Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Европейската комисия стартира пет годишна стратегия целяща да подпомагне цифровата икономика (15-6-2005)

На 1 юни европейската комисия прие инициативата "i2010: Европейско информационно общество 2010". Целта на инициативата е поощряване растежа и работата в информационното общество и областта на медийната индустрия. i2010 е подробна стратегия за модернизиране и разгръщане на всички възможни политически средства на Европейския съюз, за насърчаване развитието на цифровата икономика: регулаторни средства, проучвания и партньорства с индустрията. Комисията в частност ще подпомага високоскоростните и многоканални мрежи предлагащи богато и разнообразно съдържание на територията на Европа.

“Години наред, експертите бяха заети с обсъждане на цифровото сходство при комуникациоонните мрежи, медийното съдържание и устройствата”, сподели Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество. “Към настоящият момент подобно цифрово сходство е факт. Vo IP, уеб базирана телевизия, слушането на музика в реално време, гледане на филми през мобилните телефони – всичко това днес е част от действителността. За да увеличим инвестициите в този обещаващ сектор на икономиката, ние трябва да предоставим ясно очертана, гъвкава и пазарно ориентирана рамка на Европейската цифрова икономика. Заедно с това трябва да насочим основния финансов разход към ключовите в момента информационни и комуникационни технологии, такива като нанотехнологиите например.”

В своята инициатива i2010, ЕК очерта 3 основни приоритета:

-създаване на отворен и конкурентен пазар за информационното общество и медийните служби в рамките на Европейския съюз. Пазар за поддръжка на технологичното сходство чрез средствата на “политическото сходство”. За целта от комисията ще предложат както следва: ефективна ръководна политика в Европа (предвидено за 2005); модернизация на правилата за управление на аудио-визуалните средства (до края на 2005); обновяване на регулаторна рамка касаеща електронната комуникация (2006); и всестранен подход към ефективенo дигитално управление(2006/2007)

-Като втори основен приоритет се явява: увеличаване на инвестициите от страна на ЕС по отношение на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) с 80%. По въпросите на ИКТ Европа изостава, като инвестира само €80 на човек, в сравнение с Япония и САЩ, където се инвестират съответно €350 и €400. i2010 определя стъпките, нужни за увеличаването на инвестициите за изследвания в ИКТ сектора и получаване на значително повече от него в резултат на инвестициите. Като пример може да се даде транс-Европейските демонстрационни проекти целящи да тестват резултатите от проучванията както и да успеят да интегрират малките и средни предприятия към изследователските проекти на ЕС.

-Да представи Европейското информацинно общество. Да затвори празнината между “имането и нямането” в информационното общество. В тази връзка от комисията предлагат Програма за действие на електронното правителство и по точно на службите основно ориентирани към гражданите (предвидено за 2006); трето:”качество на живот” инициатива на ИКТ ( технологии насочени към по-възрастните, такива като интелигентни превозни средства, които са по-чисти, по-безопасни, дигитални библиотеки, даващи възможност мултимедията и многоезичната Европейска култура да е достъпна за всички (2007), и накрая дейности свързани с премахване на географското и социално “цифрово разделение”, тези дейности са свързани с Европейската инициатива e-Inclusion (2008).

i2010 е първата инициатива на Европейската комисия, която ще бъде приета под обновената Лисабонска стратегия на Европейският съюз (ЕС). Тя е насочена към най-обещаващият сектор на иконимиката в ЕС, а именно ИКТ. ИКТ показва разтеж в производителността от 40% и заедно с това отбелязва и 25% разтеж в брутен вътрешен продукт на ЕС. С цел подпомагане с инициативата i2010, към държавите членки на ЕС е била отправена молба до средата на ктомври 2005 година да определят приоритетите свързани с Информацинното общество в националните програми за реформи на местно ниво.

По-подробна информация относно i2010 може да бъде намерена на:
europa.eu.int/i2010
(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com