Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Петнадесет аргумента в полза на LINUX (12-4-2005)

Сергей Голубев22 септември 2004
Библиотека на Линукс Център

Оригинала на статията се намира на сайта на списание
Upgrade.

Авторът предлага 15 аргумента "за" от три различни гледни точки: програмно-техническа, икономико-юридическа и емоционална.

LC TEAM

ИСТОРИЯ НА ПРОБЛЕМА

В края на 80-те години на миналия век, професорът от университета в Амстердам Андрю Таненбаум започва създаването на Minix – UNIX подобна операционна система, която да може да работи върху персонални компютри1. Това решение е било предизвикано от факта, че стойността на лиценза за използване на “истински” UNIX е била прекалено висока, за да бъде възможно той да се използва в университета. През пролетта на 1991 г., студента от Университета в Хелзинки, Линус Бенедикт Торвалдс решава да преработи Minix и да го адаптира за използване върху компютри с 386 архитектура2. Самият Линус възприемал тази своя дейност като хоби. Първоначално се предполагало, тя да бъде свободна от комерсиалните лицензните ограничения, но да се мине съвсем без ограничения се оказа невъзможно – в момента Linux се разпространява съгласно условията на така нареченият Обществен лиценз GNU )GNU General Public License), който е разработен за проекта GNU Фонд за свободен софтуер (Free Software Foundation) и налага ограничения от некомерсиален характер.

Ако се опитаме да проведем социологическо проучване на причините за растящата популярност на Linux, най-вероятно мненията ще бъдат равномерно разпределени в целия интервал от „това просто е модерно“ до „това е модел на нови социални взаимоотношения в постиндустриалното общество“, което ни позволява да говорим за Linux не само като една юниксподобна операционна система, но и да го приемем като някакъв социален феномен.

Напълно е възможно да не е далеч времето, когато познаването и умението да се работи с тази операционна система ще стане нещо подобно на правилата за добрия тон. Напълно е възможно края на миналия и началото на сегашния век да влязат в историята като времето на противопоставяне между великата империя Microsoft и независимите разработчици, сплотени от идеите на Open Source и избрали Linux за издигане на идеологията на свободата.

Само фактът, че операционна система, „създадена със свободният труд на свободно обединили се хора“, е реален конкурент на Windows е достатъчен да характеризираме Linux като феномен, нямащ други аналози3. Количеството аргументи в полза на това, че Linux може и трябва да бъде използван се увеличават с всеки изминал ден.

А нужен ли е Linux точно на вас? Отговорът на този въпрос е най-удобно да се потърси от три различни гледни точки – програмно-техническа, икономически-юридическа и емоционална. И така, нека започнем ...

ПЪРВА ГЛЕДНА ТОЧКА – ПРОГРАМНО-ТЕХНИЧЕСКА

Без всякакви претенции за оригиналност ще рискувам да предположа, че повечето хора купуват компютър за да могат да изпълняват върху него едни или други приложни програми. Подразбира се, че ситуация, при която редовно се налага рестартиране на системата, при което се губят всички междинни резултати, трудно може да се нарече нормална.

Аргумент първи

Linux е много устойчива система. Ако потребителят на Windows представлява човек, закален от „синия екран“ и от предложенията „да изпратя ли съобщение за грешка“, то потребителят на Linux практически е лишен от тези „удоволствия“. Максималното, на което е способен Linux е моментално да затвори увисналото приложение. При това, самата система, заедно с останалите стартирани процеси ще продължи спокойно да функционира. Вие можете да стартирате съвсем спокойно даже и бета версии на програмите върху машина, на която работи web сървър.

Самият аз нееднократно съм извършвал тази операция, като при това устойчивостта на приложната програма (по-точно нейната неустойчивост) не оказваше никакво влияние върху работата на сървъра. Linux трудно може да бъде „свален“ не само неволно, но даже и при наличие на лоши намерения. При правилна организация на работата, действията по защита на системата могат да бъдат основно сведени до физическата защита на компютъра. Като в този случай говорим за система, под управлението на която може да бъдат едновременно изпълнявани множество задачи.

Аргумент втори

В операционната система Linux е реализирана реална и контролируема многозадачност. Тя позволява едновременното пускане на няколко програми върху един компютър, при това не само да се пуснат и да се разчита, че операционната система, която знае по-добре от вас какво искате (това не е ли позната ситуация), ще управлява тези програми, а можете сами да посочите приоритета на изпълнение на всяка програма4. Разбира се, в процеса на работа можете да прегледате всички изпълнявани процеси на вашата машина и ако има е необходимо, да „убиете“ ненужните или „увисналите“ от тях. Но само своите ...

