Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

ЕК поема разследването на търга за правен софтуер в администрацията (3-4-2008)

"Монитор" 3 април 2008 , 17 стр.
Коментар

Европейската комисия е започнала разследване на скандалния търг за доставка на справочна информационна система за държавната администрация. От Генералния секретариат на Комисията уведомиха официално "Апис", че случаят е поет от Генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги". Това е компетентната служба на Европейския съюз, която ще преценява дали при провеждането на търга министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев е спазил общностното право в областта на обществените поръчки. Разследването е образувано по жалба на фирма "Апис", според която министър Василев е провел процедурата в нарушение на разпоредбите на Директива 2004/18/ЕО и Закона за обществените поръчки. Според нормите на директивата възложителите могат да поръчват само за свои нужди, докато централизирани поръчки за нуждите на други възложители следва да се извършват чрез централен орган за поръчки. Нашият ЗОП в допълнение предвижда, че такъв орган се създава от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката. Прекрачвайки нормите на нашия закон и на европейската директива, министър Василев е поръчал правен и справочен софтуер, без да е компетентен да възлага за нуждите на други звена на централната администрация и на общините, твърди "Апис".
Търгът предизвика шумен медиен скандал, който достигна своя апогей, когато станаха известни подробностите около фарса, разигран от част от участниците в процедурата с мълчаливото одобрение на министъра. Оказа се, че три от 5-те фирми са подали оферти за доставка на една и съща справочна информационна система - тази на "Сиела". Успоредно с производителя "Сиела софт енд паблишинг" АД предложения да доставят нейния софтуер, но вече като дистрибутори, са подали "Норма" АД и "Ител" ЕООД. Разликите в оферираните цени за системата "Сиела" обаче се изразяват в милиони левове. Докато производителят "Сиела софт енд паблишинг" АД декларира в офертата си, че ще достави системата и ще я поддържа за 4-годишния срок на договора само за около 400 000 лв., то "Норма" АД дава 15 пъти по-висока цена - малко под 6 млн. лв., а "Ител" ЕООД - около 8,6 млн. лв., което надвишава повече от 20 пъти (!) цената на производителя. Както беше предречено от управителя на "Апис" Васил Христович, победителят в псевдонадпреварата "Сиела софт енд паблишинг" АД се отказа в полза на своя дистрибутор "Норма" АД. Така на 7 февруари т.г. министър Василев подписа договор за доставка на системата на "Сиела" с класирания на второ място неин дистрибутор "Норма".
"Не е луд този, който яде зелника, а онзи който му го дава, само дето в случая този зелник ще излезе твърде солено на данъкоплатците - коментира управителят на "Апис" Васил Христович. - Не е вярно, че министърът е бил длъжен да подпише договора с "Норма". Законът за обществените поръчки предоставя възможност на възложителя да прекрати процедурата, когато класираният на първо място участник откаже да сключи договор. Меко казано, не отговаря на истината и твърдението на министъра пред в. "Класа", че неговото министерство е било заделило бюджет от 7 млн. лв. за обществената поръчка. Както е известно, законът изисква гаранцията за участие в процедурите да не надхвърля 1% от бюджета на поръчката. Ако министърът казваше истината, то гаранцията за участие в търга трябваше да е двойно по-голяма - 70 000 лв., а не 35 000 лв."
В. Христович съобщи, че междувременно от Агенцията за държавна финансова инспекция са изпратили уведомително писмо до "Апис", с което известяват компанията, че въз основа на подадения от нея сигнал е взето решение да се направи инспекция на законосъобразността на двете допълнителни споразумения с фирма "Сиела", сключени от бившия министър на администрацията Димитър Калчев. С тези споразумения, въпреки изричната законова забрана за подписване на анекси към договорите за обществени поръчки, предишната доставка на СИС набъбна с допълнителни близо 800 000 лв. за снабдяване на още 650 кметства и 600 училища, макар последните да са изцяло извън системата на държавната администрация, припомни Христович. Според него именно копирането на погрешния модел "Калчев" от неговия приемник Николай Василев е довело до пълното компроментиране на проведената нова обществена поръчка.

Източник: www.pressboard.info


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com