Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Приложимост на свободните лицензи (1-8-2005)

Автор: Пейо Попов
linux-bg.org

Тези дни няколко пъти бе задаван въпроса как свободните лицензи1 защитават правата на автора, дали те имат приложение в България? Нека опитам да обясня защо отговорът на тези въпроси е положителен.

Свободните лицензи2 са напълно приложими и тяхните клаузи са действителни според действащото право в Република България. Твърденията, че те не са съобразени с българското законодателство или че уговорките в тях са недействителни са резултат единствено на насаждане на страх, несигурност и съмнение (СНС или FUD). Ако някой оспорва „законността“ на свободните лицензи, то той оспорва разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Трябва да се признае, че идеите залегнали в тези споразумения са трудни за възприемане в свят, в който договорите се използват предимно като средство за ограничаване правата на индивида. Свободните лицензи не налагат допълнителни ограничения на правата, които ЗАПСП предоставя, а предоставят нови права на потребителя. Те не са средство за ограничаване на потребителя, а осигуряват и защитават неговата свобода.

Приемайки условията на свободния лиценз, потребителят не се съгласява с непознати за закона ограничения на неговите права, а получава допълнителни права. Без да приеме условията на лиценза, той няма да има право да използва това произведение, защото това ще му е забранено от закона за авторското право. Ако някой ползва произведение, което се разпространява при условията на свободен лиценз и наруши неговите условия, то правата, които лиценза предоставя, му се отнемат и той се превръща в нарушител на закона, а не на някоя клауза от лиценза. И точно поради тази причина приложимостта на свободните лицензи се оспорва единствено в едностранчиви и пристрастни текстове и почти никога в съда.

Типично за несвободните лицензи е да налагат задължения, които са непознати за авторското право. Разумният въпрос за всеки е дали тези клаузи и допълнителни ограничения са действителни и ние всички трябва да внимаваме с какво се съгласяваме, когато ползваме произведения, разпространяващи се под несвободни лицензи.

Носителите на авторското право имат изключителната възможност да се разпореждат с правата си и гарантирано от закона тяхно право е да предоставят свободно права върху техни произведения и затова никой не трябва да се тревожи за това. А тези, които все пак имат нужда от доказателство, нека вземат за пример Microsoft, които разпространяват свободен софтуер и се съобразяват с всички изисквания на свободните лицензи.

----------------------------
1Под „свободни лицензи“ имам предвид лицензи като FDL, GPL, BSD, Creative Commons, Apache и други, които позволяват поне свободно възпроизвеждане и разпространение. Възможността за свободна модификация и последващото й разпространение е характерна черта на повечето от тях. обратно
2Понятието „лиценз“ е придобило гражданственост като название за типов договор за разпространение на авторско произведение.

Допълнителни материали:

* Прилагане на GPL - част I
* Прилагане на GPL - част II

Материала е препечатан от linux-bg.org


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com