Аргумент трети

Linux е многопотребителска система. На машина с правилно настроена операционна система Linux едновременно могат да работят няколко потребителя. При това не последователно (стартирал си програмата и си отишъл да пиеш кафе, а в това време някой друг въвежда текст или сърфира из мрежата), а и едновременно. И това изобщо не е фантастика. В Московският държавен индустриален университет (МГИУ) вече над десет години процеса на обучение на студентите-програмисти се води основно с използване на безплатно и свободно разпространявано програмно осигуряване5.

При което, с цел икономия, към един компютър се включват три монитора, три клавиатури и три мишки. Създателите на този Змей горянин твърдят, че да създадат четириглав змей им е попречила само липсата на място, в което да включат кабелите от четвъртия комплект.

Даже и на „машина за индивидуална употреба“ не се препоръчва игнорирането на това свойство, наследено от именития си предшественик6. Това е свързано с факта, че най-важните програми, от работата на които директно зависи устойчивостта на системата, се стартират от името на така наречения суперпотребител7, а всички останали – от името на обикновен потребител, който даже и да иска не може да направи нищо, което да представлява опасност за системата.

Съчетаването на реална многозадачност и „многопотребителност“ прави работа в операционната система Linux особено интересна. Възможно е едновременно:* като суперпотребител да стартирате процес на компилация на ядрото на системата;

* като обикновен потребител да обработвате някакъв 50 MB графичен файл;

* и за да не ви е скучно, докато чакате, можете да развивате собствена империя в някоя походова стратегия от типа на „Call to Power“.

Главното в цялата тази работа е да не забравяте, че многозадачността в Linux е абсолютно реална и не съществува никаква връзка между работата на програмата и „активния прозорец“. Това го казвам за случаите, когато вие играете realtime игри или предпочитате походовите стратегии, да не забравяте да включвате пауза при преминаване в друг прозорец, тъй като за времето, в което вие ще отсъствате най-вероятно ще бъдете разбити. От друга страна, покрай игрите ще има и какво друго да правите.

Аргумент четвърти

Количеството качествен софтуер, работещ под управлението на Linux наистина е огромно8. Най-сериозният довод, привеждан от поддръжниците на Windows в полза на любимата им операционна система се състои в това, че въпреки всичките и недостатъци тя има едно всепризнато преимущество – количеството качествени приложни програми, които работят под управлението на тази операционна система значително превъзхожда същият показател при останалите операционни системи, включително и Linux.

Но даже и да разгледаме вариациите на тема Word, Photoshop и други пълноценни оригинални програми, трябва да признаем, че дадената теза е вярно точно обратно. Цялата работа е в това, че поддръжниците на „най-истинската операционна система в света“ погрешно отъждествяват изобилието от пиратски дискове на пазара с количеството приложни програми.

На потребителят на Linux още от самото начало е спестено обикалянето на пазарите, благодарение на това, че всичкият му необходим софтуер вече влиза в състава практически на всяка една дистрибуция. А що се отнася до тяхното количество, фактът, че простото изброяване на приложните програми от дистрибуцията ASPLinux-7.2 заема четири достатъчно големи файла, говори сам за себе си. Разбираемо е, че подобно количество програми не могат да бъдат предназначени за едно и също и именно това е случаят, когато количеството преминава в качество и води до това ...

Аргумент пети

Обхвата на решаваните задачи действително е впечатляващ. Състава на дистрибуциите на Linux е такъв, че разполагайки само с една дистрибуция може да правим практически всичко, за което може да се използва компютър. Вие можете да организирате сигурен и ефективно работещ сървър, на който не се изразходва напразно нито един байт, а можете да създадете и мултимедиен компютър, предназначен специално за работа с графика и музика.

Между другото, именно в средата на Linux са създадени най-сложните ефекти от филма „Титаник“. Вие можете да инсталирате някой от интегрираните офис пакети и да получите чудесен инструмент за работа с делова документация, а можете да реализирате и издателска система на основата на езика TeX – мощен инструмент за създаване на научни работи. Учениците могат да пишат малки програми на Pascal с помощта на компилатора Free Pascal, а научните сътрудници – да създават сериозни продукти практически на всеки програмен език, който съществува в света.

