Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Задава се поредната далавера с Майкрософт (7-11-2007)

В съобщение от МДААР (Министерството на Ники Василев) се съзира поредната далавера на държавната администрация.
Цялото съобщение е цитирано в карето по-долу, а ето и обяснението защо това е далавера.
1. Сключва се отново договор за наем на софтуер, отново за три години. До този момент такъв договор беше сключван на два пъти от предшественика на Ники - министър Димитър Калчев.
2. Компютрите в държавната администрация в голямата си част са доставяни с предварително инсталиран MS Windows и MS Office, така че не е необходимо да се взима повторно софтуер за тези от тях, които са с инсталирана версия OEM.
3. И по сега действащото споразумение между държавната администрация и ЦАПК “Прогрес” би трябвало* да може да се купи, а не пренаеме софтуера.
3.1. Ако в сегашното споразумение няма такава клауза, това означава, че “Майкрософт” не е бил страна по договора
3.2. Ако има такава клауза, не е ясно защо се налага отново да се подписва споразумение, при това с търг по ЗОП**
4. Твърди се, че само с договора за наем може да се получават новите версии.
4.1. За времето на стария договор нямаше нови версии (2001-2004 г.: Windows XP)
4.2. С купуването на софтуера, се купува и правото за актуализиране, т.нар. “upgrade”
- следователно този аргумент е изсмукан от пръстите
5. По въпроса за предвижданата до края на годината публична дискусия:
5.1. Ако не беше обявен търг по ЗОП, от нея би имало смисъл.
5.2. Търгът по ЗОП е обявен, а дискусията се използва за замазване на очите.

По повод анализа на МДААР:

Теза: Старият договор “не подлежи на подновяване поради прекратяването на тази лицензионна програмата в световен мащаб.”
Антитеза: “Оти ги ручахме жабетата?” Т.е. защо не е бил подновен старият договор ПРЕДИ прекратяване на тази програма? Няма договор, който да не може да бъде прекратен по условията му, освен ако министърът Калчев не е знаел и целенасочено не е подписал неизгоден за държавата договор.
Теза: Администрацията ползва 60000 компютъра
Антитеза: Абсурд. Защо не 59892 или 60004? Не може в администрацията да не знаят точната бройка на компютрите с Windows XP, Windows98, Windows2000 и Windows Vista. А и всеки от тези компютри има различни условия на доставения с тях софтуер. Със сигурност в продължение на дълго време част от компютрите бяха с предварително инсталиран Windows.
Теза: продуктите, ползвани от администрацията, трябва да бъдат лицензирани. В резултат на активните законодателни и административни действия на правителството за опазване на правото на интелектуална собственост България напусна челните места в класациите на „пиратски” държави и беше извадена от Доклада за 2007 г. по специален раздел 301 на Търговския закон, публикуван от офиса на Търговския представител на САЩ в началото на месец май т.г.
Антитеза: изваждането на държавата от т.нар. “черен списък” не е свързано със софтуера. Вижте за повече подробности тук и тук (на англ. език).
Теза: Използването на OEM софтуер не може да се приложи в случая с администрацията, тъй като тази схема е възможна само при закупуване на нови компютри…
Антитеза: Не е изцяло вярно. Действително, ОЕМ се предоставя с нови компютри (и държавната администрация вече го е получила, именно при купуването на новите машини), но при подмяна на техниката, софтуерът остава на компютъра и се ползва законно - напр. в училищата, където тези стари компютри могат да отидат. При всяко положение, ОЕМ-цените са в пъти по-ниски от договорените от Калчев цени на ЦАПК “Прогрес”
Теза: Лицензионната схема на „Майкрософт” от типа Enterprise Agreement е най-изгодна за администрацията в дългосрочен план. С нея държавната администрация става собственик на последните версии на продуктите, които ще излязат в края на периода на лицензионната схема (т.е. към 31.05.2011 г.), както и на по-стари версии според възможностите на техниката във всяка една конкретната администрация.
Антитеза: Държавата отдавна е собственик на по-старите версии, които са доставени след търгове по ЗОП. Освен това тази теза противоречи на предишната теза на МДААР.

