Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

БАИТ обвини министър Николай Василев в некомпетентност (26-7-2006)

Българска асоциация за информационни технологии обвини министър Николай Василев в некомпетентност

Ръководството на БАИТ изнесе днес на специална пресконференция факти около организираният от Министерството на държавната администрация търг "за доставка и изграждане на интеграционна система за електронно правителство".

Според членовете на асоциацията, която обхваща над 75% от българския бизнес, занимаващ се с информационни технологии, заданието на търга е построено по такъв начин, че търгът да не може да бъде спечелен от български фирми. Особено фрапиращо е изискването за осъществени вече подобни инсталации в поне 5 държави от ЕС.

Според ръководството на БАИТ това изискване може да бъде изпълнено само от малък брой международни фирми, каквато е и "Хюлет Пакър", която по всяка вероятност ще спечели конкурса. От асоциацията отбелязаха, че заданието за изпълнението на проекта включва главно изисквания за хардуера без да има почти никакви изисквания на софтуера.

Специалистите от асоциацията смятат, че първоначално за около 2 години би трябвало да се изгради софтуера, а чак след това да се закупува хардуер. Според така построеното задание от Министерството на държавната администрация закупения хардуер може да стане безполезен, ако не съответства на софтуера и по такъв начин сумата от около 6 млн. лв., предвидена за изграждане на електронно правителство, ще бъде дадена напразно. В тази връзка от БАИТ призоваха министър Николай Василев да спре изпълнението на търга и да насрочи нов.

Вчера от БАИТ са изпратили във връзка с посочени случай писмо до министър-председателя Сергей Станишев с копия до министрите Николай Василев, Даниел Вълчев и Румен Овчаров. В писмото подробно се представят фактите по случая, а също така се напомня, че при предишното правителство са проведени няколко скандали търга за нуждите на системата на образованието и при това търговете са проведени от агенция на подчинение на Министерството на транспорта и съобщенията, ръководена от Николай Василев. В писмото се изразява съмнение за ползата от закупените от предишното правителство голямо количество компютри за училищата, част от които не съответстват на спецификацията на тръжните документи и затова продължават да стоят в кашони. В края на писмото от ръководството на БАИТ се обръщат към премиера Станишев с молба да разпореди спешна проверка на изнесените факти.

От БАИТ смятат също така, че са необходими изменения в Закона за обществените поръчки, които ще позволят заданията на министерствата на национално ниво да се съгласуват с браншовите организации, а също така да има и контрол по изпълнение на поръчките от браншовите организации.

-------

Търгът за електронно правителство трябва да бъде прекратен. Ние не сме против министър Василев и неговия екип. За нас е безпредметно да се харчат толкова пари за проект, който не може да бъде изпълнен. Това становище заяви на пресконференция Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии БАИТ, предаде репортер на Агенция “Фокус”.

Според браншовата организация заданието, което се състои от две части – хардуерна и софтуерна, е предназначено за един победител и това е “Хюлет Пакард”. Браншовиците подчертаха, че заданието включва много подробна част за хардуера и почти нищо за софтуерния продукт. По думите на експертите от БАИТ това се дължи на факта, че хардуерната част е преписвана от брошурите на фирмата, докато софтуерната част е разработвана от чиновници. От асоциацията съобщиха, че този търг е само една брънка в корумпираните търгове, проведени от Министерството на държавната администация и административната реформа, като загатнаха, че има сериозни нарушения в процедурите по оборудване на училищата с компютри и свързването им с Интернет.

Друг проблем, който подчертаха от БАИТ е, че няма нито една българска фирма, която би могла да отговори на условията, записани в тръжната документация. Според експертите обаче почти няма търгове, спечелени от чужди фирми, които са довели до желания от възложителя резултат. Ето защо от БАИТ се обявиха за спиране на търга и провеждането му отново. Според браншовиците една българска фирма би била много по-успешен изпълнител на този проект, защото познава състоянието на българския бизнес.

