Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

БТК отново санкционирана за злоупотреба с монополно положение (21-6-2005)

Комисията за защита на конкуренцията наложи на “Българската телекомуникационна компания” АД имуществена санкция в размер на 75 000 лв. за извършено нарушение на чл. 18, ал. 1 от ЗЗК и постанови неговото прекратяване.

В комисията е образувана преписка по молба на “Интернет България” ООД срещу “Българската телекомуникационна компания” ЕАД.

За периода 2001-2004 г. “БТК” АД по различни начини е осигурило за себе си стратегически преимущества като доставчик на комутируем интернет-достъп, изразяващи се в по-благоприятни условия за предоставяне на цялостната услуга, отколкото условията на другите интернет-доставчици.

“БТК” АД е наложило нелоялни търговски условия на другите интернет- доставчици, изразяващи се в по-неблагоприятното тарифиране на телефонните повиквания на техните потребители/в сравнение с тарифирането при използване на номер 0134100 и тарифирането при БТК Интернет пакет/ при осъществяване на комутируемия интернет достъп. На своите клиенти “БТК” АД е предоставило интернет-услугата на цената на селищен разговор с продължителност на импулса 12 минути, докато клиентите на останалите интернет-доставчици се тарифират на центата на междуселищни разговори с продължителност на импулса 6 минути, с изключение на градовете, в които интернет-доставчиците имат изградени съоръжения за този вид услуга.

Освен това “БТК” АД е предлагало сключването на договори с интернет-доставчици за ползване на национален номер 0134100 със задължението те да закупуват от “БТК” АД интернет трафик и да заплащат заявения, но неизползван реално обем часове.

КЗК установи, че “БТК” АД е ограничило и нарушило конкуренцията на пазара на комутируемия интернет достъп, възползвайки се от господстващото си положение на пазара на фиксираната телефонна услуга, която се явява основен и съществен компонент за предоставянето на цялостната услуга комутируем достъп и комутируем интернет-достъп.

По материал от
www.cpc.bg/public/index.php?id=1469


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com