Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Покана за участие в конференция (17-9-2007)

Интернет общество – България, съвместно с организациите-партньори от Ирландия, Великобритания, Италия, Испания, Дания, Холандия и Чехия организират Международна конференция и кръгла маса на тема „Споделяне и управление на знанието в малките и средни предприятия“ на 9 октомври 2007 в София.

Основни цели на конференцията са:

- Да се представят основните проблеми, свързани с управлението на знанието в малките и средни предприятия от технологичния и промишления сектор

- Да се представят различията в нагласите и начина на работа на малките и средни предприятия в различните държави в Европа

- Да се представят и демонстрирани начини за насърчаване обмена на знания между служителите, с цел повишаване на продуктивността на фирмите

По време на кръглата маса, участниците в конференцията да могат да обсъдят и споделят специфичен опит с лидерите на чуждестранни браншови организации от различни сектори на производството и индустрията.

Основен акцент на конференцията ще бъде обмена на европейски опит и ноу-хау.

Конференцията се реализира като заключителен етап от проект „Митрас“, финансиран по програма Леонардо да Винчи на Европейската общност. Повече информация за проекта можете да намерите на официалния му уеб сайт: www.mithras-project.net/

Информация за програма Леонардо да Винчи на Европейската Общност:

"Леонардо да Винчи" е програма за осъществяване политиката на Европейския съюз (ЕС) в областта на професионалното обучение. Първата фаза на програмата беше с продължителност пет години - 01.01.1995-31.12.1999г. В България тя стартира през 1998г. с подготвителни мерки за присъединяване към програмата, а от 01.05.1999г. България е пълноправен член на програма "Леонардо да Винчи".
Втората фаза на програмата "Леонардо да Винчи II" беше установена с Решение на Съвета на Европейския съюз от 26 април 1999 година и е с продължителност от седем години (01.01.2000-31.12.2006 г.).
Република България беше официално приета за член на програмата с Решение № 3 на Съвета за асоцииране относно участието на България в програмите на ЕС за обучение и образование, в сила от 2 август 2000 г. (публикувано в OJ/L 248 (2000) p. 023-027, ДВ № 88/19.10.01, стр. 21-24), вследствие Решения № 8/10.01.00 и № 535/27.07.00 на Министерски съвет на Р България, изм. и доп. с Решение на МС № 857/09.12.2003.
Програма "Леонардо да Винчи II" поддържа и осъществява политиката за професионално обучение (ПО) на страните-членки на ЕС, като се съобразява напълно със съдържанието и организацията му във всяка отделна страна. Целта на програмата е да се използва транснационалното сътрудничество и натрупан опит за повишаване на качеството, поощряване на иновациите и разпространяване на добрите професионални практики и системи в Европа.
За повече информация, посетете официалния сайт на програмата в България: www.leonardo.hrdc.bg/

За допълнителна информация и покана за участие:
Юлия Велкова,
Ръководител проекти
Интернет общество – България
тел. (02)980 2334 и (02)4018009


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com