Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Фирмите ползват Интернет, но нямат Web сайтове (31-5-2005)

IT Forum

Компютризацията сред фирмите е несравнимо с по-висок процент, отколкото при населението. При големите компании този процент е почти 100, при средните - над 90. Оказва се, че повечето от малките фирми (от 10 до 49 служители) също са компютризирани - 80,5% заявяват, че използват PC-та. Данните са от изследване на Националния статистически институт за използването на информационните и комуникационните технологии и електронната търговия в предприятията през миналата година. Анкетираните представители на бизнеса са отговорили на шест въпроса - обща информация за системите на ИКТ, ползвани в предприятията, използване на Интернет, електронна търговия по Мрежата - обем на покупките и продажбите, е-търговия чрез EDI системи или системи, различни от Интернет, практиките на доверието при търговията по Интернет и бариерите пред електронната търговия.

Отговорилите са разделени в зависимост от големината на фирмите на: малки - от 10 до 49 заети, средни - от 49 до 249 служители, и големи - над 250.

Предприятията масово използват локална мрежа (28,6%) или имат интранет (27,2%), показва още изследването. Безжичната локална мрежа все още е слабо разпространена - само 4,8% от фирмите притежават такава.

Най-висок процент използващи Интернет са големите компании - 93,9%. Над 50 на сто от малките фирми имат достъп до Мрежата, сочи проучването. Въпреки високия показател при големите предприятия България все още е далеч от процентите на раз-пространение на Интернет в европейските страни - ако при нас средната стойност е 61,8%, то в ЕС 90% от фирмите с над 10 служители имат Интернет достъп.

Над 50 на сто от предприятията използват модем с комутируема линия за връзка с Интернет, 42,3% имат широколентов достъп чрез кабелна LAN. Безжична връзка се осъществява само в 27,3 на сто от предприятията.

Нисък остава процентът на използващите Мрежата за пред- ставяне на собствената фирма - едва една четвърт от всички анкетирани имат Web сайтове. При представителите на едрия бизнес този процент е по-висок - 54,9, но отново далеч от представите за информационно общество.

Голям е процентът на ползващите услугите на електронното правителство. 70% от компаниите с над 250 служители комуникират с администрацията чрез Интернет. Съвсем различна е картината при малкия бизнес, където едва 33,8% ползват онлайн услугите. Освен електронните услуги на правителството фирмите често използват и финансови и банкови услуги. Разбира се, най-често Мрежата служи за набавяне на корпоративна информация (38,1%) - пазарни проучвания, продуктова информация и т.н.

Въпреки високата компютризация се оказва, че повечето по-малки български фирми нямат достатъчно добра ИТ защита - всяко трето предприятие е било атакувано от вируси и е претърпяло загуба на информация вследствие на това. По отношение на електронната търговия скептицизмът, който се наблюдава сред населението, е присъщ и на предприятията - само 11,2% са купували онлайн. Най-често чрез Мрежата пазаруват фирми от сектора търговия на едро и търговско посредничество - 35.3%. Непосредствено след тях се нареждат предприятията от преработващата промишленост (32%) и агенциите за недвижими имоти - 15.7%. Представителите на хотелския и ресторантьорския бизнес се възползват най-малко от електронната търговия.

По материал от IT Forum
pcmag.sagabg.net/PCWeek/articles.php3?unit_id=13&issue_id=203


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com