Ето и цялото съобщение на МДААР:

С предстоящия договор държавата не само ще получи правото да използва софтуера, но и ще стане собственик на последните версии на продуктите, които ще излязат в края на периода на договора (31 май 2011 г.), както и на по-стари версии според възможностите на техниката в конкретната администрация. Това означава, че тези софтуерни пакети ще могат безсрочно да бъдат използвани от администрацията, без заплащане на абонаментна такса за това.
Министерството на държавната администрация и административната реформа обяви процедура за избор на изпълнител на рамково споразумение за доставка на лицензиран софтуер на „Майкрософт” за персонални компютри и сървърни системи. Срокът за подаване на документи за кандидатстване е до 10 декември 2007 г.
В момента българското правителство в лицето на Министерството на държавната администрация и административната реформа има абонаментен договор за правото на ползване на продуктите на „Майкрософт”, който изтича на 31 май 2008 г. По него в момента общият брой продукти, предоставени на администрацията, включва 2000 лиценза за сървърна операционна система MS Windows Server и 60 000 лиценза за операционна система Windows и офис пакет MS Office, предназначени за настолни и преносими персонални компютри. По силата на този договор администрацията заплаща годишна абонаментна такса само за ползването на тези продукти в рамките на валидността на договора, без да става собственик на продуктите.
След провеждането на настоящата поръчка с избрания доставчик ще бъде сключено рамково споразумение за период от 4 години - от 1 юни 2008 до 31 май 2012 г. Първият договор по споразумението ще бъде за 3 години (до 31 май 2011 г.) и ще включва предоставянето за ползване от администрацията на 60 000 лиценза за персонални компютърни системи и 2000 лиценза за сървърни операционни системи. Договорът ще дава право служителите от администрацията безплатно да използват закупения лицензиран софтуер и на домашните си компютри. Задължение на доставчика ще бъде и провеждането на обучения на служителите, както и предоставяне на средства за интерактивно обучение при излизане на нова версия на всеки от продуктите.
С този договор държавата не само получава правото да използва софтуера, но и ще стане собственик на последните версии на продуктите, които ще излязат в края на периода на договора (31 май 2011 г.), както и на по-стари версии според възможностите на техниката в конкретната администрация. Това означава, че тези софтуерни пакети ще могат безсрочно да бъдат използвани от администрацията, без заплащане на абонаментна такса за това.
Юрий Алкалай, директор на дирекция „Електронно правителство” в МДААР обясни, че с развитието на електронното правителство у нас тенденцията е броят на компютрите в администрацията да нараства, а с това и необходимостта от софтуерни продукти. Ето защо рамковото споразумение дава възможност след изтичането на тригодишния договор при необходимост да бъдат закупени допълнителен брой лицензи за нуждите на администрацията, като се запазва същата договорена цена.
МДААР планира до края на годината да проведе публична дискусия относно използването на системи с отворен код. В момента мнозинството от администрациите в Европа, а и по света ползват софтуера на „Майкрософт” или друг лицензиран софтуер (МАС и др.). Неголемият брой примери за миграции към други платформи засега показват необходимост от сериозен финансов ресурс, включително и за преобучение за работа с новите софтуерни системи, както и достатъчно дълъг период от време за тяхното внедряване.
АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН СОФТУЕР В АДМИНИСТРАЦИЯТА
І. Текущо състояние
Българското правителство в лицето на Министерството на държавната администрация и административната реформа е страна по абонаментен договор за правото на ползване на продуктите на „Майкрософт”, който изтича в края на май 2008 г. Съгласно последния анекс по този договор от 1 юни 2007 г. предоставените на администрацията продукти са:
* - 60 000 лиценза за операциона система Windows и офис пакет MS Office, предназначени за настолни и преносими персонални компютри. В пакета е включен и т.нар. CORE CAL (Client Access License), необходим при работа в мрежа, оперирана от сървър с операционна система на „Майкрософт”
* - 2000 лиценза за сървърна операционна система MS Windows Server
По този договор, наречен OSL (Open Subscription License Agreement), се заплаща годишна абонаментна такса за всеки един от лицензите за персонален компютър или сървър. Срещу това администрацията ползва гореизброените продукти с право на преинсталация, получава т.нар. софтуерна гаранция, право за домашно ползване от служителите в администрацията и др. В нито един момент обаче по този договор администрацията не става собственик на продуктите и има права на ползване само в рамките на валидността на договора.

