Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Декларация за бъдещето на електронното правителство приеха в Манчестър (8-12-2005)

Министерска конференция по електронно правителство “Трансформиране на публичните услуги” се проведе на 24 ноември в Мачестър, Великобритания. На срещата на високо равнище беше приета Министерска декларация. Т. нар. Декларация за бъдещето на електронното правителство има за цел да насърчава държавите да използват информационните и комуникационните технологии, за да усъвършенстват услугите за гражданите и бизнеса.

Текстът на Декларацията отразява нуждата на Европа да проявява повече творчество при използването на информационните технологии за предоставянето на социални и икономически изгоди на бизнеса, правителството и гражданите.

В декларацията се акцентира върху предоставянето на определени социални и икономически изгоди на бизнеса, правителството и гражданите, чрез преодоляването на четири ключови предизвикателства пред държавите. Това са:

· преодоляване на социалната изолация: да се внедрят ИТ при създаването на политиката, публичните услуги и осигуряването на информация за активното включване в обществения живот на хората в неравностойно положение;
· ефективно и ефикасно управление: използване на ИТ за подобряване на опита на гражданите при използването на публичните услуги; намаляване на цените при работата с администрацията; подобряване на административната ефективност и подобряване на прозрачността в работата на администрацията;
· европейски услуги с широко въздействие: да се идентифицират и въведат услугите, които в най-голяма степен допринасят за свободата на движение на работна ръка, услуги, стоки и капитали. В тази връзка въвеждането на електронните обществени поръчки е определено като неотложна дейност заради известните изгоди за пазарите и доставчиците;
· лесен и сигурен достъп до електронните административни услуги: да се работи съвместно на европейско ниво за постигането на комплексност и сигурност при автентификацията на достъпа до административни услуги.

Декларацията предлага на страните-членки да включат тези цели в националните си стратегии за развитието на електронното правителство и през 2006 г. да определят действията, които ще предприемат за постигането на тези цели.

Срещата в Манчестър беше председателствана от министъра от правителството на Великобритания, представляващ нейното председателство и в нея взеха участие министрите от страните-членки на ЕС, министри от присъединяващите се страни и от страните кандидатки за членство, а също така министрите от страните от Европейската зона за свободна търговия (ЕФТА). Конференцията се проведе в присъствието на комисаря по Информационно общество и медии, г-жа Вивиан Рединг. От българска страна участие взеха Николай Василев, министър на държавната администрация и административната реформа, Пламен Вачков, председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Тошо Недялков, зам.-председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Неделчо Неделчев и Николай Рашев, съветници на министъра на държавната администрация и административната реформа, и Румен Трифонов, директор на Координационния център по информационни, комуникационни и управленски технологии към МС и ПРООН.

Материалът е препечатан от: IDG.BG


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com