От БАИТ апелираха и за спешни промени в Закона за обществените поръчки, който според тях, бива изменян под диктовката на организираната престъпност. От асоциацията дадоха пример, че когато е приет законът през 1999 г., в него е записано, че поне три фирми трябва да участват в търг, докато в момента може това да бъде само една фирма. По този начин тръжната документация се изготвя с толкова специфични изисквания, че предварително е известно коя ще бъде фирмата-победител, като търгът за изпълнение на електронно правителство е типичен пример. Според браншовиците е нужен строг контрол и при изготвянето на заданието, и при изпълнението на поръчката. От БАИТ подчертаха, че в закона трябва да е записано, че контролът трябва да е от браншовите организации, които могат да проследят качеството на изпълнение, а не само документалното и формално осъществяване на дейност, което се прави от Сметната палата.

Другите промени, които според браншовиците са наложителни, е тръжната документация да струва колкото са разходите по нейното размножаване. Много важно, според БАИТ, е при обжалване на тръжната процедура, тя да бъде спирана. В момента това не се случва, като това е причината рязко да намалее броят на подаваните жалби срещу некоректни търгове, смятат експертите. Според тях на всички им е ясно, че от обжалването няма смисъл.Отговорът на министър Василев:

Става дума за проект от голяма сложност, който до сега не е реализиран в България. Проект, който ще постави основите на електронното правителство в страната ни. Критериите са високи, защото не можем да си позволим провал. Както и вчера подчертах, няма да правим компромиси, няма да бъдат подписвани анекси, така че, ако изпълнителят смята, че не може да се справи в срок и качествено, да не подписва договора.

Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев по повод неоснователните обвинения на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) за нередности в тръжните процедури при възлагането на обществени поръчки от страна на МДААР:

Конкретни среди сякаш имат интерес от провал на програмата за развитие на електронното правителство. Техният принцип е „Ако аз не спечеля, по-добре никой да не спечели. Истината е, че някой се дразни от високите критерии, защото не може да ги изпълни. Но ние не можем да си позволим да пилеем парите на данъкоплатците. В документацията на тази поръчка МДААР е защитило в най-голяма степен интереса на възложителя - т.е. на държавата, като е определило висок размер на гаранция за изпълнение на поръчката, определило е висок процент на неустойки за неизпълнение и закъснение на договора.

Част от членовете на БАИТ, и то големи фирми, са подали оферти и участват в конкурса. Друга част просто не е информирана за писмото. Как тогава да приемем, че зад грозния тон на писмото е застанала цялата тази браншова организация?!

Това не се случва за първи път. Няколко от членовете на БАИТ от години използват името на организацията, за да спрат големи поръчки, например при компютризацията на училищата. Не успяха. Тогавашните поръчки бяха успешно изпълнени от други членове на същата организация - БАИТ и доставката беше реализирана на изключително ниски цени. И сега в никакъв случай не мога да позволя да успее този опит за диктат от една част от хората в този бранш.

Категорично не приемам тона и цялото съдържание на това писмо. То е тенденциозно, голословно и напълно неаргументирано. Не мога да повярвам, че хора от БАИТ са против компютризацията и против интернет в училищата. Днес същите хора са против развитието на електронното правителство - приоритет, обявен в правителствената програма и един от ангажиментите на страната преди присъединяването към ЕС.

Както в МТС, така и в МДААР, нашите процедури са напълно прозрачни. През 2005 г. ценовите оферти бяха отворени пред журналисти и пред участниците в конкурса. Вчера - преди още да узнаем за писмото на председателя на БАИТ - офертите също бяха отворени пред журналистите и участниците, и министерството пое ангажимента ценовите оферти също да бъдат отворени пред тях.

