Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Само 5 % от българските граждани ползват електронни услуги (21-6-2006)

Само 5 % от българските граждани ползват електронни услуги

В момента 51 % от централната и общинската администрация е свързана с мрежата на държавната администрация (чрез LAN, модеми или безжично), 18 % - с безжичен достъп, 17 % ползват наети линии, 13 % - модеми, и само 1 % нямат връзка с мрежата. Тези данни цитира Александър Огнянов от Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) по време на семинара, организиран от Центъра за изследвания в Югоизточна Европа (South East European Research Centre), CITY College и URSIT. Целта на събитието, което се проведе на 9 юни в Кемпински хотел Зографски, бе да се направи анализ на състоянието на е-правителството в страните от Югоизточна Европа в светлината на бъдещото им приемане в Европейския съюз.

Електронното правителство и неговите географски аспекти обсъдиха представители на Босна и Херцеговина, Хърватия, Гърция, България и Великобритания Александър Огнянов се спря на новата визия на институцията с оглед приемането на страната ни в Евросъюза. Според него основният ефект от въвеждането на електронните услуги е спестяване на време и средства на гражданите. Той даде пример с Дания, където с въвеждането на електронните фактури се спестяват над 150 милиона евро годишно. На второ място се повишава прозрачността и се намалява корупцията, тъй като гражданите не контактуват директно със служителите. Една добре структурирана електронна услуга води и до намаляване на бюрокрацията. “Ще се спестят 15-20 % от сегашните разходи с въвеждането на електронното правителство”, каза Огнянов.

Според приетата от правителството програма са предвидени 20 индикативни услуги на e-Government. От тях 47,1 % се ползват от граждани и 80,6 % - от бизнес потребители, което прави средна стойност 58,7 % за България. За двадесет и петте страни от Евросъюза този показател е 84 %.

Последните анализи на изпълнението на програмата сочат следното: независимо че около 60 % от услугите за гражданите и бизнеса са готови, броят на онлайн попълнените документи, подписани с електронен подпис, и извършените по Интернет транзакции е малък. Вероятно това се дължи и на факта, че едва 17 % от фирмите у нас притежават електронен подпис, а 66 % имат намерение да си купят такъв в близко бъдеще.

Електронните услуги се ползват предимно от фирмите (40 %) и доста по-малко от гражданите (5 %).

Основните недостатъци на електронните услуги, предлагани от администрацията в момента, са: 20-те индикативни услуги са разработени според правилата на отделните ведомства и не могат да бъдат част от една унифицирана среда; услугите са създадени така, че да са удобни за служителите от администрацията, а не да улесняват гражданите; повечето от ползваните информационни системи не отговарят на критериите на ЕС, което ще доведе до необходимостта от сериозна реорганизация; липсва национален модел с правила за работа с електронни документи; потребителите нямат възможност да следят и контролират изпълнението на услугите.

Всичко това налага извода, че трябва да се улесни достъпът на гражданите на централно, регионално и местно ниво, да се въведат общи стандарти и да се интегрират всички информационни системи.

Целият материал може да прочетете в ItForom


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com