux, като го прехвърлим изключително на нашите канали за разпространение.

Отново имаме нужда от план за цялата фирма.

3 - Даряване на софтуер за отворения код

Необходимо е да променим това как даряваме софтуер за отворения код, вероятно типа лиценз, който използваме, да понамалим видимостта на портала ни за отворен код, и т.н.

4 - Юридически план

Необходимо е да изучим как да защищаваме по-добре продуктите ни в съда, и да бъдем готови с план, който да можем да изпълним при необходимост.

Отговорът на HP:

В понеделник, 19 юли 2004 г., получихме е-майл от говорителката на HP Елизабет Филипс (Elizabeth Philips), в който се казва:

Тъй като този документ е създаден преди повече от 2 години, ние смятаме, че той вече не е актуален. Също така, HP имат зад гърба си дълъг списък от предприети добре премерени стъпки за даване на най-важен приоритет на клиентите ни, и осигуряването за тях на ползите и функционалностите на софтуера с отворен код. Демонстрирайки непоклатима решимост да удовлетвори нуждите на клиентите си, HP беше първият голям разпространител на Linux, който им предложи защита чрез поемане на отговорност срещу свързаните със SCO дела. По този начин ние позволихме на клиентите си да продължат да използват Linux, без да се боят.

Microsoft продължава да е един от основните партньори на HP. HP възнамерява да продължи да предоставя избор на клиентите си, и това се извършва чрез стратегия за достъп до множество операционни системи - Windows, Linux и HP-UX - върху стандартни за бранша платформи.

Едновременна публикация на portal.bg и Линукс за българи


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com