По повод обвинението на БАИТ, че поставените пред кандидатите за участие в обществената поръчка критерии не позволяват участие на български фирми, бих искал да уточня, че своите документи са подали двама водещи световни производители и интегратори на информационни технологии, които са представени чрез юридически лица, регистрирани в България, тоест - български фирми. В двата големи консорциума - "Сименс Бизнес Сървисиз" ЕООД и "Хюлет Пакард България" ЕООД - участват общо 9 компании, 8 от които са регистрирани в България и 5 от които са членове на БАИТ. И двамата кандидати не биха допуснали некачествено изпълнение на поръчката и не биха представили оферти, ако заданието беше неясно или тенденциозно формулирано. Тези кандидати, за разлика от БАИТ, нямат въпроси.

МДААР и аз сме ЗА сътрудничество с неправителствени организации, но то ще бъде работещо, ако е в изпълнение на закона. В качеството си на министър на държавната администрация и административната реформа няма да допусна никакви изключения от това правило. В подкрепа на това искам да обявя, че след приключване работата на комисията, МДААР публично ще представи подробна информация относно технологичните предложения на участващите кандидати. Обсъдихме възможността да представим още сега цялата документация по заданието и критериите, но не желаем дискусиите в публичното пространство да повлияят на работата на комисията.

Недопустимо е БАИТ да претендира за задължение за предварително одобрение на документациите по обществените процедури. Законът за обществени поръчки изисква равно участие и равни права на всички кандидати в обществените поръчки. Предварителното снабдяване с документация на една от заинтересованите страни лишава от равни права всички останали и дава необосновано състезателно предимство на една от тях. С това искане БАИТ се опитва да изземе контролните функции на Агенцията за обществени поръчки, която е определена от закона като контролиращ орган.По-рано през деня МДААР съобщи:
Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев категорично отхвърля всички обвинения в писмото на БАИТ, разпространено следобяд на 25 юли 2006 г. Той е провел разговор с премиера, в който го е информирал за създалата се ситуация.
„Смятам, че тези обвинения са породени от чисто корпоративни интереси на среди, заинтересовани от евентуален провал на нашето министерство в областта на електронното правителство” – заяви министърът и добави, че ще обмисли възможността да потърси правата си по съдебен ред, ако хората, стоящи зад писмото, продължат с клеветите си.

Шефът на БАИТ Златко Златков заяви по този случай:

Българската асоциация по информационни технологии БАИТ не може да защитава корпоративни интереси, както заяви по-рано днес министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев, защото в асоциацията членуват над 170 фирми, които са в остра конкуренция. Това заяви председателят на Управителния съвет на БАИТ Златко Златков по време на пресконференция, предаде репортер на Агенция “Фокус”.
Златков подчерта, че обявеният от Министерството на държавната администрация и административната реформа търг за “Доставка и изграждане на Интеграционна система на електронно правителство” е с предрешен край, тъй като в частта за доставка на хардуер специфичните изисквания отговарят на стандартите на едната от двете фирми, участващи в търга.
Освен това, според експертите на БАИТ, тръжната документация не е изготвена правилно, тъй като се отделя прекалено голямо внимание на хардуерната част и тя не е равнопоставена със софтуерната част. Специалистите са категорични, че доставката на хардуер е много по-лесна, но за изграждане на софтуера на електронното правителство ще са нужни поне две години. Тогава обаче доставеният хардуер ще струва поне три пъти по-малко, а и вече ще е морално остарял. Кратките срокове за изпълнение на поръчката обаче правят невъзможно разработването на софтуер, категорични са от БАИТ.
“Проблемът е, че моралът изисква държавата да се допита до бизнеса”, категоричен бе Златков. Според него при изготвянето на заданията при търга е трябвало да се посъветват със специалисти от ИТ сферата. По думите на Златков министър Николай Василев няма изградени навици да работи с браншовите организации още от времето, когато беше министър в кабинета на Симеон Сакскобургготски, затова и обвиненията за бъдещия провал на търга и на въвеждането на системата на електронното правителство са персонално отправени към него. “Предварително е ясно, че парите ще бъдат усвоени, но системата няма да заработи. Един такъв проект ще се срине, но ще изчезнат много пари”.

_______
По материали на Крос, Фокус и Portal.bg.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com