Хората, отнасящи се сериозно към своето здраве могат съществено да облекчат зрението си и да работят изключително в текстов режим, а за ценителите на графичния интерфейс има прозоречни мениджъри за всеки вкус и темперамент. Но и авторите на програми са хора, а на хората е присъщо да грешат. Не липсват грешки и в Linux, но ...

Аргумент шести

Няма да ви се налага да чакате сервизни пакети. Напротив – по-скоро, току-що придобитата от вас дистрибуция вече ще е малко остаряла, тъй като много хора по земното кълбо използват същите програми, които използвате и вие, намират грешки в тях и благодарение на достъпността на изходният код ги коригират и правят поправките достъпни за всички.

Потребителите, имащи достъп до Internet, са в състяние да обновят своите програми практически веднага след инсталацията на операционната система, а тези, които не могат да се възползват от достъпа до съкровищата на световната Мрежа, могат да се абонират за редовно получаване на компактдиск с обновените версии на програмите.

По този начин, с достатъчна степен на увереност може да заявим, че по своите „тактико-технически“ характеристики операционната система Linux ще удовлетвори и най-взискателният потребител. Но тя не се ограничава само с това.

В края на краищата съществуват и пълноценни комерсиални версии на Unix, за които е в сила всичко споменато по-горе. С какво още е по-добър Linux?

ВТОРА ГЛЕДНА ТОЧКА – ИКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКА

Горещо обичащата своите поддръжници компания Microsoft им предлага доста скучен избор – или да платят, или да станат крадци с всички произтичащи в този случай последствия под формата на административна и наказателна отговорност още в настоящия живот. За домашния потребител това все още не е актуално, докато за корпоративните това не е така – вече сериозно са се захванали с тях. И примерът на нашите братя украинци за пореден път показва, какви успехи може да постигне държавата в борбата с пиратството, стига да поиска. Така, че денят, в който възможните варианти ще се съкратят до един единствен – да платиш, съвсем не е далеч. Или да избереш Linux.

Аргумент седми

Linux може да се получи практически безплатно. От гледна точка на лиценза GPL е съвършено без значение по какъв начин сте получили дистрибуцията на Linux. Вие можете да я купите, да я изтеглите от мрежата или просто да я вземете от някой приятел. От гледна точка на закона, във всичките тези случай вие ще бъдете абсолютно законен собственик и ще можете да използвате операционната система по начин, който вие прецените за необходим. А да се научите да я използвате, мисля, че е просто необходимо, така че ...

Аргумент осми

Познаването на Linux e изисквано от добросъвестният работодател. Един от аргументите на Microsoft е твърдението, че условие за наемане на работа е умението да се работи с персонален компютър, като под такова умение обикновено се разбира познаването на Word, Excel и останалите програми от Microsoft. Но и това не е съвсем точно. В случай, че дадения джентълменски набор е получен легално, е трудно да се надяваме, че фирмата ще процъфти.

А и това да плащаш немалко пари за възможността да въвеждаш текст и да изпращаш и получаваш електронна поща, при условие, че всичко това може да се получи практически безплатно, е висша форма на снобарство. Наистина, някой може да възрази, че реалната стойност на притежаване на операционната система Linux не е много по-ниска, отколкото при Windows – най-вече заради по-високите заплати на персонала, познаващ Linux.

Това наистина е така, но съм дълбоко убеден, че е много по-изгодно да дадеш тези пари на своите сътрудници, отколкото на някой чужд човек. Мисля, че и самите сътрудници няма да имат нищо против. Но всичко това е теория, на практика най-вероятно е да попаднете на извънредно икономичен работодател с пиратска операционна система и откраднат Microsoft Office. И не трябва да сте много сигурен, че следващата стъпка за икономия няма да бъде вашата заплата. За съжаление, в нашата страна, мислещите по подобен начин работодатели са мнозинство. Но така няма да бъде винаги или няма да бъде никак. Много ми се иска да вярвам, че нашето правителство има ясна представа каква заплаха за обществото носят подобни „капиталисти“. Лично аз съм убеден, че на тяхно място ще дойдат съвсем други хора и значението на Linux в нашата страна съществено ще се увеличи.

Аргумент девети

Linux е най-динамично развиващата се операционна система в света. Независимо от това, че операционната система Windows в момента е най-разпространена, процента на работните станции, използващи Linux продължава да се увеличава, което не може да не предизвиква определени опасения в софтуерният динозавър. Корпорацията Microsoft даже издаде методическо ръководство, посветено на деинсталацията на Linux и неговата замяна с операционна система, нейно производство.

