Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Спор за училищни компютри (10-10-2007)

В отворено писмо до министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев, Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) за пореден път алармира за недопустими нарушения в държавната администрация при провеждане на търгове по Закона за обществените поръчки. Конкретният повод са фрапиращи манипулации при провеждането от Министерството на образованието и науката на търг за "Доставка на хардуер за нуждите на системата на народната просвета".

"Това не е първата подобна проява на сегашния ръководен екип на МОН, нито първия обществен скандал, който съпровожда доставката на компютри и Интернет свързаност за нуждите на образованието", се казва в писмото адресирано и до ръководителите на държавните ведомства, имащи отношение към спазването на законността и развитието на информационните технологии в страната.

По мнение на специалисти от БАИТ с така проведения очевидно корупционен търг, данъкоплатците ще бъдат ощетени с около 800 хиляди лева, при това взети от касата на образованието.

Непосредствено след обявяване на процедурата за провеждане на търга, БАИТ е уведомила с писмо номер 84 от 20 август 2007 г. министър Даниел Вълчев за сериозни пропуски и недостатъци заложени в заданието и методиката за оценка, които позволяват заобикаляне на закона и манипулиране на крайната оценка. Към днешна дата не е получен отговор от страна на образователното министерство.

"В резултат на тези очевидни целенасочени действия налице е проведен търг, който може да служи като пореден образец за корупционни практики", се казва още в отвореното писмо на БАИТ. Протокола на комисията показва, че съществена част от фирмите-участнички са отстранени по формални причини, а други са класирани благодарение на манипулативно заложени показатели, които не може да бъдат реално измерени или са предварително договорени с фаворизираната фирма.

Ето защо БАИТ настоява изпълнението на търга в този му вид да бъде преустановено. Същевременно офертите на фирмите-участници и резултатите от търга да бъдат преразгледани от комисия с участието на експерти на БАН, БАИТ и други специалисти.

До

Г-н Сергей Станишев, Министър председател на Република България

Копия до:

г-н Даниел Вълчев, Министър на образованието и науката

г-н Петко Николов, Председател на Комисия за защита на конкуренцията

г-н Валери Димитров, Председател на Сметната палата

г-жа Гинка Драганинска, Директор на Агенция за държавна финансова инспекция

г-жа Миглена Павлова, Изпълнителен директор на Агенция за обществени поръчки

г-н Пламен Вачков, Председател на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

г-н Борис Велчев, главен прокурор на Република БългарияОтносно: Решение №Р01-65/27.09.2007г. на Министъра образованието и науката за избор на Изпълнител на поръчка по ЗОП:

"Доставка на хардуер за нуждите на системата на народната просвета, по три обособени позицииУважаеми, г-н Станишев,

Във време, когато страната ни се тресе от протестите на учителите, когато с особена острота се обсъжда състоянието на образователната система и спешната неотложна нужда от нейното реформиране, ръководството на Министерство на образованието и науката открито налива масло в огъня, като си позволи да проведе при очевидно заобикаляне на Закона за обществените поръчки поредния търг за доставка на компютърна техника за системата на образованието. Това не е първата подобна проява на сегашния ръководен екип на МОН, нито първият обществен скандал, който съпровожда доставката на компютри и Интернет свързаност за нуждите на образованието. Тези корупционни сделки не са забравени, но никой досега не е потърсил отговорност, нито за действително или манипулативно откраднатите при търга през 2005 г. 1000 броя мултимедийни прожектори, нито за спряното в продължение на повече от година свързване на училищата с Интернет.

Именно безнаказаността на тези действия е поощрила ръководството на МОН отново да приложи изпитани корупционни практики, с което доказва, че не е на мястото си. Дълбоко се съмняваме, че в този момент правителството и лично Вие, г-н Станишев, бихте желали избухване на нов скандал, породен от прахосване на обществени средства и то в сферата на образованието.

По мнението на нашите специалисти с така проведения търг данъкоплатците ще бъдат ощетени с около 800 000 (осемстотин хиляди) лева, при това взети от касата на образованието.

