Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Българските банки сменят номерата на сметките от 5-и юни 2006 г. (28-2-2006)

IBAN - НОВИЯТ НОМЕР НА БАНКОВА СМЕТКА

От 5 юни всички банкови сметки имат нови номера.
IBAN е новият номер на банкова сметка.
IBAN-номерът се генерира съгласно международния стандарт за банкови номера. В България стандартът се въвежда както за международните, така и за местните плащания.
IBAN гарантира сигурност, бързина и качество на местните и международни банкови преводи.

Какво е IBAN?
Международният номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN) е номер на сметка на клиент на банка, съставен в съответствие с международен стандарт ISO 13616.

Каква е концепцията за IBAN стандарта?
IBAN е стандарт за международен номер на банкова сметка.
Концепцията за международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN) е разработена от Европейския комитет за банкови стандарти (EBS 204/август 2003 г.) съвместно с Международната организация по стандартизация (ISO) и е международно признат стандарт ISO 13616:2003.
В България е приет от Българския комитет по стандартизация, като стандарт БДС ISO 13616:2004 Международен номер на банкова сметка (IBAN) на Българския институт по стандартизация.

Каква е стандартната структура на IBAN?
IBAN представлява последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно международно идентифициране на банкова сметка на клиент.
Всяка страна, въвела IBAN стандарта, определя специфична форма и дължина в съответствие с IBAN изискванията. В различните страни IBAN има различна дължина.
IBAN може да съдържа до 34 знака:

 • Първите два знака винаги са код на държавата съгласно ISO стандарт и идентифицират страната, в която се поддържа сметката.
 • Следващите два знака винаги са контролни числа, които служат за валидиране точността на въвеждане на IBAN.
 • Последната част от IBAN съдържа местна информация, различна за отделните държави, която служи за идентифициране на сметката на клиента в страната, където се поддържа сметката (примерно банков идентификационен код или идентификационен клиринг номер на финансовата институция, вид и номер на клиентска сметка).

  Какво представлява IBAN в България?
  Въвеждането и използването на IBAN в България се урежда с Наредба № 13 на Българската народна банка и представлява последователност от 22 знака - букви и цифри.
  IBAN номер се генерира за всяка банкова сметка на клиент само от банката, която го обслужва.
  От 5 юни 2006 г. всички плащания в страната и тези към чужбина ще се извършват от клиентски сметки, които са в IBAN формат.
  Тези сметки ще се разпознават от всяка банка в Европейския съюз и в страните, възприели IBAN стандарта.

  Каква е структурата на IBAN в България?
  Съгласно Наредба № 13 на БНБ използваният в България IBAN се състои от следните елементи с обща дължина 22 знака:
  · код на държавата “BG”;
  · контролно число (двe цифри), служeщо за проверка на коректността на въведената IBAN сметка.
  · основен номер на банковата сметка (BBAN), който се състои от 18 знака (букви и цифри):
  · БАЕ код (Банкова адресируема единица – БАЕ, е централа на банка, клон на банка или друго място за осъществяване на банкова дейност на територията на България) е предоставен от БНБ код от 8 знака (букви и цифри), който еднозначно определя БАЕ в България:
  - идентификатор на банка – 4 знака (букви), които са първите 4 знака от международния банков идентификационен код на банката (BIC код);
  - идентификатор на БАЕ – 4 знака (цифри), които идентифицират банкова адресируема единица в рамките на банката;
  · идентификатор на вида сметка – 2 знака (цифри), които указват вида на сметката;
  · останалите осем знака (цифри и букви) се определят от всяка банка.
  Знаците, използвани в структурата на IBAN, са арабски цифри (от 0 до 9) и главни букви от латинската азбука (от А до Z).
  В електронна форма IBAN се изписва като последователност от 22 знака без интервали между тях.
  На хартия IBAN се изписва като последователност от 22 знака, разделени отляво надясно в групи от по четири знака, отделени с интервал, като последната група е непълна.

  Пример за IBAN в България: BG80 BNBG 9661 1020 3456 78

  Кога ще бъде въведен IBAN в България?
  От 5 юни 2006 г. всички платежни документи трябва да съдържат IBAN.
  От 5 юни 2006 г. при извършване на паричен превод единственият валиден номер на клиентска сметка ще е IBAN.

  Каква е целта на въвеждането на IBAN в България?
  IBAN улеснява обработката на плащанията и намалява броя на неточно извършените преводи. IBAN подобрява ефективността, бързината и качеството на извършване на местни и международни преводи при по-голяма степен на сигурност. IBAN увеличава точността на предоставяната информация и улеснява потребителите при извършване и получаване на плащания.
  При приемане на нареждане за местен превод и превод към страна, въвела IBAN стандарта, с помощта на контролното число банката проверява коректността на посочените номера на сметките на наредителя и получателя (дори когато получателят е клиент на друга банка).
  Рискът от забавяне или отхвърляне на плащане поради неточности ще бъде намален, тъй като сметките на получателите ще бъдат заверявани само чрез използване на IBAN.

  Какви са задълженията на търговските банки?
  До 1 март 2006 г. всички банки ще генерират IBAN за техните клиенти - физически и юридически лица. IBAN може да бъде издаван само от банката, обслужваща клиента.
  До 1 март 2006 г. банките са длъжни безплатно да уведомят в писмен вид или по друг подходящ начин своите клиенти – титуляри на банкови сметки, за IBAN номерата на банковите им сметки и BIC кода на банката.
  С цел улеснение на клиентите от 1 март до 5 юни 2006 г. банките ще уведомят служебно следните институции за новите IBАN сметки на клиентите си:
  · Министерството на финансите;
  · Националната агенция за приходите;
  · Националния осигурителен институт;
  · Агенцията за социално подпомагане. Новите номера на сметките ще бъдат активни от 5 юни 2006 г. Обслужващата банка извършва проверка за валидност по контролно число на IBAN на наредителя и получателя, посочени в платежния документ. Банката може да върне предоставен й платежен документ, ако клиентът не е посочил IBAN на получателя на плащането и BIC на банката на получателя.

  Какво трябва да направи клиентът?
  От 1 март до 5 юни 2006 г. се свържете с обслужващата Ви банка, за да се информирате за начина на получаване на IBAN номера на Вашата сметка и BIC кода на банката.
  От 1 март до 5 юни 2006 г. уведомете бизнес партньорите си и тези, с които имате взаимоотношения, свързани с банкови плащания, за IBAN номера на банковата Ви сметка и BIC кода на Вашата банка.
  Помолете ги да Ви предоставят IBAN номерата на техните сметки и BIC кода на обслужващата ги банка.
  От 5 юни 2006 г. единственият валиден номер на клиентска сметка ще е IBAN номерът.
  Няма краен срок за получаване на IBAN номера на сметката Ви, но след 5 юни 2006 г., за да получавате средства и извършвате плащания от нея, трябва да използвате Вашия IBAN номер.

  Кои държави са въвели IBAN?
  Всички страни - членки на Европейския съюз, използват IBAN стандарта.
  До януари 2006 г. IBAN е въведен в общо 42 държави, като 10 от тях го използват и за вътрешни плащания.

  По информация на БНБ

 • (CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

  За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

  Към главната страница


     

  portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
  Copyright
  Disclaimer
  за контакти
  eXTReMe Tracker
  veni.com
  mitko.com