Независимо от това, програми за поддръжка на Linux бяха приети от такива хардуерни гиганти като IBM и Hewlett-Packard. Правителствата на Китай и Южна Корея провеждат политика, насочена към налагане на Linux в техните държави. Под управление на Linux работят повече от половината сървъри на световната мрежа. Между другото, най-любопитните могат да изяснят каква операционна система използва такъв завиден работодател като руската Сбербанк. А хората, които знаят и използват Linux засега не са толкова много, затова ....

Аргумент десети

... има смисъл да станете един от потребителите на Linux колкото се може по-рано. Съвременната икономика е построена по такъв начин, че факторът „в нужното време, на нужното място“ има далеч не толкова маловажна роля. Много неща са направени за разработването и разпространението на операционната система Linux, но има и още много неща, които трябва да се направят. И вие можете не просто да наблюдавате процеса на „пингвинизация“, а и да вземете непосредствено участие в него.

Например, използвайки възможностите на общия лиценз за публично използване GPL, всеки има правото да разпространява своя собствена дистрибуция, която е създал, използвайки друга дистрибуция. Никой не може да ви попречи да съберете всички програми, които са ви необходими, например за ... складово стопанство и да промените процедурата за инсталиране по такъв начин, че да получите като резултат напълно готова дистрибуция за водене на складов отчет. Никой не може да ви попречи да създадете аналогични дистрибуции за учители, лекари или юристи.

Само не трябва да забравяте за лиценза GPL, който не ви позволява да предадете на купувача по-малко права в сравнение с тези, които вие сте получили. Да спечели по пътя на ограничаване на правата на потребителя все още никой не е успял да спечели, няма да успеете и вие. Така е и по-добре – нали Linux е система за свободни хора. Именно поради това, идеологията open source не се ограничава само с написването на програма с изпълнени определени условия. За много хора, запознанството с Linux доведе до промяна и самият им начин на живот.

ТРЕТА ГЛЕДНА ТОЧКА - ЕМОЦИОНАЛНА

Когато се замисля за главният принцип, върху който е изградена Linux общността, веднага се сещам за фразата „от всеки според способностите, на всеки – според нуждите“. При това, терминът „Linux общност“, естествено, не е измислен от мен. Той е общоприет и обхваща всички, които използват тази операционна система. И си струва да се замислиш над него – не множество клиенти, не асоциация на купуващите, а именно общност, в която всеки от нас е свободен да се влее. В нея няма началници и подчинени, няма главни и второстепенни, а има просто хора.

При това, тези хора не е задължително да бъдат професионални програмисти. Смисълът на лиценза GPL е в това, че всички притежатели на системата имат равни имуществени права върху нея. Вие можете да модифицирате програмата по ваше желание, да тиражирате неограничено своята дистрибуция и да го продавате даже и за един милион долара или просто да го подарите на всички, които го поискат. При това, всеки, на когото се продали или подарили вашата дистрибуция има същите права, които имате и вие.

Аргумент единадесети

Всеки потребител9 на Linux е собственик на своята система. Представете си човек, който изпитва неприязън към думата „поправка“. Не му харесва тази дума и толкова. И този човек решава да махне тази дума от всички свои програми, като я замени с по-сполучливото от негова гледна точка дума „модификация“. Възможно е това желание да ни се струва странно, но то по никакъв начин не е противозаконно. Но ако този човек използва операционната система Windows, най-вероятно той няма да успее да направи нищо, а ако успее, тогава автоматично престава да бъде спазващ закона гражданин. Наистина странно!

Аз съм убеден, че ако изведнъж реша да пребоядисам своите дънки „Diesel“ в зелен цвят, като при това отрежа крачолите до коленете, надали господин Ренцо Роси ще започне съдебно да ме преследва. И защо напълно невинното желание на Дмитрий Скляров да почопли купената с честно спечелени пари програма завърши толкова плачевно за него? И какво осъдително има в това да намериш грешка в програмата и да съобщиш на автора и останалите потребители за нея? Слава на господ, че в света на Linux такива проблеми просто няма.