Договорът не подлежи на подновяване поради прекратяването на тази лицензионна програмата в световен мащаб.
ІІ. Необходимост от лицензиран софтуер
Неоспорим факт е, че продуктите, ползвани от администрацията, трябва да бъдат лицензирани. В резултат на активните законодателни и административни действия на правителството за опазване на правото на интелектуална собственост България напусна челните места в класациите на „пиратски” държави и беше извадена от Доклада за 2007 г. по специален раздел 301 на Търговския закон, публикуван от офиса на Търговския представител на САЩ в началото на месец май т.г. Като член на ЕС България има и редица задължения и отговорности по спазването на ангажименти по опазване на правото на интелектуална собственост.
В момента мнозинството администрации в Европа, а и по света ползват софтуера на „Майкрософт” или друг лицензиран софтуер (МАС и др.). Практиката показва, че отвореният код все още не предлага сигурна и надеждна алтернатива и когато става дума за осигуряване работата на национални административни системи.
Неголемият брой примери за миграции към други платформи до момента показва изисквания за сериозен финансов ресурс, включително и за преобучение, както и достатъчно дълъг период от време за тяхното внедряване.
III. ОЕМ (Original Equipment Manufacturer)
Използването на OEM софтуер не може да се приложи в случая с администрацията, тъй като тази схема е възможна само при закупуване на нови компютри, а не при лицензиране или докупуване на необходими лицензии за вече налични компютри. Закупеният по тази схема софтуер не е преносим от един компютър на друг, което при евентуална подмяна на наличната техника води до необходимост от закупуване на нов лиценз.
IV. Схеми на лицензиране
„Майкрософт” предлага множество схеми за ползване и/или придобиване на лицензи и софтуерна гаранция. Интерес за клиент като държавната администрация представляват 3 лицензионни схеми:
* - Enterprise Agreement - предназначена за корпоративните клиенти тригодишна програма, при която в края на периода клиентът става собственик на лицензите за ползване на най-новите предложени на пазара версии на софтуерните продукти, както и на по-стари, в зависимост от възможностите на неговата техника. Плащането се извършва на равни годишни вноски с възможност за добавяне и на допълнителни бройки и продукти. За времето на договора клиентът ползва софтуерна осигуровка.
* - Enterprise Agreement Subscription - предназначена за корпоративните клиенти тригодишна програма, предоставяща оперативен лизинг, след края на която не се придобива собственост върху лицензните. Плащането се извършва на равни годишни вноски с възможност за добавяне и на допълнителни бройки и продукти. За времето на договора клиентът ползва софтуерна осигуровка.
* - Select Agreement - предназначена за корпоративни клиенти тригодишна програма, при която в края на периода клиентът става собственик на лицензите за ползване на най-новите предложени на пазара версии на софтуерните продукти, както и на по-стари, в зависимост от възможностите на неговата техника. За времето на договора клиентът може да заплати и ползва софтуерна осигуровка. Плащането е еднократно и предварително.
Лицензионната схема на „Майкрософт” от типа Enterprise Agreement е най-изгодна за администрацията в дългосрочен план. С нея държавната администрация става собственик на последните версии на продуктите, които ще излязат в края на периода на лицензионната схема (т.е. към 31.05.2011 г.), както и на по-стари версии според възможностите на техниката във всяка една конкретната администрация. Това означава, че тези софтуерни пакети ще могат безсрочно да бъдат използвани от администрацията, без заплащане на абонаментна такса за това.
V. Чужд опит
За взимането на адекватно решение за българската администрация беше проучена практиката на Белгия и Австрия, която до известна степен се прилага и в повечето от останалите държави членки на ЕС.
* - Белгия
Федералното правителство няма общ договор с „Майкрософт”. Всяка служба сключва отделен договор, като избира варианта за себе си. Най-големите потребители са Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи, които имат отделни Enterprise Agreement, а по-голямата част от останалите - Select Agreement.
* - Австрия
Федералното правителство има рамково споразумение с „Майкрософт” без финансови условия, на базата на който всяка служба сключва отделен договор, като избира варианта за себе си. Отново най-големите потребители са Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Федералният изчислителен център и др. Те имат отделни Enterprise Agreement, а голямата част от останалите - Select Agreement, но също се срещат и такива с Open Value Subscription.

________
Забележки:
* - “би трябвало” не значи, че ще стане. Старият договор предвиждаше три възможности при изтичането му: купуване на софтуера на половин цена, наемането му за нов период или преустановяване на ползването му.
** - според юристите на МДААР от преди пет години има достатъчно аргументи, за да не се налага търг по ЗОП, напр. “Законът за обществените поръчки - внимавайте! - не можеше да се приложи, тъй като не е възможно да се обявява обществена поръчка за покупка на продукт, върху който авторски права има само “Майкрософт”, като при това се прилагат изключителни условия. Изводът, че предварителен подбор между неограничен кръг кандидати, съгласно чл. 47 - 49 от ЗОП, не може да се осъществи, съгласно закона. ”

Източник: blog.veni.com


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com