Действията на МОН не могат да бъдат оправдани по никакъв начин, защото веднага след обявяване на процедурата БАИТ връчи писмо 84 от 20.08.2007 г. на министър Даниел Вълчев, с което го предупредихме за съзнателно или не заложените още в тръжното досие капани, чиято цел е единствено оставяне на възможности за заобикаляне на закона и манипулиране на крайната оценка. Предложихме и участието на независими експерти, които да подпомогнат комисията.

Реакцията на това предложение от страна на най-голямата и представителна браншова организация в областта на информационните технологии, каквато е БАИТ бе, че МОН взе всички възможни предохранителни мерки да не допуснат външен поглед и участие, които биха нарушили комфорта, който комисията си осигури, за да може, както се оказа, да манипулира резултатите при пълно информационно затъмнение. До участие не бяха допуснати дори специалисти от БАН и ВУЗ, както е ставало по-рано.

В резултат на тези очевидно целенасочени действия налице е проведен търг, който може да служи като пореден образец за корупционни практики.

От протокола на комисията личи, че една съществена част от фирмите-участнички са отстранени по различни формални причини. По позиция №1 в търга е отстранена и фирмата, чиято оферта единствено отговаря на техническото задание на възложителя. По останалите две позиции е избрана една и съща фирма, която при това е предложила цени, значително по-високи от тези на останали участници. Това е "значително постижение" на комисията, след като именно цената има най-голяма тежест при оценката.

За да постигнат предварително нагласената класация, комисията, очевидно не без покровителството на ръководството на МОН е прибягнала към до болка познати вече манипулативни техники, като:

- Игра с бройката доставени машини и формираната на тази база средна цена, като на посветената фирма е предварително известена реалната бройка. Затова за количествата, които ще бъдат реално закупени те дават висока цена на бройка, а за количествата, които надхвърлят тази бройка – силно занижена единична цена. Така за целите на класирането се получава ниска средна цена, докато продажбата ще се осъществи при реалната значително по-висока цена.

- Залагане за критерии за оценка на силно разтегливи величини като "време за реакция", като е пропуснато да се дефинира понятието "реакция". Съответно на това избраната фирма оферира и печели с "време на реакция" от 30 min, защото това може след време да се тълкува по най-произволен начин, докато всяка сериозна фирма, която не участва в така нагласената сделка ще предложи реално постижимо време, за което може да се отстрани възникнала повреда на място. За всеки трезвомислещ човек е очевидно, че за 30 min не може само да се премине центъра на София с автомобил.

- По същия начин за пореден път е използван и факторът "срок на доставка", като предварително избраната за победител фирми залага нереални и неизпълними срокове, защото добре знае, че няма да се търси и контролира тяхното спазване. За сметка на това печели манипулативно начислени точки.

- Отново с цел манипулация на резултатите е използван и критерият "брой на сервизните бази", като се привличат подизпълнители, чието участие е напълно формално и ангажиментите им приключват с обявяване на резултатите от търга.Списъкът с нарушения при подготовката и провеждането на този търг от МОН е доста по-дълъг, но и от казаното дотук отчетливо проличават очевидните манипулации на организаторите му с цел предрешаване на крайните резултати.

Ето защо настояваме за намесата Ви изпълнението на търга в този му вид да бъде преустановено, докато това все още е възможно. Същевременно офертите на фирмите-участници и резултатите от търга да бъдат разгледани отново от комисия, която да включва и представители на БАН, БАИТ и други външни компетентни специалисти. Задача на тази комисия трябва да бъде и преодоляване на очевидните манипулативно заложени още в заданието уловки.

Ние сме готови да съдействаме изцяло за нормалното довършване на този търг, както и за недопускането в бъдеще на други порочно заченати и по същия начин проведени търгове в това министерство. Това обаче е възможно, стига неговото ръководство да има желание да се пребори с корупцията.

Очакваме Вашата намеса!С уважение!

Боян Бойчев


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com