Аргумент дванадесет

Вие ще станете един от Linux общността. Да, да, именно общност от съмишленици, а не асоциация от потребители или съюз на клиенти, като при това, вашите имуществени права върху вашия Linux са еквивалентни на правата на самия Линус Торвалдс. И ако вие решите да промените нещо в някаква програма, останалите ще ви бъдат благодарни, включително и автора на програмата. А ако нещо не се получава, то винаги ще можете да получите помощ и съвет. Затова трябва да се пита – хората имат отговор на много ваши въпроси. Но трябва да помните, че безделниците и нахалниците не са на почит тук.

Така, че преди да зададете въпрос, опитайте се самостоятелно да намерите отговор. Най-вероятно няма да сте първият, сблъскал се с този проблем и е възможно някой вече да е намерил отговор на него.

Аргумент тринадесет

Нито една операционна система в света не може да се сравнява с Linux по количеството общодостъпна документация, намираща се в мрежата. При това, авторите на тази документация не са професионални рекламни агенти, имащи за цел увеличаване на обема на продажбите, а са също такива потребители, каквито сте и вие. Много е възможно, езикът на тази документация да е далеч от академичния, но зад всеки ред стои най-важното – личният опит на автора на документа. Между другото, съвсем лесно можете да се свържете и със самия автор. Свободата не спомага за развитието на анонимността. Вероятността за това, че авторът ще ви отговори също е доста голяма, така че нищо чудно, ако бързо се сдобиете с много добри познати, с които редовно да си пишете.

Аргумент четиринадесет

Линуксоидите са доста мили и общителни хора. Напълно е възможно във вашия град вече да има група на потребителите на Linux (Linux User Group). Тази група обединява най-активните и общителни линуксоиди. Дали такава група съществува във вашия град, може да разберете на адрес www.lug.ru/ 10

Непременно се свържете с тях. Те ще ви помогнат да изберете дистрибуция, ще ви предложат да го вземете назаем или да го копирате на собствени носители. Мисля, че няма смисъл за пореден път да споменава, че нито едното, нито другото ще ви струва нещо (освен стотинките за съответното количество компакт дискове). Ако такава група не съществува в близост до вас, това също не е проблем – в Русия съществуват две достатъчно големи групи от разработчици, които издават собствени дистрибуции. Това са Alt Linux Team и ASPLinux.11

На техните сайтове вие винаги ще намерите най-новите дистрибуции, достъпни за безплатно изтегляне. А ако техническите ви възможности не ви позволяват да използвате Internet, вие винаги можете да поръчате дистрибуцията на компактдискове, които ще ви бъдат изпратени по пощата.

Между другото, няма никакви пречки да получите една дистрибуция за няколко човека и да си направите необходимото количество копия.

Аргумент петнадесет

„... и нека никой не си тръгне обиден“ (А. И Б. Стругацки). И всеки да си намери занимание, което му харесва. Ако вие сте програмист, то вас ви очакват още ненаписани програми и неоправени грешки. Ако владеете английски език, ви очакват планини от непреведена документация. Ако вашата дейност е свързана по някакъв начин с юриспруденцията, то има достатъчно сложни и спорни въпроси, които очакват вашето тълкуване.

––

Даже и най-великите дела имат своето начало. Опитайте да направите тези първи крачки и може би, вашето мнение ще се промени в полза на алтернативната операционна система. И така, намерете дистрибуция на операционната система, по един или друг начин я получете за лично ползване, поставете в компактдисковото устройство диск номер едно и рестартирайте машината.Превод: Николай АнгеловПреводът се разпространява при условията на Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0.

1 Според Free Online Dictionary Of Computing, персоналният компютър е микрокомпютър с общо предназначение, създаден за използване само от един човек.

2 wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?query=80386

3 Освен може би останалите свободни операционни системи от Unix семейството – FreeBSD, OpenBSD, NetBSD.

4 А именно за това си мечтаех през дългите зимни вечери - да си блъскам главата върху това на коя програма (а аз имам постоянно пуснати тридесет процеса) какъв приоритет да дам – бележка на редактора.

5 За разлика от университетите в България :(

6 И в предшественика ли са включвали по три клавиатури едновременно – бележка на редактора.

7 Познат и като „root“ или „avatar“.

8 Въпреки цялата субективност и условност на използвания термин „качествен софтуер“.

9 Или казано с други думи – 'използвач'.

10 Дали в българското интернет пространство има откъде да се получи подобна информация?

11 За България това са Tilix и VSLive, които по-скоро са дело на сам човек или на малка група ентусиасти, отколкото на голям и добре сформиран екип от професионалисти.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com